Tỉnh Hà Giang:

Phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín, người cao tuổi trên địa bàn biên giới

Thời gian qua, quân và dân vùng biên tỉnh Hà Giang đã thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Trong đó, đội ngũ người có uy tín, người cao tuổi đã và đang đóng vai trò nòng cốt, là “cánh tay nối dài” của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng chính quyền địa phương trong việc vận động quần chúng tham gia bảo vệ biên giới.

Tỉnh Hà Giang có đường biên giới dài 277,556km/442 cột mốc; có 32 xã, 2 thị trấn biên giới/346 thôn (bản), trong đó có 123 thôn (bản) giáp biên, với 19 dân tộc, trong đó dân tộc Mông chiếm đa số với 62,98%; chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân đã từng bước được cải thiện; Nhân dân luôn tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương. Hệ thống cơ sở chính trị ở khu vực biên giới (KVBG) thường xuyên được củng cố kiện toàn, chất lượng hoạt động đi vào nền nếp, các tổ chức đoàn thể ở địa phương đã phát huy tốt vai trò trong việc tập hợp, tổ chức, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương. Tuy nhiên, KVBG vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm 62,98%), hiện nay có 31/34 xã, thị trấn biên giới của tỉnh vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn; hoạt động của các loại tội phạm mua bán người; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển lâm sản trái phép qua biên giới, xuất, nhập cảnh trái phép, thiên tai, dịch bệnh trên người và gia súc... vẫn còn xảy ra, đã ảnh hưởng đến đời sống, tinh thần của Nhân dân KVBG.

Phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín, người cao tuổi trên địa bàn biên giới
Người có uy tín, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Giang cùng Bộ đội Biên phòng tích cực tham gia bảo vệ biên giới.

Với đặc điểm tình hình trên, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Huyện ủy 7 huyện biên giới; chỉ đạo các đồn Biên phòng tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền 34 xã, thị trấn biên giới xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đặc biệt chú ý đến công tác tranh thủ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng hệ thống chính trị địa phương, tham gia phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh.

Phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín, người cao tuổi trên địa bàn biên giới
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang luôn chú trọng chăm lo đời sống của NCT

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân. Trong đó xác định phát huy tốt vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, hội nghệ nhân dân gian… trong cộng đồng dân cư, tích cực vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương, vận động nhân dân thay đổi các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh ... góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Là lực lượng nòng cốt đặc biệt và là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền, các lực lượng với Nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín, người cao tuổi trên địa bàn biên giới
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang tặng quà cho gia đình NCT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị phát huy hiệu quả vai trò của 34 đồng chí cán bộ tăng cường xã, thị trấn biên giới; 177 đồng chí đảng viên dự sinh hoạt/172 chi bộ thôn (bản), 343 đảng viên phụ trách giúp đỡ 1.598 hộ/8.432 khẩu ở khu vực biên giới; làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt trong công tác xây dựng nòng cốt người có uy tín ở các thôn, bản; tham m­ưu, củng cố kiện toàn cấp ủy, hoạt động của chi bộ thôn và của trư­ởng xóm đi vào nền nếp, có hiệu quả. Qua đó làm tốt công tác thông tin hai chiều giữa cấp uỷ chính quyền, MTTQ và các đoàn thể để nắm tình hình trong Nhân dân ở khu vực biên giới, thực hiện tốt phương châm: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Thông qua các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Lực lượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã có hàng trăm ý kiến đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể địa phương. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn giữ gìn khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Phối hợp cùng lực lượng BĐBP giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Nhiều người bằng kinh nghiệm của mình đã phối hợp với các Tổ tự quản, Tổ hòa giải chủ động tham gia giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở, không để xảy ra điểm “nóng”. Luôn phối hợp với BĐBP, chính quyền địa phương để tuyên truyền vận động nhân dân đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; cùng với các lực lượng xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững bình yên thôn, bản biên giới.

Phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín, người cao tuổi trên địa bàn biên giới
Bộ Chỉ huy BĐBP tích cực tham gia chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản", giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học sinh được đến trường.

Tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các chương trình, dự án về phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới, định hướng cho bà con chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế; phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, tham gia phòng, chống hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt…. Người uy tín đã tích cực phối hợp với BĐBP và cấp ủy, chính quyền địa phương, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, gương mẫu đi đầu thực hiện các mô hình sản xuất; vận động đồng bào dân tộc ở các thôn tích cực trong sản xuất. Điển hình có nhiều gia đình người có uy tín đã áp dụng thành công mô hình kinh tế trang trại, không những cho gia đình mình thoát nghèo mà còn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ thoát nghèo thông qua việc hỗ trợ giống, kỹ thuật, giúp nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo.

Phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín, người cao tuổi trên địa bàn biên giới
Cán bộ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang tiếp nhận các món quà hỗ trợ từ nhà hảo tâm để hỗ trợ các gia đình người có uy tín, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới.

Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương các cơ quan đơn vị kết nghĩa, tranh thủ sự ủng hộ, đồng lòng của người có uy tín và Nhân dân tổ chức Chương trình "Xuân biên phòng ấm làng dân bản", “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023, gắn với kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng BĐBP, 34 năm “Ngày hội Biên phòng toàn dân”; các hoạt động của “Tháng Thanh niên năm 2023”; "Tháng 3 biên giới" với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: Vận động các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm xây dựng điểm trường, làm đường giao thông, xây dựng cây cầu dân sinh, hỗ trợ con giống, cây giống; tặng quà, máy vi tính, máy chiếu, téc nước, nhu yếu phẩm... cho các nhà trường, học sinh và hộ nghèo khu vực biên giới, tổng trị giá trên 5,8 tỷ đồng.

Hiện trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên khu vực biên giới của tỉnh có 346 người có uy tín/346 thôn biên giới/34 xã, thị trấn biên giới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị khảo sát, lập danh sách 123 người có uy tín/123 thôn bản giáp biên do lực lượng BĐBP tranh thủ trong vùng đồng bào DTTS phục vụ công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự tại cơ sở. Kết quả trong năm 2023, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng cả hai hình thức vận động rộng rãi và vận động cá biệt cho 38 lượt chức sắc (19 điểm nhóm đạo), 346 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn các thôn biên giới.

Phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín, người cao tuổi trên địa bàn biên giới
Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Hà Giang tặng quà cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ngành của tỉnh bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho người có uy tín của tỉnh theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với 22 lớp/2.069 người có uy tín trong các thôn, tổ dân phố tham gia.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tranh thủ người có uy tín giải quyết 09 vụ tranh chấp liên quan đến đất đai trong Nhân dân; tham gia giáo dục, cảm hóa 15 người có quá khứ lầm lỗi tại cộng đồng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cho 107 tập thể, 856 cá nhân đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc và xây dựng, củng cố tổ tự quản về an ninh trất tựT được 346 tổ/8.771 thành viên ở KVBG giới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 346 tổ an ninh trật tự, tổ hòa giải ở cơ sở; các tổ hòa giải đã tranh thủ, vận động người có uy tín tham gia đi đầu trong các công việc của thôn, bản; những vụ việc như mâu thuẫn trong nhân dân, việc riêng của từng hộ gia đình... cũng được giải quyết bằng uy tín và cái tâm trong sáng của BĐBP, các lực lượng và người có uy tín.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Tết của đồng bào dân tộc thiểu số, thăm hỏi người có uy tín khi ốm đau được 692 suất quà/207,6 triệu đồng. Đồng thời làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư; năm 2023 tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương khen thưởng cho 27 tập thể và 62 cá nhân tiêu biểu trong phong trào tự quản, đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 2 người có uy tín tiêu biểu (nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng BĐBP 3/3/2024); cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó có chính sách dân tộc, cung cấp các loại báo, tạp chí và tổ chức các lớp tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm cho người có uy tín… Qua đó là nguồn động viên to lớn để người có uy tín phát huy tốt vai trò của mình, tích cực, trách nhiệm đối với cộng đồng, với cấp ủy, chính quyền địa phương; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của người có uy tín tại các thôn, bản trên biên giới.

