Ông Lê Đình Cảnh

Ông Lê Đình Cảnh

Đi lên từ cây na dai

Đi lên từ cây na dai

Ông Lê Đình Cảnh, hội viên Hội NCT ở thôn Lục Dung, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là một tấm gương làm kinh tế vườn đồi, trồng cây na dai mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.