Tỉnh Thái Nguyên:

Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Nhiều sai phạm trong việc tự ý đổ thải, phá rừng, mở đường, xây chùa, khai thác vàng ngoài lộ giới…. ở Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên chỉ rõ từ năm 2018. Tuy nhiên đến nay, các sai phạm đó lại có nguy cơ bị “chìm xuồng” chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm...

Hàng loạt sai phạm

Ngày 9/9/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên có Báo cáo số: 1648/BC-SNN gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra về việc làm đường, xây chùa, xây nhà, khai thác vàng… của Công ty Thăng Long. Theo đó, việc làm đường, xây chùa trong mỏ vàng Bản Ná (xã Thần Sa, huyện Võ Nhai) một phần nằm trên đất rừng đặc dụng (con đường nông thôn mới từ ngã ba Ngọc Sơn 2 vào xóm Xuyên Sơn chồng lấn lên khu vực rừng đặc dụng (phân khu phục hồi sinh thái) khoảng 0,45ha (dài gần 1,2km). Toàn bộ khu vực này chưa có thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng. Phần diện tích còn lại thuộc quy hoạch rừng sản xuất, cũng chưa có thủ tục chuyển đổi. Ngoài ra, con đường này còn chồng lấn lên 0,18ha đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

 Công trình xây dựng trái phép của Công ty Thăng Long
Khu nhà tái định cư

Khu vực xây dựng văn phòng của Công ty Thăng Long khoảng 1,67 ha thuộc lô 2, khoảnh 4, tiểu khu 58 thuộc rừng đặc dụng. Khu vực đình, đền, chùa Bản Ná xây dựng 0,12 ha thuộc lô 2, khoảnh 4, tiểu khu 58 thuộc rừng đặc dụng… Diện tích lấn chiếm rừng đặc dụng để xây dựng công trình trái phép là gần 2,5 ha.

Ngoài ra, Công ty Thăng Long còn đổ thải lên 5,78 ha (trong đó 5,3 ha rừng đặc dụng) khi chưa hoàn tất các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kết luận số: 4615/KL-UBND về việc kiểm tra các nội dung tố cáo của công dân và phản ánh của báo chí.

Theo đó: Diện tích đất để mở rộng đường vào quy hoạch đất rừng đặc dụng, rừng sản xuất từ năm 2006-2013; chưa thực hiện thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định, song việc quy hoạch đất rừng đặc dụng là chưa đúng với quy định tại Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 62/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chưa phù hợp với thực tiễn quản lý sử dụng đất của người dân và đơn vị đang sản xuất kinh doanh vì chưa tách đất ở, đất nông nghiệp, đất khác ra khỏi đất rừng đặc dụng.

Khai thác khoáng sản của Công ty Thăng Long
Máy móc hoạt động

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long chưa thực hiện mua bán, chuyển nhượng đất đai và tài sản trên đất của các hộ dân làm khu văn phòng điều hành và công trình phụ trợ; làm khu tái định cư để tái định cư cho Nhân dân nhưng chưa làm thủ tục thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định là chưa đúng trình tự, thu hồi, hồ sơ thực hiện quy hoạch tái định cư theo quy định pháp luật.

Từ năm 2011-2012, Công ty Thăng Long thực hiện gửi đất, đá thải vào đất của dân cho mượn nhưng chưa có đầy đủ thủ tục làm bãi thải của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; vào đất quy hoạch rừng dặc dụng mà chưa thực hiện thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất là chưa đúng quy định pháp luật. Từ năm 2013 đến nay, thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, Công ty không đổ thải vào khu vực này và việc quy hoạch đất rừng đặc dụng tại khu vực là chưa phù hợp với thực tiến quản lý sử dụng đất của người dân.

cả cảnh rừng bị khai thác
Các máy móc tập kết

Công ty Thăng Long chưa thực hiện hồ sơ xây dựng đã thi công, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng ngôi đình Vàng Bản Ná là chưa phù hợp với quy định. Công ty Thăng Long chậm lập, triển khai dự án theo mục đích sử dụng đất khi trúng đấu giá…

Bao giờ mới xử lý dứt điểm

Được biết, từ năm 2006-2013, diện tích khoảng 2,8 ha tại lô 4, khoảnh 3, tiểu khu 85, trạng thái rừng IC (đất trống có cây gỗ rải rác); 0,045 ha tại lô 1, khoảnh 1B, tiểu khu 85, trạng thái rừng IIA (rừng non phục hồi) là rừng đặc dụng. Diện tích đất trên là của 5 hộ dân có Đơn tự nguyện hiến quyền sử dụng đất, trong đó có hộ ông Dương Văn Chiến, Dương Văn Thắng, Dương Văn Tọa, Dương Quang Vịnh, Ma Văn Tào (Thể) và đã được UBND xã Thần Sa xác nhận tại Biên bản làm việc ngày 16/5/2017, loại đất là RSN (đất có rừng tự nhiên sản xuất) thời hạn sử dụng đến năm 2049, nguồn gốc sử dụng CN-KTT (Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất không thu tiền). Nhưng trên thực tế, 05 hộ dân trên đã được UBND huyện Võ Nhai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2000 là đất rừng tự nhiên đặc dụng (R.Tn.Đ), thời hạn sử dụng đến tháng 12/2049.

Các máy móc hoạt động lộ thiên
Khai thác lộ thiên

Từ năm 2000 đến trước năm 2006, diện tích đất của 05 hộ dân nêu trên là đất R.Tn.Đ. Đến năm 2006, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 5/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng thì diện tích đất R.Tn.Đ của 5 hộ dân nêu trên được quy hoạch là rừng đặc dụng và đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 8/8/2007 về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên năm 2006 (diện tích đã được thể hiện trên bản đồ quy hoạch 3 loại rừng năm 2006 xã Thần Sa).

Đến năm 2013, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch lại 3 loại rừng phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên năm 2013 và đến năm 2020 thì diện tích đất R.Tn.Đ của 05 hộ dân nêu trên vẫn tiếp tục được quy hoạch là rừng đặc dụng. Việc UBND xã Thần Sa không căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2000 của UBND huyện Võ Nhai, Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng xã Thần Sa năm 2006, 2013 xác nhận cho 05 hộ dân có Đơn tự nguyện hiến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, có xác nhận của UBND xã Thần Sa của chủ hộ Dương Văn Chiến, Dương Văn Thắng, Dương Văn Tọa, Dương Quang Vịnh, Ma Văn Tào (Thể) ngày 16/5/2017 và đã được thống nhất tại biên bản làm việc ngày 16/5/2017 giữa đại diện các bên: UBND xã Thần Sa, xóm Ngọc Sơn II, hộ gia đình, thành phần tham gia loại đất là RSN (đất có rừng tự nhiên sản xuất) thời hạn sử dụng đến năm 2049, nguồn gốc sử dụng CN-KTT (Nhà nước công nhận QSDĐ không thu tiền) là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng. Rõ ràng, việc xác nhận của địa phương trong trường hợp này không đúng thẩm quyền.

Ngày 19/9/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số: 8965/VPCP-V.I, theo sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, xác minh làm rõ các nội dung tố cáo của công dân và phản ánh của báo chí, có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, trả lời người tố cáo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 15/11/2018.

hfhfhf
Hàng chục các loại phương tiện được huy động phục vụ khai thác khoáng sản

Ngày 13/2/2019, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có Công văn số: 1157/VPCP-V.I (lần 4) gửi UBND tỉnh Thái Nguyên và đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp thu làm rõ các ý kiến của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số: 2152/TTCP-C.I ngày 6/12/2018, ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số: 492/BTNMT-TTr ngày 31/01/2019, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông tại văn bản số: 9612/ BNN-TTr ngày 11/12/2018, ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số: 15837/BTC-TTr ngày 19/12/2018, ý kiến Bộ Xây dựng tại văn bản số: 21/BXD-TTr ngày 6/12/2018, chịu trách nhiệm giải quyết đơn tố cáo của công dân và phản ánh báo chí theo quy định pháp luật. Kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/4/2019.

Mặc dù có nhiều sai phạm của Công ty Thăng Long được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên chỉ ra. Văn phòng Chính phủ nhiều lần có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Thái Nguyên giải quyết dứt điểm vụ việc. Tuy nhiên, đến nay các sai phạm của Công ty Thăng Long trong việc đổ thải, phá rừng, mở đường, xây chùa, khai thác vạng ngoại lộ giới ở Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai vẫn chưa được giải quyết dứt điểm… Dư luận hoài nghi về các sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có nguy cơ “chìm xuồng”?

Ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: Vừa qua, tỉnh Thái Nguyên cũng đã ký ban hành kế hoạch cụ thể hoá quyết định của Chủ tịch tỉnh về việc kiểm tra các hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn. Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng trong công tác chấp hành quy định pháp luật về hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản. Theo đó, sẽ kiểm tra 117 mỏ về sản lượng khai thác thực tế so với trữ lượng đã được cấp phép; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản, sản lượng khoáng sản đã được khai thác; các quy định đối với công suất được khai thác; khai thác khoáng sản vượt ngoài phạm vi diện tích được cấp phép. Theo kế hoạch, thời gian kiểm tra của đoàn công tác liên ngành đối với 2 mỏ vàng này từ ngày 30/9 – 5/10/2021. Theo đó, ông Nguyễn Thế Giang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên làm phó đoàn.

