Phát huy hào khí “Diên Hồng”, NCT Việt Nam tiếp tục cống hiến vì khát vọng dân tộc hùng cường

LTS: Ngày 10/4/2024, tại tỉnh Ninh Bình, Hội NCT Việt Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học: “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”. Theo Ban tổ chức, Hội thảo đã nhận được 83 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; các nhà khoa học. Trong thời gian qua, Tạp chí Người cao tuổi đã đăng một số tham luận, trong số này Tạp chí đăng tham luận: “Phát huy hào khí “Diên Hồng”, NCT Việt Nam tiếp tục cống hiến vì khát vọng dân tộc hùng cường” của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam.
NCT Việt Nam được Đảng ta xác định là nguồn lực quan trọng, quý báu, là nhân lõi cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là chỗ dựa tinh thần cho đất nước phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng dân tộc hùng cường.

Hào khí “Diên Hồng” và những cống hiến to lớn của NCT Việt Nam đối với lịch sử dân tộc

Hào khí “Diên Hồng” là truyền thống bất diệt, thể hiện chí khí xả thân vì nước của NCT Việt Nam trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, được hun đúc qua biết bao thế hệ, trở thành vốn quý ngàn năm trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đó là biểu tượng của ý chí tự chủ, tự lực, tự cường được nêu cao bởi các vị phụ lão nước ta.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam

Ngay từ buổi đầu dựng nước, các bậc phụ lão có vị trí lịch sử đặc biệt, giàu kinh nghiệm sống, nên họ là lực lượng hướng đạo trong cố kết cộng đồng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh chế ngự, cải tạo thiên nhiên, lao động sản xuất, làm ra của cải vật chất cho xã hội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong các cuộc chiến tranh giữ nước, trước họa xâm lăng, các bậc phụ lão không chỉ đóng vai trò là một lực lượng mưu trí, dũng cảm tham gia đánh giặc, làm chỗ dựa hậu phương, mà đặc biệt còn là điểm tựa tinh thần bất khuất, kiên trung vì những tấm gương sáng dám xả thân vì xã tắc, tô son các trang sử vàng dân tộc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sứ mệnh lịch sử của NCT trong tiến trình cách mạng

Thời đại Hồ Chí Minh, các giá trị tinh thần dân tộc được tiếp nối và thăng hoa, tạo nên sức mạnh nội sinh, tiêu biểu cho khí phách Việt Nam trong dòng đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, dựng xây chế độ mới theo định hướng XHCN. Các bậc tiền bối cách mạng, lãnh đạo Đảng qua các thời kì dù khi còn trẻ hay khi về già, đều tỏ rõ khí phách anh hùng, sẵn sàng hi sinh vì lí tưởng cách mạng, tiếp tục dõi theo, cống hiến cho Tổ quốc, cho Nhân dân. Tấm gương của các bậc tiền bối được lưu truyền, phát huy trong mọi thời kì lịch sử, NCT dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cũng một lòng một dạ theo Đảng, Bác Hồ làm cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. NCT luôn hưởng ứng nhiệt huyết trong các phong trào thi đua ái quốc, sản xuất giỏi, chiến đấu kiên cường, động viên con cháu xả thân vì nước. Qua gần 40 năm đổi mới, NCT là một trong những lực lượng ủng hộ đường lối đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu xây dựng CNXH, góp phần đưa sự nghiệp đổi mới đất nước đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, dựng xây cơ đồ dân tộc ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng Đoàn công tác Trung ương Hội làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng Đoàn công tác Trung ương Hội làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Với tầm tư duy sâu rộng, sự nhạy cảm chính trị, sự am tường lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã để lại cho hậu thế nhiều giá trị cốt lõi về sứ mệnh lịch sử của NCT, gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, với cách mạng Việt Nam. Quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã có thêm sự tích lũy về sức mạnh đại đoàn kết lực lượng cách mạng quốc tế và trong nước. Ngay sau khi trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân danh người đứng đầu Mặt trận Việt Minh - mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã có Thư gửi các Phụ lão toàn quốc (ngày 6/6/1941), trong đó khẳng định: “Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão góp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp, phụ lão phù trì. Nước nhà hưng suy, tồn vong, phụ lão đều gánh vác, trách nhiệm rất nặng nề...”. Lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dấu mốc mở đầu truyền thống NCT Việt Nam, tiếp nối truyền thống “Diên Hồng” cách đây 8 thế kỉ. Quốc dân Đại hội Tân Trào, với sự tham gia của nhiều thân sĩ, trí thức, trong đó NCT là một thành phần quan trọng thực sự là “Hội nghị Diên Hồng” trước thềm bước ngoặt lịch sử Việt Nam thời hiện đại. Nhờ đó mà khích lệ được chí khí NCT, làm rường cột tập hợp, giác ngộ đông đảo quần chúng đi theo Đảng, nhất hô bá ứng, tạo nên sức mạnh long trời lở đất tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi tháng 8/1945. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời nhiều bậc trí thức cao niên tham gia vào chính phủ cách mạng, khích lệ phụ lão phát huy tinh thần yêu nước, hăng hái tham gia kháng chiến vệ quốc và kiến thiết nước nhà, giúp nước nhà vượt qua tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, cổ vũ con cháu tham gia kháng chiến và dựng xây chế độ mới.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình tặng quà NCT có công với cách mạng tại tỉnh Thanh Hóa.
Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình tặng quà NCT có công với cách mạng tại tỉnh Thanh Hóa.

Không chỉ là người hướng đạo tập hợp, tổ chức lực lượng cách mạng với nòng cốt là NCT, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là tấm gương sáng về tài năng, đức độ cách mạng, từ thời trai trẻ cho đến tuổi “xưa nay hiếm”, dù ở cương vị nào, trong bất kì hoàn cảnh nào Người luôn hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Trong mối quan tâm chung tới mọi giai tầng xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành mối quan tâm, ân cần đặc biệt tới NCT, Người tặng quà, nói chuyện động viên, căn dặn NCT phải làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu, gửi thư khích lệ tinh thần “Tuổi cao chí càng cao” của NCT trong chiến đấu và sản xuất. Trong Di chúc thiêng liêng, Người dành muôn vàn tình yêu thương cho trẻ thơ và phụ lão. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, NCT là một biểu tượng cao đẹp tô đậm truyền thống yêu nước thương nòi, góp phần quan trọng làm nên sức mạnh dân tộc thời hiện đại, là vốn quý đưa nước nhà tới giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.

Quan điểm của Đảng về NCT Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng

Phát huy truyền thống “Diên Hồng”, vai trò NCT trong tiến trình lịch sử dân tộc trong 94 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn có chủ trương, chính sách đúng đắn, nhất quán, nhằm tôn vinh NCT, bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay trong các văn kiện đầu tiên, Đảng luôn đặt NCT vào vị trí quan trọng, là một bộ phận đặc biệt trong tập hợp lực lượng cách mạng đi theo Đảng.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình tặng quà NCT đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình tặng quà NCT đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi nước nhà được độc lập, đồng bào được tự do, Đảng, Nhà nước đã quan tâm từng bước cải thiện đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho NCT. Trong 2 cuộc kháng chiến vệ quốc kéo dài 30 năm, tiếp đến là 2 cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc, NCT được Đảng, Nhà nước xác định là một lực lượng tiêu biểu cho tinh thần “Tuổi cao chí càng cao”, được huy động tối đa vào sự nghiệp chống ngoại xâm, kiến thiết chế độ mới. Phụ lão được tôn vinh trên các lĩnh vực, cùng con cháu cầm súng đánh giặc, làm giao liên, nuôi giấu cán bộ kháng chiến trong vùng địch hậu…

Bước vào thời kì đổi mới, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 59, ngày 27/9/1995 “về chăm sóc NCT”. Ngày 23/11/2009, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Người cao tuổi, với 6 chương, 31 điều. Luật quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của NCT, chính sách của Nhà nước đối với NCT, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân đối với NCT, Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, quy định rõ các hành vi bị cấm thực hiện đối với NCT. Ngày 24/9/1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 523 “cho phép thành lập Hội NCT Việt Nam”. Ngày 25/4/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 544 “về thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam”. Nghị quyết số 21, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về công tác dân số trong tình hình mới”, đưa ra mục tiêu “bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; khuyến khích NCT tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội; xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động cao tuổi. Tích cực, chủ động xây dựng môi trường thân thiện với NCT”. Ngày 23/6/2023, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 58 “về công tác NCT và Hội NCT trong tình hình mới”, trong đó nhấn mạnh cần tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các tổ chức, đoàn thể và sự chia sẻ của toàn xã hội đối với NCT.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà các cụ cao niên
Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà các cụ cao niên

Ngày nay, trước bối cảnh mới, yêu cầu mới của cách mạng, rất cần phải khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của muôn dân, muốn làm được điều ý nghĩa đó, không thể không tính đến vị trí, vai trò NCT. Để cơ đồ dân tộc Việt Nam ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, NCT Việt Nam cần phải tự tôn vinh và lan tỏa truyền thống “Diên Hồng” vào cuộc sống đương đại, tiếp tục là điểm tựa tinh thần dân tộc, rường cột quốc gia, đem vốn kinh nghiệm và nhiệt huyết của mình truyền lại cho thế hệ sau, cổ vũ, động viên con cháu và toàn xã hội quyết chí, đồng lòng đưa dân tộc ta từng bước sánh vai với các cường quốc năm châu.

Công tác NCT là hoạt động xã hội có tính đặc thù, được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; do NCT đảm trách, trong đó nòng cốt là tổ chức Hội NCT các cấp nhằm chăm sóc, bảo vệ NCT trước mọi biến động khách quan, chủ quan, giúp cho NCT Việt Nam sống thật khỏe, thật vui, thật hạnh phúc, đồng thời phát huy tối đa vai trò NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chế độ văn minh, tiến bộ, ưu việt thể hiện ở sự thích ứng chính sách phù hợp với các đối tượng, giai tầng xã hội, trong đó NCT là một đối tượng đặc biệt. Quan tâm, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của NCT vừa tiếp nối truyền thống văn hóa dân tộc, đạo lí “uống nước nhớ nguồn”, trọng trí, trọng đức đối với phụ lão, vừa góp phần bồi đắp và định hướng giá trị nhân bản, nhân văn cho văn hóa và con người Việt Nam thời hiện đại.

Lãnh đạo Trung ương Hội và Hội NCT tỉnh Ninh Bình trao Giấy chứng nhận tôn vinh NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023
Lãnh đạo Trung ương Hội và Hội NCT tỉnh Ninh Bình trao Giấy chứng nhận tôn vinh NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023

Bối cảnh tình hình thế giới hiện nay đang có những diễn biến phức tạp, mau lẹ, khó lường, tác động sâu rộng tới hòa bình, ổn định chung; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống; biến đổi khí hậu theo xu hướng tiêu cực đang đặt ra nhiều vấn đề bức thiết đối với an ninh toàn cầu và từng quốc gia, đòi hỏi con người phải luôn thích ứng để tồn tại và phát triển, do đó, cần có sự chuẩn bị tâm lí và bổ sung kiến thức, hướng dẫn kĩ năng sống cho NCT.

Bên cạnh đó, tác động của già hóa dân số trên phạm vi thế giới và ở Việt Nam đã và đang đòi hỏi các cấp có thẩm quyền dự báo sát xu hướng làm cơ sở điều chỉnh chính sách phù hợp với tình hình cụ thể của đất nước, địa phương. Có như vậy mới bảo vệ lợi ích chính đáng của NCT, chăm sóc tốt hơn NCT, phát huy tối ưu vai trò NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau gần năm 40 năm đổi mới, đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay là nhờ một phần công lao to lớn của NCT qua các thế hệ; đây là niềm vinh dự, tự hào để NCT nước ta tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò rường cột quốc gia. Trên lộ trình đi tới tương lai, đất nước ta cần phải vượt qua những thách thức lớn: Đổi mới nhưng không bảo thủ, trì trệ; giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, gìn giữ môi trường sống, thực hiện tốt an sinh xã hội; giữ được các giá trị văn hóa truyền thống và chắt lọc được tinh hoa văn hóa nhân loại. Đối với công tác NCT, có một số vấn đề đáng lưu ý như:

Nhiều NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi tỉnh Ninh Bình được khen thưởng
Nhiều NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi tỉnh Ninh Bình được khen thưởng

Một là, nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa cao, trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác NCT chưa thực sự sâu sắc, chưa quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động của Hội; vì thế hoạt động NCT ở một số địa phương gặp khó khăn, nhất là về nguồn lực, chưa thể phát huy tối ưu vai trò NCT đối với quê hương, đất nước, chưa bảo vệ đầy đủ lợi ích chính đáng của NCT, chưa chăm sóc tốt sức khỏe cho NCT.

Hai là, chính sách an sinh xã hội đối với NCT chưa bảo đảm điều kiện tối thiểu cho cuộc sống tuổi già, trong khi phần nhiều NCT ở nước ta chưa chuẩn bị một số điều kiện cần thiết cho bản thân để lúc về già ít bị lệ thuộc con cháu, nên đời sống còn bấp bênh.

Ba là, NCT đang đứng trước những áp lực cả về vật chất và tinh thần; trong xã hội, còn một bộ phận có biểu hiện coi NCT là gánh nặng của gia đình và xã hội; một bộ phận NCT sống thọ nhưng chưa khỏe, chưa vui, chưa hạnh phúc; một đời hi sinh vì gia đình, cống hiến cho quê hương, đất nước nhưng về già còn có tâm trạng tủi hổ, đơn côi.

Bốn là, các chuẩn mực giá trị văn hóa, đạo đức có những biểu hiện không đúng với thuần phong, mĩ tục, thậm chí lệch lạc, đứt gãy từ trong gia đình, cộng đồng, trong đó có sự ứng xử phi văn hóa, phi đạo đức với NCT, tạo tâm lí không tốt cho NCT, gây nhức nhối trong dư luận xã hội.

Vì vậy, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cần coi NCT là lực lượng quan trọng, là nguồn lực phát triển, là nhóm ưu tiên của công tác an sinh xã hội. Trong nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và trong toàn xã hội cần thể hiện rõ hơn nữa tư duy giàu tính nhân văn, đậm tính văn hóa, thay vì coi NCT là gánh nặng xã hội, cần đề cao, trân trọng, coi là “hồng phúc dân tộc”.

Cán bộ, hội viên NCT tự giác, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cống hiến vì nghĩa lớn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, kết nối sức mạnh tổng hợp với các lực lượng trong hệ thống chính trị và xã hội, mở rộng giao lưu quốc tế, khái quát lí luận, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng Hội NCT trở thành nòng cốt các phong trào thi đua yêu nước, gương mẫu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tô đậm truyền thống vẻ vang của Hội.

Già hóa dân số là xu hướng toàn cầu và đang diễn ra với tốc độ rất nhanh ở Việt Nam, có sự đan xen thời cơ và thách thức đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò NCT. Nâng cao chất lượng sống, phát huy tối ưu vai trò NCT trong bối cảnh già hóa dân số nhanh cần được đặt trong tầm nhìn chiến lược phát triển bền vững đất nước, trong đó Hội NCT có vai trò quan trọng, nòng cốt. Công tác NCT, hoạt động của Hội NCT vừa tự chủ, sáng tạo, nỗ lực vượt khó phấn đấu cho quyền lợi chính đáng của mình, đồng thời vừa kết nối lực lượng xã hội tham gia tích cực vào giải quyết những vấn đề căn cốt của công tác NCT, đổi mới hoạt động của Hội, nâng cao vị thế, uy tín NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đặc biệt, trong thời gian tới, Hội tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

hủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình tặng quà NCT đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Viện Dưỡng lão JAVILINK Hà Nội
Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình tặng quà NCT đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Viện Dưỡng lão JAVILINK Hà Nội

Thứ nhất, tạo chuyển biến mới về nhận thức và hành động trong toàn xã hội đối với việc bảo đảm an sinh xã hội đối với NCT. Theo đó, Hội NCT chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa quan điểm của Đảng về bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NCT; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung cốt lõi trong 3 trụ cột bảo vệ NCT, hạn chế tối đa những tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ già hóa dân số, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, xung đột sắc tộc….

Thứ hai, nâng cao chất lượng sống cho NCT, giúp NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Theo đó, Hội NCT Việt Nam tích cực, chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa quan điểm của Đảng về bảo vệ, chăm sóc NCT cả về thể chất và tinh thần; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả thành lập các trung tâm chăm sóc NCT, thực hiện chính sách chăm sóc y tế cho NCT, bảo đảm mức trợ cấp tương xứng với mức sống tối thiểu cho NCT.

Thứ ba, phát huy vai trò NCT trong đời sống chính trị của đất nước. Đây là nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong công tác Hội NCT trong bối cảnh mới, góp phần làm tăng nội lực đưa đất nước vượt qua khó khăn, biến thách thức thành thời cơ, khẳng định vai trò, vị thế, chí khí “Diên Hồng” của NCT nước nhà trong mọi hoàn cảnh. Theo đó, Hội NCT các cấp tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phát huy vai trò NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động phối hợp giữa hội NCT các cấp với các cơ quan, tổ chức liên quan, phát huy vai trò NCT trước hết từ cơ sở tham gia tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc...

Thứ tư, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống Hội NCT Việt Nam. Theo đó, Hội NCT Việt Nam chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện việc kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức Hội ở 4 cấp theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận số 58, ngày 23/6/2023, về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam; chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội. Phối hợp tham mưu đề xuất ban hành chỉ thị mới về chiến lược NCT trong tình hình mới.

Thứ năm, coi trọng công tác tư tưởng đối với NCT, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho Hội NCT Việt Nam thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân nói chung và NCT nói riêng. Làm tốt điều này, NCT thực sự là rường cột bảo vệ Đảng, Nhà nước, tiếp nối được truyền thống yêu nước thương nòi từ ngàn xưa, gắn liền với yêu chế độ XHCN trong đời sống chính trị hiện nay. Theo đó, Hội NCT Việt Nam chủ động đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng trong tình hình mới, gắn với đặc thù công tác NCT, như: Mở rộng phạm vi tuyên truyền, nâng cao vai trò, uy tín NCT, lan tỏa truyền thống “Tuổi cao chí càng cao” của NCT trong đời sống xã hội. Quan tâm nắm bắt, phản ánh kịp thời với các cấp có thẩm quyền về tâm tư, nguyện vọng chính đáng của NCT; phản ánh trung thực về tình hình đất nước đến NCT, góp phần củng cố lòng tin của NCT đối với sự nghiệp đổi mới đất nước; tạo ra các điều kiện để NCT được tiếp tục cống hiến, phát huy kiến thức và kinh nghiệm, đặc biệt trong đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở…

Thứ sáu, kết nối với các tổ chức quốc tế, phối hợp tham mưu công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam về quyền của NCT; đổi mới tư duy hội nhập quốc tế, mở rộng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, tham khảo, vận dụng phù hợp vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, nhất là áp dụng một số mô hình tốt thể hiện tính nhân văn trong chăm sóc NCT trong bối cảnh già hóa dân số ở một số quốc gia.

Bảy là, chủ động, tích cực tham gia thực hiện một số nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, như góp ý, phản biện xã hội, tư vấn đối với cấp có thẩm quyền về việc ban hành chủ trương, chính sách, pháp luật; trong bối cảnh hiện nay, tham mưu với cấp ủy Đảng từ cơ sở tới Trung ương, về công tác chuẩn bị tổng kết 40 năm đổi mới đất nước, dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu các cấp nhiệm kì 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Nguyễn Thanh Bình
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp - Vì một Việt Nam thịnh vượng

Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp - Vì một Việt Nam thịnh vượng

Tại Lễ Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Môi trường tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh, công đồng doanh nghiệp tham dự mong muốn các cơ quan báo chí luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để hướng tới một nền kinh tế xanh, phát triển bền vững.
Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV: Phân bổ vốn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV: Phân bổ vốn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sáng 17/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội bắt đầu họp đợt 2 Kì họp thứ 7, Quốc hội khóa XV…
Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng: Vì một nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững

Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng: Vì một nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững

Những bất cập của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là rõ ràng, kéo dài nhiều năm gây rất nhiều hệ luỵ, ảnh hưởng lớn đến nền nông nghiệp nước nhà. Đã đến lúc, sắc thuế này cần phải được thay đổi.
Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hải Hậu đạt được trong những năm qua có sự đóng to lớn của thế hệ trẻ - họ đã cống hiến sức trẻ của mình cho những đổi thay của quê hương. Tuy nhiên, trước sự tác động không tốt của nền kinh tế thị trường đã làm cho một bộ phận thanh niên đang dần phai nhạt niềm tin, lý tưởng cách mạng, sống một cách thực dụng và xa rời đi những nét truyền thống văn hoá tốt đẹp vốn có của dân tộc ta. Chính vì vậy, Hải Hậu đã đề ra những giải pháp cơ bản để chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.
Đại hội thành lập Hội NCT TP Hải Dương và Hội NCT huyện Ninh Giang thành công tốt đẹp

Đại hội thành lập Hội NCT TP Hải Dương và Hội NCT huyện Ninh Giang thành công tốt đẹp

Sáng 15/6, Đại hội thành lập Hội NCT TP Hải Dương đã tổ chức và thành công tốt đẹp. Dự đại hội có ông Lương Anh Tế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh; lãnh đạo Hội NCT tỉnh. Về phía TP Hải Dương có các ông bà: Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Trần Hồ Đăng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, phòng, ngành, đoàn thể của thành phố.

Tin khác

Đề nghị thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đề nghị thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021
Từ ngày 12 đến ngày 14/6/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 42. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì Kỳ họp.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc
Chiều 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt trên 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo đang tham dự chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ hai do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Hà Nội.

Quyết tâm hoàn thành 3.000 km đường cao tốc trước ngày 31/12/2025

Quyết tâm hoàn thành 3.000 km đường cao tốc trước ngày 31/12/2025
Sáng 14/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 44 địa phương có các công trình giao thông trọng điểm đi qua…

Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh cần chủ động, sáng tạo và bản lĩnh hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ

Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh cần chủ động, sáng tạo và bản lĩnh hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ
Chiều 13/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE). Chia sẻ và đánh giá cao nỗ lực của HOSE để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức PhớcTài chính đề nghị HOSE cần sáng tạo, chủ động và bản lĩnh hơn nữa để tiếp tục đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tính toán kĩ lưỡng quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với việc thu hút các dự án đầu tư

Tính toán kĩ lưỡng quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với việc thu hút các dự án đầu tư
Tại cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan, hiệp hội, chuyên gia về dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; về giá đất; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, phải tính toán kĩ lưỡng quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với việc thu hút các dự án đầu tư, trong đó có những trường hợp chuyển tiếp…

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới
Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã tổ chức phiên họp thứ ba.

Người cao tuổi rất mến mộ Tạp chí Người cao tuổi

Người cao tuổi rất mến mộ Tạp chí Người cao tuổi
Nhân dịp kỉ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) đang đến rất gần, sáng 12/6, đoàn cán bộ, hội viên CLB thơ Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đến thăm, chúc mừng Tạp chí Người cao tuổi. Tiếp thân mật đoàn có ông Lê Quang, Tổng Biên tập; ông Trần Nhương, biên tập viên cùng cán bộ, phóng viên của Tạp chí Người cao tuổi.

Lời cảm ơn từ trái tim…

Lời cảm ơn từ trái tim…
Cuộc sống vốn thăng trầm, đầy gian nan và đầy thử thách. Để có được thành công, không mấy ai không phải trả giá cho những bài học làm hành trang vào đời…

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp
Sáng 10/6, kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lí thuế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng: Quyết liệt hơn để Đề án 06 mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng: Quyết liệt hơn để Đề án 06 mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực cho người dân, doanh nghiệp

Những kiến nghị từ Hội NCT tỉnh Lạng Sơn…

Những kiến nghị từ Hội NCT tỉnh Lạng Sơn…
Tại Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 5, Ban Chấp hành giữa nhiệm kì Hội NCT Việt Nam khóa VI, Hội NCT Việt Nam, ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Lạng Sơn đã có bài phát biểu, chia sẻ về những khó khăn trong công tác Hội và phong trào NCT của tỉnh hiện nay…

Sôi nổi nhiều hoạt động kỉ niệm 83 năm Ngày truyền NCT, Ngày NCT Việt Nam (6/6)

Sôi nổi nhiều hoạt động kỉ niệm 83 năm Ngày truyền NCT, Ngày NCT Việt Nam (6/6)
Trong không khí phấn khởi cùng với NCT cả nước kỉ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT, Ngày NCT Việt Nam (6/6), những ngày qua Hội NCT tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa...

Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an

Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an
Chiều 6/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tự hào là người cao tuổi Việt Nam

Tự hào là người cao tuổi Việt Nam
Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT, Ngày NCT Việt Nam (6/6/1941-6/6/2024), sáng 6/6, tại Phủ Chủ tịch, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước có buổi gặp mặt thân mật cán bộ cốt cán Hội NCT Việt Nam và NCT tiêu biểu. Tạp chí Người cao tuổi trích đăng cảm xúc và một số ý kiến của cán bộ, hội viên NCT tại buổi gặp mặt…

NCT là ngọn đuốc bất diệt, thắp sáng tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, trường tồn dân tộc

NCT là ngọn đuốc bất diệt, thắp sáng tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, trường tồn dân tộc
Nhân dịp kỉ niệm Ngày NCT Việt Nam (6/6), 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941-6/6/2024), sáng 6/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã có buổi gặp mặt thân mật cán bộ cốt cán Hội NCT Việt Nam và NCT tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Tất Thắng; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Về phía Hội NCT Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội; các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng, Huỳnh Thành Lập; các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội và 15 NCT tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp - Vì một Việt Nam thịnh vượng

Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp - Vì một Việt Nam thịnh vượng

Tại Lễ Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Môi trường tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh, công đồng doanh nghiệp tham dự mong muốn các cơ quan báo chí luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để hướng tới một nền kinh tế xanh, phát triển bền vững.
Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV: Phân bổ vốn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV: Phân bổ vốn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sáng 17/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội bắt đầu họp đợt 2 Kì họp thứ 7, Quốc hội khóa XV…
Đề nghị thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đề nghị thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ ngày 12 đến ngày 14/6/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 42. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì Kỳ họp.
Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hải Hậu đạt được trong những năm qua có sự đóng to lớn của thế hệ trẻ - họ đã cống hiến sức trẻ của mình cho những đổi thay của quê hương. Tuy nhiên, trước sự tác động không tốt của nền kinh tế thị trường đã làm cho một bộ phận thanh niên đang dần phai nhạt niềm tin, lý tưởng cách mạng, sống một cách thực dụng và xa rời đi những nét truyền thống văn hoá tốt đẹp vốn có của dân tộc ta. Chính vì vậy, Hải Hậu đã đề ra những giải pháp cơ bản để chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.
Đại hội thành lập Hội NCT TP Hải Dương và Hội NCT huyện Ninh Giang thành công tốt đẹp

Đại hội thành lập Hội NCT TP Hải Dương và Hội NCT huyện Ninh Giang thành công tốt đẹp

Sáng 15/6, Đại hội thành lập Hội NCT TP Hải Dương đã tổ chức và thành công tốt đẹp. Dự đại hội có ông Lương Anh Tế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh; lãnh đạo Hội NCT tỉnh. Về phía TP Hải Dương có các ông bà: Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Trần Hồ Đăng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, phòng, ngành, đoàn thể của thành phố.
Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã tổ chức phiên họp thứ ba.
Phiên bản di động