Phát huy vai trò NCT

Phát huy vai trò NCT

Kỉ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995-10/5/2020):  Ngày càng khẳng định vị thế, vai trò trong xây dựng Đảng, chính quyền và bảo vệ Tổ quốc

Kỉ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995-10/5/2020): Ngày càng khẳng định vị thế, vai trò trong xây dựng Đảng, chính quyền và bảo vệ Tổ quốc

Hội NCT Việt Nam tiền thân là Hội Phụ lão cứu quốc, có vai trò quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lớp lớp NCT đã đoàn kết một lòng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đánh tan giặc ngoại xâm giành lại độc lập dân tộc, đưa non sông về một mối, đất nước đi lên CNXH.

TW Hội NCT Việt Nam: Tổ chức Hội nghị tập huấn tại tỉnh Nam Định

TW Hội NCT Việt Nam: Tổ chức Hội nghị tập huấn tại tỉnh Nam Định

Trong 2 ngày 16 và 17/12, tại thành phố Nam Định, TW Hội NCT Việt Nam phối hợp với Hội NCT tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn về "Quy trình quản lí và sử dụng quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở" và "Phương pháp nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau" cho gần 100 cán bộ trong Ban Công tác NCT tỉnh; Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và 10 huyện, thành phố trực thuộc; Chủ tịch Hội NCT một số xã, thị trấn, phường trong tỉnh và Ban Chủ nhiệm các CLB LTHTGN trên địa bàn tỉnh.

Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Đã qua nửa nhiệm kì thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam, các cấp Hội trong cả nước đang nỗ lực triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn đạt hiệu quả thiết thực...

Trung ương Hội NCT Việt Nam: Bổ nhiệm lại Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam

Trung ương Hội NCT Việt Nam: Bổ nhiệm lại Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam

Chiều ngày 6/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội NCT Việt Nam công bố Quyết định số 233/QĐ-HNCT ngày 5/7/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thế Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam, kể từ ngày 1/8/2019, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Hội NCT tỉnh Đắk Lắk: Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Hội NCT tỉnh Đắk Lắk: Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Nửa nhiệm kì qua, Hội NCT tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến các huyện và cơ sở các nội dung: Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam, Luật NCT, Điều lệ Hội NCT. Xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, phòng chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới...