Một chương trình tư vấn giới thiệu việc làm. (Ảnh: I.E)
Một chương trình tư vấn giới thiệu việc làm. (Ảnh: I.E)

Theo báo cáo của ngành chức năng, 9 tháng năm 2019, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 21.350 lao động, đạt 76% kế hoạch năm và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đến nay, toàn tỉnh có 735,2 nghìn lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế, tăng 2,6% so cùng kỳ; trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng có 373,7 nghìn lao động, tăng 3%; khu vực dịch vụ có 240,1 nghìn lao động, tăng 3,4%; lao động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản tiếp tục giảm (-3%)…