Nhờ đó, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước và vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc và đại đoàn kết các dân tộc. Phối hợp cùng lực lượng BĐBP và cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thế Thực - Trần Thao

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tỉnh Bắc Giang:  Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Tỉnh Bắc Giang: Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Sáng ngày 21/2, tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện tại Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang.
Vụ án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 11 bị cáo kháng cáo

Vụ án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 11 bị cáo kháng cáo

Ngày 21/2, TAND TP. Hà Nội vừa có thông báo cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 11 bị cáo khác có đơn kháng cáo trong vụ xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.
Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và đồng phạm

Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và đồng phạm

Viện KSND tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố vợ chồng Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và 10 đối tượng khác với 5 nhóm tội danh, gồm "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn thuế".
Kỷ luật cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất

Kỷ luật cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 183/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016 Trần Quang Nhất do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Xác định nguyên nhân đối tượng giết cô gái 21 tuổi ở Hà Nội

Xác định nguyên nhân đối tượng giết cô gái 21 tuổi ở Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Ttrộm cắp tài sản xảy ra ngày 22/1 tại phường Thượng Đình và vụ án "Giết người", "Cướp tài sản" xảy ra ngày 16/2, tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Tin khác

Rà soát toàn bộ hệ thống giao thông để hạn chế tai nạn trên cao tốc

Rà soát toàn bộ hệ thống giao thông để hạn chế tai nạn trên cao tốc
Sau 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra liên tiếp trên cao tốc 2 làn xe La Sơn – Tuý Loan (ngày 23/1/2024) và Cam Lộ - La Sơn (ngày 18/2/2024), theo lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, bên cạnh việc xác định nguyên nhân TNGT, cần làm rõ các nguyên nhân khác trên toàn bộ hệ thống giao thông để phòng ngừa, hạn chế TNGT xảy ra.

Thị trấn Hương Canh "hội tụ và lan tỏa”

Thị trấn Hương Canh "hội tụ và lan tỏa”
Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc có diện tích đất tự nhiên 995,15 ha, gần 5.000 hộ gia đình với gần 18.200 nhân khẩu. Chục năm gần đây, nhất là năm 2023, Hương Canh đĩnh đạc với chức năng huyện lị…

TIN BUỒN

TIN BUỒN
BAN TỔ CHỨC TANG LỄ VÀ GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Trình Bộ Chính trị đề án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 3/2024

Trình Bộ Chính trị đề án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 3/2024
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 57/TB-VPCP thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Ngành y tế nỗ lực vượt khó khăn, tiếp tục phát triển vững bước tới tương lai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Ngành y tế nỗ lực vượt khó khăn, tiếp tục phát triển vững bước tới tương lai
Sáng 20/02, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã thăm và làm việc với Bộ Y tế.

Danh tính nghi phạm sát hại thiếu nữ mất tích hôm mùng 7 Tết tại Hà Nội

Danh tính nghi phạm sát hại thiếu nữ mất tích hôm mùng 7 Tết tại Hà Nội
Tối ngày 19/2, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, các lực lượng đã bắt giữ được đối tượng nghi vấn sát hại thiếu nữ bị mất tích từ ngày 16/2 (tức mùng 7 Tết Giáp Thìn).

TP Hồ Chí Minh: Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

TP Hồ Chí Minh: Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định
Ngày 15/2/2024 (mùng 6 Tết Giáp Thìn), tại nhà số 499/20 Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối vũ trang biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ lực lượng vũ trang Biệt động Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến và cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Căn nhà này trước đây là Garage xe phục vụ hậu cần - kỹ thuật cho lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Tỉnh Bến Tre: Báo chí góp phần thực hiện phương châm “Dân chủ - kỷ cương - đồng thuận - sáng tạo - phát triển”

Tỉnh Bến Tre: Báo chí góp phần thực hiện phương châm “Dân chủ - kỷ cương - đồng thuận - sáng tạo - phát triển”
Chiều 19/2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Ninh Thuận: Chú trọng phát triển kinh tế biển, hậu cần nghề cá

Ninh Thuận: Chú trọng phát triển kinh tế biển, hậu cần nghề cá
Với chiều dài bờ biển hơn 105 km, vùng lãnh hải rộng trên 18.000km2, địa phương có ngư trường trọng điểm. Và nhiều vịnh, bãi biển đẹp; khí hậu đặc thù nắng ấm quanh năm; là điều kiện thuận lợi để Ninh Thuận phát triển kinh tế biển.

Mua vàng "rước vía" Thần Tài

Mua vàng "rước vía" Thần Tài
Năm nào cũng vậy, vào dịp vía Thần Tài (ngày 10/1 âm lịch), giá vàng trên thị trường trong nước luôn biến động mạnh. Theo đó, giá vàng thường bị đẩy lên cao chót vót. Sau đó, giá kim loại quý này lại giảm mạnh ở một vài phiên giao dịch kế tiếp.

