Đến dự chỉ đạo và động viên hội nghị có ông Hà Đăng Hạnh, Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Văn Cường Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó chủ tịch HĐND TP.

Hội NCT TP Cẩm Phả có 18.494 hội viên chiếm 94% NCT địa phương, sinh hoạt tại 16 cơ sở Hội với 178 chi hội. Toàn thành phố có trên 3.000 NCT đang giữ các chức danh ở thôn, khu. Trong đó, tham gia làm bí thư chi bộ, trưởng thôn khu 175/178 (98%) ; 111 NCT là phó bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban CTMT, 67 NCT là trưởng Ban CTMT kiêm trưởng các đoàn thể khác, trên 1.000 NCT là tổ trưởng tổ nhân dân tự quản, trên 2.000 NCT tham gia Ban cán sự các tổ chức chính trị xã hội, các hội xã hội, từ TP đến khu dân cư, có gần 9.000 đảng viên hưu trí đang sinh hoạt tại 178 chi bộ khu phố, thôn bản trong toàn TP, trên 500 NCT tham gia chi ủy chi bộ.

Trong tháng 6/2019, 16/16 cơ sở Hội đã tổ chức Hội nghị biểu dương 186 NCT tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở cấp xã. Hội nghị biểu dương cấp TP có 50 gương điển hình tiên tiến xuất sắc được Hội đồng Thi đua – khen thưởng TP khen thưởng.