Ngày mới Online sẽ tiếp tục thông tin.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tạm hoãn phiên tòa xét xử ông Trần Vĩnh Tuyến

Tạm hoãn phiên tòa xét xử ông Trần Vĩnh Tuyến

Sáng 6/12, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHồ Chí Minh, cùng đồng phạm, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.
Thu hồi giấy phép hoạt động Phòng khám chuyên khoa phụ sản - KHHGĐ Lê Minh Châu

Thu hồi giấy phép hoạt động Phòng khám chuyên khoa phụ sản - KHHGĐ Lê Minh Châu

Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa phụ sản - KHHGĐ Lê Minh Châu
Phòng khám chuyên khoa phụ sản số 11 Quốc Tử Giám bị đình chỉ hoạt động

Phòng khám chuyên khoa phụ sản số 11 Quốc Tử Giám bị đình chỉ hoạt động

Ngày 4/11/2021, Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa phụ sản có địa chỉ số 11 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội, giấy phép hoạt động số 1090/SYT-GPHĐ cấp ngày 19/6/2013, do bà Đinh Thị Hồng Vân phụ trách chuyên môn kỹ thuật.
CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam bị xử phạt gần 300 triệu đồng

CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam bị xử phạt gần 300 triệu đồng

Ngày 1/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 819/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).
Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Công ty Hoành Sơn bị xử phạt

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Công ty Hoành Sơn bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 810/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (địa chỉ: Tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) với tổng số tiền 110 triệu đồng.

Tin khác

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam bị phạt và truy thu 333 triệu đồng

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam bị phạt và truy thu 333 triệu đồng
Cục Thuế TP.Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (MCK: NSC) với tổng số tiền 333 triệu đồng.

Y án sơ thẩm 8 năm tù đối với ông Nguyễn Thành Tài

Y án sơ thẩm 8 năm tù đối với ông Nguyễn Thành Tài
Hội đồng xét xử (HĐXX) đã bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và 3 bị cáo khác, bác toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh và chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoài Nam.

Quy định mới liên quan đến việc vận động quyên góp từ thiện sắp có hiệu lực

Quy định mới liên quan đến việc vận động quyên góp từ thiện sắp có hiệu lực
Nghị định số 93/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo sẽ có hiệu lực từ ngày 11/12 tới đây.

VSETGroup bị phạt 600 triệu đồng vì chào bán trái phiếu sai quy định

VSETGroup bị phạt 600 triệu đồng vì chào bán trái phiếu sai quy định
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (CKNN) tối 1/12, Tập đoàn VSETGroup bị phạt 600 triệu đồng vì chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN.

Đường dây đánh bạc ở Sóc Trăng giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng

Đường dây đánh bạc ở Sóc Trăng giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng
Hàng chục nghi can đã tham gia đường dây đánh bạc qua mạng ở Sóc Trăng, hoạt động khoảng nửa năm, cá cược dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh, thành.

Công ty Than Miền Bắc - Vinacomin bị phạt và truy thu thuế gần 10 tỷ đồng

Công ty Than Miền Bắc - Vinacomin bị phạt và truy thu thuế gần 10 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (TMB) vừa bị Cục Thuế Hà Nội ra quyết định xử phạt và truy thu thuế tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.
Xem thêm
Văn phòng Chủ tịch nước nhận “Đơn đề nghị minh oan” của đại gia Lê Ân

Văn phòng Chủ tịch nước nhận “Đơn đề nghị minh oan” của đại gia Lê Ân

Ngày 17/11/2021, ông Lê Ân, địa chỉ: 414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu, có “Đơn đề nghị minh oan” (kèm theo hồ sơ), kính gửi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Cơ quan chức năng cần vào cuộc!

Cơ quan chức năng cần vào cuộc!

Vừa qua, Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tổ chức phiên đấu giá tài sản "Vườn cây Cao su thanh lý" là tài sản của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Tuy nhiên, quá trình diễn ra phiên đấu giá có nhiều dấu hiệu bất thường.
Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lí nghiêm minh hành vi chiếm đất xây dựng trái phép

Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lí nghiêm minh hành vi chiếm đất xây dựng trái phép

Ông Lê Ân, địa chỉ: 414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu, đại diện Hội đồng thanh lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB), có “Đơn kêu cứu khẩn cấp” số 406/VCSB/2021- ĐKCKC ngày 29/11/2021, về việc lợi dụng dịch bệnh chiếm đất xây dựng trái phép, gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu; Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu; UBND phường 12, TP.Vũng Tàu.
Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Khu chợ tự phát của một hộ tư nhân trên đất nông nghiệp, tiếp giáp Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến Tỉnh lộ 217 nhiều năm nay, gây mất trật tự an toàn giao thông, không đảm bảo về vệ sinh môi trường và phòng cháy. Tạp chí Ngày mới online đã đăng nhiều bài phàn ánh về chợ hoạt động không đúng luật này, nhưng đến nay chính quyền địa phương không những không xử lý mà vẫn tiếp tục đề xuất cho chợ hoạt động.
Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Mỗi ngày, hằng trăm xe tải trọng lớn ngày đêm chở đất, cát sỏi đang thi nhau "băm nát" Tỉnh lộ 512, đoạn qua xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiến người dân hết sức bất bình, lo lắng.
Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Một bãi tập kết cát trái phép "khổng lồ" nằm ngay trên đường Thanh Niên chỉ cách công sở thị trấn Tân Phong và huyện Quảng Xương vài trăm mét.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động