phát huy tác dụng

phát huy tác dụng

Khi lòng dân đồng thuận…

Khi lòng dân đồng thuận…

Là mô hình Nhà nước và Nhân dân cùng làm lớn nhất, hiệu quả nhất từ trước đến nay, cũng bởi chủ trương hợp lòng dân, nhận được sự đồng thuận cao từ người dân…