Trong tuần làm việc, các ĐBQH thảo luận tại hội trường dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN; Việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước; Việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo về công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2019 trước QH.

4 vị Bộ trưởng, trưởng ngành có số phiếu cao sẽ đăng đàn trả lời chất vấn

Sáng 28/10, Tổng Thư kí QH Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi phiếu đề nghị các ĐBQH lựa chọn 4 trong số 5 nhóm vấn đề dự kiến cho phiên chất vấn tới đây.

Quá tải lưới điện do phát triển nóng các dự án năng lượng tại Nam Trung Bộ là một trong những vấn đề có thể sẽ được chất vấn trước Quốc hội  Ảnh IT
Quá tải lưới điện do phát triển nóng các dự án năng lượng tại Nam Trung Bộ là một trong những vấn đề có thể sẽ được chất vấn trước Quốc hội Ảnh IT

Theo đó, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thanh tra gồm nội dung công tác thanh tra, phòng ngừa, phát hiện và xử lí tham nhũng; việc thực hiện kết luận sau thanh tra; thu hồi tài sản do tham nhũng mà có, thu hồi tài sản sau thanh tra, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và hiệu quả hoạt động thanh tra... Trách nhiệm trả lời chính cho nhóm vấn đề này là Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Minh Khái. Cùng tham gia trả lời chất vấn còn có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Công an, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin truyền thông (TTTT), Y tế.

Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương với các nội dung về: Công tác quản lí, điều tiết điện lực; việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo; hoạt động xúc tiến thương mại; thương mại điện tử và kinh tế số; quản lí thị trường; phòng chống gian lận thương mại... Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh sẽ chịu trách nhiệm trả lời chính. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Khoa học & Công nghệ, TTTT, Công an, Ngoại giao, TTCP cùng tham gia.

Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Nội vụ với trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân là việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhất là việc sắp xếp cán bộ công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch cán bộ, công chức và viên chức; đánh giá cán bộ, công chức... Cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình các nội dung liên quan trong nhóm vấn đề này là Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Tài chính, GD&ĐT, Y tế.

Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực TTTT gồm: Công tác quản lí báo chí, quản lí giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, cấp, thu hồi thẻ nhà báo; công tác quản lí thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, quản lí quảng cáo trên báo chí; về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử... Trách nhiệm trả lời chính cho nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Khoa học & Công nghệ, Tài chính, Nội vụ, Công an, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn.

Nhóm vấn đề tiếp theo được đề xuất là về lĩnh vực NN&PTNT.

Từ 5 nhóm vấn đề được dự kiến ở trên, 4 vị Bộ trưởng, trưởng ngành có số phiếu cao nhất sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại kì họp thứ 8 QH khóa XIV.