Nước mắt

Nước mắt

Nước mắt và những chiêu trò kinh hỡm

Nước mắt và những chiêu trò kinh hỡm

Tôi nhớ không nhầm, có một nhà sử học cho rằng, nói ngọng cũng là văn hóa vùng miền. Mượn ý trên của nhà sử học đáng kính, việc nhiều MC, ca sĩ, diễn viên,… chảy nước mắt (nhiều người gọi là khóc) trên ti vi, cũng là một thứ “văn hóa” đang trở thành “mốt” trên ti vi, mạng xã hội.