Công việc đầu tiên khi về hưu là ông tập hợp các tư liệu về Đảng, cách mạng, đồng chí, đồng bào, gia đình và bản thân được lưu giữ trong suốt quá trình công tác, để cung cấp cho Đảng bộ, chính quyền địa phương, trong đó, phần lớn giao cho Bảo tàng của tỉnh. Về văn bản, ông tập hợp tới hàng ngàn trang, bao gồm các văn kiện của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, Công an địa phương là nơi ông từng giữ cương vị chủ chốt, các công văn, thư từ của các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng chí, đồng bào gửi riêng cho ông, bản nào bản ấy sắp xếp theo thứ tự, bài bản, khoa học. Trong các cuốn sách mà ông lưu giữ có các bài viết về cụ Ksor Ní, thân sinh của ông, Đại biểu Quốc hội người Gia Rai đầu tiên ở tỉnh Gia Lai, cựu Hiệu trưởng Trường học sinh Miền Nam trên đất Bắc, sau đó giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai-Kon Tum.
Ông Ksor Phước giới thiệu những bức ảnh chụp các nhân vật lịch sử
Ông tự hào về người cha của mình là một trong số những trí thức dân tộc Ja Rai sớm đi theo cách mạng. Tháng 5/1946, cụ Kror Ní ra Hà Nội dự Đại hội Thanh niên các dân tộc Việt Nam, đầu tháng 6/1946, lần đầu tiên cụ được gặp Bác Hồ. Sau này, Ksor Phước và các em đều được nghe cụ Ksor Ní kể lại chuyện gặp Bác Hồ hôm đó. Cụ kể: “Bác nói chúng ta phải đoàn kết đánh Pháp mới bảo vệ được nền độc lập, Tây Nguyên là một bộ phận không thể tách rời của nước Việt Nam thống nhất”. Bác xòe bàn tay và giải thích: “Một bàn tay hoàn chỉnh phải có năm ngón, thiếu một ngón là một bàn tay không hoàn chỉnh. Một ngón tay đau thì cả bàn tay cũng đau”. Những lời dạy đó của Bác Hồ mãi mãi khắc ghi trong lòng ông Ksor Phước. Thông qua câu chuyện của cha kể, ông Ksor Phước đối chiếu với bức thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku, năm 1946, rồi biên soạn, rút ra bài học tiếp tục tuyên truyền về công tác vận động quần chúng, xây dựng tình đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên trong thời kì đổi mới, có ý nghĩa thiết thực hơn nữa. Trong lòng ông luôn khắc sâu lời Bác: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt... Nước Việt Nam là nước chung của chúng ta…”.

Để có thêm tư liệu về công tác dân tộc và tình đoàn kết dân tộc, ông tranh thủ thời gian về với đồng bào, lần nào đi cũng có cán bộ dân vận của Trung ương, của tỉnh hoặc của huyện đi cùng. Thân mật, gần gũi, giản dị, ông gặp đồng chí, đồng bào cùng chia sẻ niềm vui, nỗi lo, phân tích rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng các quyết sách của địa phương, những thời cơ, thách thức, động viên mọi người hăng hái xây dựng cuộc sống mới, đồng thời luôn cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù. Đồng bào các dân tộc phải luôn đoàn kết chặt chẽ bên nhau, một lòng tin Đảng, theo Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân và mọi gia đình.

Vợ chồng ông Ksor Phước có hai người con (một gái, một trai) đều là cán bộ Nhà nước, trong đó, cô con gái Ksor HBơ Khăp (sinh năm 1982, tên thường gọi Ksor Phước Hà), thiếu tá, Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đây là thế hệ thứ 3 trong một gia đình người dân tộc Ja Rai là đại biểu Quốc hội. Ông Ksor Phước chỉ có một niềm mong con cháu mình cũng như toàn bộ thế hệ trẻ vững vàng tiếp nối truyền thống ông cha, xây dựng thành công sự nghiệp đổi mới đất nước theo con đường Đảng, Bác Hồ và toàn Dân tộc Việt Nam đã lựa chọnn
Bài và ảnh Lê Văn Thiềng