"Ngôi nhà chung" của những người làm báo tỉnh Gia Lai

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai được thành lập ngày 25/6/1990, theo Quyết định số 194/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai - Kon Tum, nay là tỉnh Gia Lai.

Văn Thư
07:13, 21/01/2020

Trước khi có Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, Thông tri 21/TTr/TU của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 37 kể trên, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh còn có những tồn tại, hạn chế, nội dung và phương thức hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi thực tiễn; chất lượng hoạt động của Hội và hội viên chưa cao. Sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lí báo chí, cơ quan báo chí và tổ chức Hội chưa chặt chẽ, chưa có những quy định cụ thể để tạo điều kiện cần thiết cho Hội và hội viên phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình. Thông tin hoạt động báo chí chưa phản ánh kịp thời, đầy đủ thực tiễn cuộc sống sinh động của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Những phóng sự có giá trị phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp xử lí còn ít; tính chiến đấu, tính giáo dục chưa cao, tác dụng định hướng dư luận còn hạn chế.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư (ảnh Nguyễn Đức Phương)
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư. Ảnh: Nguyễn Đức Phương

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh có những chuyển biến căn bản và tích cực, vai trò của Hội được nâng lên, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, thu hút nhiều hội viên tham gia. Tổ chức Hội phát triển nhanh chóng, thu hút hầu hết các nhà báo chuyên nghiệp tham gia sinh hoạt Hội. Từ 3 chi hội khi mới thành lập với vài chục hội viên, đến nay Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã có 6 chi hội trực thuộc, với 242 hội viên tham gia sinh hoạt. BCH Hội Nhà báo tỉnh được kiện toàn, tổ chức chặt chẽ và hoạt động khá hiệu quả. Tính từ khóa V (nhiệm kì 2003-2008), BCH Hội Nhà báo tỉnh có 9 ủy viên, đến nay khóa VII (nhiệm kì 2015-2020) có 11 ủy viên. Ban Thường vụ khóa VII có 3 ủy viên. BCH các nhiệm kì đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác báo chí, về hoạt động Hội và Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành chức năng bố trí trụ sở làm việc, biên chế, nhân sự, tạo điều kiện cho Hội Nhà báo tỉnh hoạt động thuận lợi.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư (ảnh Nguyễn Đức Phương)

Đại hội Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh Nguyễn Đức Phương

Hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh có Chủ tịch chuyên trách, Văn phòng Hội được bố trí 4 biên chế chuyên trách, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao. Hằng năm, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội tổ chức thực hiện có hiệu quả; chú trọng tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, tập trung vào 4 hoạt động trọng tâm: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện Luật Báo chí và Quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam; hoạt động nghiệp vụ và văn thể mĩ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Ông Dương Văn Trang, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm cán bộ, phóng viên Báo Gia Lai nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam(21-6-2019)(người đứng thứ tư từ trái sang)(ảnh Báo Gia Lai).
Lãnh đạo tỉnh thăm cán bộ, phóng viên Báo Gia Lai nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2019)

Bên cạnh việc kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo cũng được Hội Nhà báo tỉnh chú trọng. Hội Nhà báo đã bám sát và quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác báo chí và về hoạt động của Hội Nhà báo cho đội ngũ hội viên, người làm báo, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lí luận báo chí trong tình hình mới, Luật Báo chí, các quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của hội viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Hằng năm, Hội Nhà báo tỉnh chủ động tổ chức 2-3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí ngắn hạn, mỗi lớp có 60 - 100 hội viên tham gia.

Bạn đang đọc bài viết "Ngôi nhà chung" của những người làm báo tỉnh Gia Lai tại chuyên mục Nhịp sống văn hóa của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề Hội nhà báo

  Trong cùng chuyên mục Nhịp sống văn hóa