Lãnh đạo Hội 16 phường kí giao ước thi đua

Thực hiện Kế hoạch số: 3677/KH-UBND ngày 30/7/2019 về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019, tiến tới Đại hội Thi đua thành phố lần thứ VII, Hội NCT quận Gò Vấp đã chỉ đạo, phát động 16 Hội cơ sở thực hiện, đã hoàn thành nhiệm vụ, kết quả đạt được trong năm 2019, có 25 tập thể và 35 cá nhân được UBND quận, Mặt trận Tổ quốc và Hội NCT quận khen thưởng. Năm 2019, kết nạp được 1.295 hội viên, nâng tổng số HV toàn quận là 31.439 đạt tỉ lệ 90% theo kế hoạch; chăm lo NCT ở cộng đồng 695 cụ với số tiền 564.500.000đồng; thăm và tặng quà mừng thọ, chúc thọ 42 cụ 100 tuổi và trên 100 tuổi, tổng số tiền 52.500.000đồng. Cũng trong dịp này, lãnh đạo quận đã phối hợp với Hội NCT các phường đến thăm và tặng quà các cụ.

Năm 2020, Hội NCT quận Gò Vấp tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, phụng dưỡng NCT khó khăn, cô đơn; phát động NCT hiến kế, hiến công, ổn định chính trị, đoàn kết xây dựng, khuyến khích con cháu làm giàu cho gia đình, quê hương, đất nước.

Ông Nguyễn Đức Nhung, ghi nhận và biểu dương Hội NCT quận Gò Vấp hoàn thành tốt công tác Hội về các chỉ tiêu, góp phần cùng Hội NCT thành phố trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT.