Phản hồi văn bản của UBND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh: Báo đăng khách quan và tuân thủ pháp luật

Báo Người cao tuổi ngày 12/11/2019 đăng bài: “Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh: Dự án không minh bạch cần hủy bỏ”. Ngày 27/12/2019, UBND huyện Hải Hà có Văn bản số 2106/UBND-VP cho rằng, tác giả chưa thu thập thông tin đầy đủ… dẫn đến việc đăng bài chưa đúng sự thật, ảnh hưởng đến tâm lí các hộ dân trong vùng dự án… Báo Người cao tuổi trích đăng nội dung Văn bản số 2106/UBND-VP, đồng thời trao đổi lại cho rõ…

Báo Người cao tuổi
10:20, 17/12/2019

Nội dung Văn bản số 2106/UBND-VP của UBND huyện Hải Hà

  1. Về nội dung phản ánh liên quan đến căn pháp lí thực hiện Dự án:

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án khu dân cư phố Phan Đình Phùng, thị trấn Quảng Hà, UBND huyện đã triển khai đảm bảo các bước từ công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến thủ tục pháp lí triển khai dự án, cụ thể:

- Về quy hoạch: Dự án được UBND huyện Hải Hà phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 20/7/2009;

- Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép UBND huyện Hải Hà nghiên cứu đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư phố Phan Đình Phùng, đáp ứng các yêu cầu chỉnh trang đô thị và nhu cầu về đất ở khu vực, tại Văn bản số 2341/UBND-XD5 ngày 16/4/2018 “V/v nghiên cứu đầu tư khu hạ tầng phố Phan Đình Phùng tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh”. Trên cơ sở đó, HĐND huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư khu dân cư phố Phan Đình Phùng, tại Quyết định số 88B/QĐ-HĐND ngày 5/9/2018 và UBND huyện Hải Hà đã phê duyệt Dự án tại Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 (trong đó chi phí GPMB sử dụng vốn ngân sách huyện, thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND huyện; phần hạ tầng và phần xây nhà thô sử dụng vốn ngoài ngân sách).

- Về kế hoạch sử dụng đất: Dự án nằm trong danh mục thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tại Quyết định số 149/NQ-HĐND ngày 7/12/2018, đồng thời nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hải Hà, được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 22/4/2019.

- Về chủ trương đầu tư hạ tầng và xây thô các tuyến phố chính để chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 14/8/2019, theo phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng, xây thô nhà ở và ủy quyền cho UBND huyện Hải Hà xây dựng, phê duyệt phương án và thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án theo quy định.

Như vậy, bài viết có một số nội dung cho rằng: Dự án chưa được HĐND tỉnh chấp thuận đầu tư, dự án trái quy định của pháp luật… là không có cơ sở.

  1. Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với một số hộ dân:

Công tác thu hồi GPMB để thực hiện dự án được thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục và công khai minh bạch: Từ việc tổ chức họp dân để thông báo thu hồi đất; kiểm kê đất đai, tài sản trên đất; lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; niêm yết công khai lấy ý kiến của dân; hoàn chỉnh, phê duyệt phương án; chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư… Toàn bộ đơn giá bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc dự án, đều được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND ngày 2/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh, về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Do đó, nội dung liên quan đến đơn giá bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ dân trong bài viết là chưa đúng.

Qua xem xét toàn bộ bài viết nêu trên, UBND huyện Hải Hà nhận thấy: Trong quá trình thu thập thông tin, tác giả bài viết chưa cập nhật, thu thập một cách đầy đủ các văn bản, tài liệu pháp lí liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án; chưa gặp gỡ người có thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí… dẫn đến việc đăng bài phản ánh chưa đúng sự thật, ảnh hưởng tới tâm lí của các hộ dân trong vùng dự án, gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác GPMB và thực hiện dự án. Việc chia sẻ những thông tin chưa đúng sự thật về dự án trên trang mạng xã hội, còn tác động xấu tới dư luận xã hội, tạo ra nhìn nhận không đúng về chủ trương của chính quyền địa phương, trong việc phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang nâng cấp đô thị thị trấn Quảng Hà từ loại V lên loại IV.

UBND huyện Quảng Hà đề nghị: gỡ bỏ hoặc đính chính lại nội dung bài viết của tác giả Trần Mỹ, phóng viên Trần Mỹ cần làm việc với UBND huyện Hải Hà để làm rõ những vấn đề liên quan.

Văn bản số 2106/UBND-VP ngày 27/11/2019 của UBND huyện Hải Hà
Văn bản số 2106/UBND-VP ngày 27/11/2019 của UBND huyện Hải Hà

Ý kiến trao đổi của Báo Người cao tuổi

Báo Người cao tuổi khẳng định: bài viết kể trên phản ánh một cách khách quan, trung thực, không có gì sai. UBND huyện Hải Hà cho rằng, dự án được UBND tỉnh cho phép nghiên cứu đầu tư xây dựng hạ tầng, đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị và nhu cầu về đất ở… Như vậy, đây mới chỉ là chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư, không phải UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án. HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng lại bằng quyết định (Quyết định số 88B/QĐ-HĐND ngày 5/9/2018), mà không phải bằng Nghị quyết, là không đúng quy định của pháp luật. Việc UBND huyện phê duyệt dự án là không đúng thẩm quyền. Nếu UBND huyện cho rằng dự án được HĐND tỉnh chấp thuận, vậy chấp thuận tại văn bản nào, tại sao không công khai? Báo Người cao tuổi cho rằng, dự án này trái pháp luật là có căn cứ. UBND huyện còn thừa nhận, sẽ đấu giá quyền sử dụng đất, tức là sau khi dùng trên 95 tỉ đồng ngân sách để xây dựng hạ tầng xong, thì đấu giá quyền sử dụng đất. Như vậy, dự án này vừa sử dụng vốn ngân sách, vừa sử dụng vốn ngoài ngân sách, thì nó là loại dự án gì?

Trong bài viết trên, Báo Người cao tuổi còn nêu Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp: 1 - Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. 2 - Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư. 3 - Thực hiện các dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận… Tuy nhiên, nếu HĐND tỉnh chấp thuận đầu tư một dự án thu hồi đất của dân, để phân lô bán nền, thì đây là dự án trái pháp luật. Một dự án vừa sử dụng vốn ngân sách, vừa sử dụng vốn ngoài ngân sách, thì lại càng trái pháp luật. Theo sự phân công, nhà báo Trần Mỹ đã nhiều lần đến UBND huyện Hải Hà, nhưng không gặp được lãnh đạo hay người phát ngôn chính thức, nhưng hồ sơ thu thập đã đủ chứng minh đây là dự án trái pháp luật.

Báo Người cao tuổi rất mong UBND huyện Hải Hà bố trí buổi làm việc, đối thoại để làm rõ những vấn đề liên quan. Trong đó, nếu là dự án có yếu tố thu hồi đất để phân lô bán nền, phải xác định không phải là dự án vì mục đích công cộng, an ninh quốc phòng và lợi ích quốc gia, nên không thể áp dụng đơn giá do UBND tỉnh quy định, mà phải là giá thị trường trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà đầu tư và người có đất bị thu hồi. Nhưng nếu là dự án thực hiện trái pháp luật, thì buộc phải hủy bỏ, trả lại đất cho dân. Có như vậy, mới lấy lại niềm tin của Nhân dân vào chính quyền địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Phản hồi văn bản của UBND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh: Báo đăng khách quan và tuân thủ pháp luật tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề Phản hồi thông tin

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc

Video