Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa V, nhiệm kì 2016 - 2021

12:35, 30/03/2018
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 95/NQ-HNCT Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018


NGHỊ QUYẾT
Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa V, nhiệm kì 2016 - 2021

Ngày 29/3/2018, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ sáu khóa V, nhiệm kì 2016 - 2021; có mặt 18/19 ủy viên, vắng 1 đồng chí có lí do.
Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền chủ trì Hội nghị.
Sau khi nghe Thường trực Trung ương Hội trình bày dự thảo các văn bản và tờ trình công tác tổ chức cán bộ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã thảo luận và nhất trí:
QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua dự thảo các văn bản
1.1. Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ công tác quý II/2018.
1.2. Báo cáo Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ III.
Giao Thường trực tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ, hoàn thiện Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ công tác quý II/2018; bổ sung hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ III, tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10/2018.
1.3. Về chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên, dự kiến tổ chức trong tháng 3/2019 tại tỉnh Gia Lai.
Đồng ý chủ trương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên. Giao Thường trực báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền, khi được sự đồng ý hoàn thiện kế hoạch để triển khai thực hiện.
2. Về tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam
Nhất trí Báo cáo kết quả tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam trong thời gian qua; ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Viện trong điều kiện còn khó khăn, nhưng đã đạt được những kết quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung ương Hội; phối hợp với các ban, Văn phòng Trung ương Hội trong công tác tuyên truyền, triển khai các đề tài cấp Nhà nước, sửa đổi bổ sung Luật NCT; biên soạn, xuất bản sách phục vụ hoạt động NCT...
Trong thời gian tới, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Viện tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nội dung, chương trình nghiên cứu, tập trung vào hoạt động của Hội NCT, Người cao tuổi và chính sách với NCT… để triển khai đạt hiệu quả. Tham gia công việc khi được Trung ương Hội giao.
3. Công tác tổ chức cán bộ
Đồng ý theo đơn đề nghị của đồng chí Nguyễn Thanh Cao, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi thôi giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội nhiệm kì 2016 - 2021 kể từ ngày 1/4/2018 do sức khỏe.
Đồng ý giao đồng chí Lê Quang, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Người cao tuổi giữ chức Quyền Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi Việt Nam từ ngày 1/4/2018.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI
CHỦ TỊCH
Phạm Thị Hải Chuyền (đã ký)


Bạn đang đọc bài viết Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa V, nhiệm kì 2016 - 2021 tại chuyên mục Hoạt động hội của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Hoạt động hội