Ngày 5/3, xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB

Ngày 5/3, xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB
Theo thông tin từ TAND TP.HCM, từ ngày 5/3 - 29/4, TAND thành phố sẽ xét xử sơ thẩm các bị cáo Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ và 84 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).

Hà Tĩnh: Kiểm điểm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh dùng xe công đón con ở sân bay

Hà Tĩnh: Kiểm điểm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh dùng xe công đón con ở sân bay
Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức họp kiểm điểm nghiêm túc sự việc bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và cá nhân liên quan đến vụ dùng xe biển xanh bật đèn, còi ưu tiên để đón con ở sân bay Vinh.

Họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng và mừng Đảng, mừng Xuân

Họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng và mừng Đảng, mừng Xuân
Sáng 17/2/2024, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 4, TP. Hồ Chí Minh, diễn ra Chương trình Họp mặt Cựu Chuyên gia giúp bạn Campuchia, Kỷ niệm 45 năm ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia (7/1/1979 - 7/1/2024) và mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024.

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 14 chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lao Chải khi Xuân về

Lao Chải khi Xuân về
Khi mùa Xuân về trên dải đất biên cương Tây Bắc. Thật lí tưởng khi dừng chân ở vùng đất Lao Chải để hòa mình vào sắc Xuân nơi đây. Trong mùa Xuân, vùng đất ấy đẹp và thơ mộng như một bức họa thổ cẩm giữa đại ngàn Tây Bắc...
Xem thêm
Tỉnh Bắc Giang:  Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Tỉnh Bắc Giang: Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Sáng ngày 21/2, tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện tại Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang.
Vụ án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 11 bị cáo kháng cáo

Vụ án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 11 bị cáo kháng cáo

Ngày 21/2, TAND TP. Hà Nội vừa có thông báo cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 11 bị cáo khác có đơn kháng cáo trong vụ xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.
Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và đồng phạm

Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và đồng phạm

Viện KSND tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố vợ chồng Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và 10 đối tượng khác với 5 nhóm tội danh, gồm "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách n
Quỹ Tiếp sức Tài năng tỉnh An Giang: Họp mặt tôn vinh cá nhân tiêu biểu năm học 2023 - 2024

Quỹ Tiếp sức Tài năng tỉnh An Giang: Họp mặt tôn vinh cá nhân tiêu biểu năm học 2023 - 2024

Sáng 14/2/2024, (mùng 5 Tết Giáp Thìn), Hội đồng Quản lý và Ban Điều hành Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang tổ chức Chương trình Họp mặt tôn vinh cá nhân tiêu biểu năm học 2023 - 2024, khen thưởng cho nhiều cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực.
Trường Đại học Công đoàn: Khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục Quốc gia

Trường Đại học Công đoàn: Khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục Quốc gia

Trường Đại học Công đoàn với bề dày 77 năm xây dựng và phát triển, không những là “cái nôi” đào tạo cán bộ công đoàn các cấp, mà còn là cơ sở giáo dục đại học uy tín, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trong hệ thống giáo dục quốc gia. Mỗi viên chức, người lao động và người học đều tự hào về ngôi trường vinh dự được 5 lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm.
Những thành tích nổi bật của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An

Những thành tích nổi bật của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An đóng tại huyện miền núi Con Cuông, với nhiệm vụ đào tạo nghề và tạo việc làm cho con em các huyện miền núi, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ và Thanh Chương. Trong thời gian qua, bằng sự nỗ lực và cống hiến, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.
Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế

Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế

Trong những năm qua Trung tâm chính trị huyện Nông Cống đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của BTV, Thường trực Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo các cấp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; lồng ghép nhiều chuyên đề phù hợp với từng đối tượng học viên;
Khơi dậy mọi tiềm năng, từng bước xây dựng Kim Sơn phát triển toàn diện, bền vững

Khơi dậy mọi tiềm năng, từng bước xây dựng Kim Sơn phát triển toàn diện, bền vững

Đảng bộ và nhân dân thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong – Nghệ An) xác định, cần quyết tâm phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng của đất và người, nhằm xây dựng địa phương mình ngày càng giàu đẹp.
Nỗ lực đổi mới toàn diện hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Nỗ lực đổi mới toàn diện hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh (từ 10/2021) là minh chứng cho quyết tâm, nỗ lực của tập thể; hướng tới mục tiêu phát triển mô hình “Bệnh viện thông minh - Chuyên nghiệp - Hiện đại”.
Phiên bản di động