Nghị lực Yên Lâm

Trở về Yên Lâm (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) sau những ngày bận rộn, chúng tôi lại được chứng kiến khí thế lao động của mỗi người dân nơi đây.

Điều khiến ai cũng phải ngỡ ngàng bởi Yên Lâm chỉ lài một xã miền núi cách đây hơn chục năm về trước vẫn là xã nghèo nhưng nay đã đổi thay hoàn toàn, với những con đường bê tông, đường nhựa và những công trình bề thế điều đó đã chứng minh cho một tập thể cán bộ vững vàng chọn hứng đi đúng trong lãnh đạo điều hành đã khơi lên sức mạnh toàn dân và họ đã cùng nhau bắt tay xóa nghèo, phấn đấu vươn lên xây dựng xã thành một đơn vị suất sắc toàn diện.

nghi luc yen lam
Công sở xã Yên Lâm được xây dựng khang trang

Củng cố niềm tin, khơi lên sức mạnh

Năm 2015 cán bộ và nhân dân xã Yên Lâm đã phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ kết quả ban đầu hiện nay Yên Lâm đang tiếp tục nâng cao hơn nữa về mọi mặt, với mục đích là đưa chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng khá giả hơn. Nhìn lại quãng thời gian dài đầy gian nan, chúng tôi đặt câu hỏi với ông Nguyễn Xuân Thái, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm về cách nghĩ, cách làm của lãnh đạo xã trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới. Ông Thái tâm sự: “Yên Lâm là xã miền núi duy nhất của huyện Yên Định. Vị trí xã nằm về phía Tây bắc, cách trung tâm huyện 22km; địa bàn của xã giáp danh với nhiều địa phương, trong và ngoài huyện. Tổng diện tích tự nhiên là 1.724,88ha. Trong xã có 8 thôn, 1.911 hộ, với 7.095 khẩu. Toàn xã có 7 dân tộc cùng sinh sống; Trong đó: dân tộc kinh chiếm 74,76%,. Ngay những ngày đầu bắt tay vào xây dựng nông thôn mới cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của xã còn khó khăn. Số cán bộ không chuyên trách ở cơ sở thôn; các đoàn thể nhân dân; các cán bộ làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở thôn phần lớn chưa qua đào tạo, trình độ năng lực hạn chế. Bên cạnh, nhu cầu về nguồn lực xây dựng nông thôn mới nhất là nhu cầu về vốn đầu tư là rất lớn, trong khi đó điểm xuất phát trong xây dựng nông thôn mới về kinh tế của địa phương thấp hơn mặt bằng chung của huyện, tập quán canh tác, trình độ sản xuất, mức thu nhập của nhân dân còn thấp và không đồng đều, bình quân thu nhập toàn xã khi bắt đầu xây dựng NTM mới đạt 21,11 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn ở mức 28,7%. Nguồn ngân sách xã còn khó khăn, ngân sách cấp trên hổ trợ rất hạn chế”.

Việc triển khai chủ trương của Đảng, kế hoạch của UBND xã về xây dựng nông thôn mới được tiến hành trình tự thông qua; Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ mở rộng gồm: Ban chấp hành Đảng bộ; cán bộ, công chức UBND xã; Đại biểu HĐND xã; ban thường vụ các đoàn thể nhân dân; trưởng, phó các tổ chức xã hội; ban chấp hành các Chi bộ, Trưởng các thôn; Trưởng các tổ chức đoàn thể trong thôn, chủ các doanh nghiệp trên địa bàn xã để triển khai rộng rãi đến toàn thể đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn.

Sau khi đã triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên từ xã và cơ sở thôn; Đảng uỷ, UBND xã đã chỉ đạo cho các thôn, các ngành, các đoàn thể nhân dân tiến hành họp dân để triển khai cụ thể chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của địa phương về xây dựng nông thôn mới đến toàn thể nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới để nhân dân hiểu rõ và tích cực thực hiện.

Việc thành lập các tổ chức từ xã xuống cơ sở thôn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã kịp thời triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.Từ đó đã huy động được nguồn lực to lớn trong nhân dân góp phần rút ngắn thời gian hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Yên lâm.

Sau khi tiếp thu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên về xây dựng nông thôn mới; UBND xã đã triểu khai toàn bộ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các hướng dẫn của cấp trên về xây dựng nông thôn mới đến toàn thể cán bộ, nhân dân trong toàn xã bằng nhiều hình thức như: thông qua các cuộc họp, tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn; bằng các băng zôn khẩu hiệu để đông đảo các tầng lớp nhân dân biết và hiểu được chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.

nghi luc yen lam
Ông Phạm Viết Hoàn, Giám đốc HTX cho biết, trồng cây dưa kim hoàng hậu cho giá trị đạt 2 tỷ đồng/ha

Bằng quyết sách đúng, lãnh đạo xã Yên Lâm đã bắt tay vào chỉ đạo tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, không ngừng nghiên cứu tìm ra nhiều hướng đi đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển ngành nông nghiệp theo hướng mới đạt hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Ông Nguyễn Xuân Thái nhấn mạnh: “Từ một xã miền núi nghèo, trình độ thâm canh còn lạc hậu, đến nay địa phương đã có nhiều bước khởi sắc, nhiều mô hình kinh tế được áp dụng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân như: mô hình Trang trại chăn nuôi gà tập trung tại thôn Thắng Long, với quy mô diện tích 12 ha; mô hình trồng rau trong nhà kính với diện tích nhà kính 3000m2; mô hình trồng bưởi diễn; mô hình nuôi gà thả vườn… đặc biệt là mô hình trồng ớt thương phẩm xuất khẩu trên 110 ha đã đem lại hiệu quả cao trên 300 triệu đồng/ha”.

nghi luc yen lam
nghi luc yen lam
Người dân xã Yên Lâm trồng ớt cho giá trị kinh tế cao

Trong sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương luôn xác định đây là động lực chủ yếu cho phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa và là một thế mạnh của địa phương, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. UBND xã thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp, các hộ gia đình sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn xã được thuê đất, mở rộng hoạt động, đồng thời thành lập ban quản lý làng nghề thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động của các công ty, doanh nghiệp, các hộ gia đình yên tâm hoạt động sản xuất, khai thác chế biến đá và các hoạt động dịch vụ kèm theo. Hàng năm có khoảng hơn 2000 lao động thường xuyên làm việc trong khu làng nghề, thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 7 – 10 triệu đồng/người/tháng, nhờ đó đời sống của nhân dân ngày được cải thiện và có những bước phát triển. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế một cách đồng bộ giữa các ngành Nông, Lâm, Thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Đã có nhiều giải pháp tích cực thúc đẩy kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; đã thực hiện thành công các mô hình phát triển kinh tế trong công nghiệp, nông nghiệp tốc độ tăng trưởng giá trị hàng năm điều đạt và vượt kế hoạch đề ra năm sau cao hơn năm trước. Năm 2011 thu nhập bình quân đầu người của xã là 21,11 triệu đồng/người/năm; đến hết năm 2018 thu nhập bình quân đầu người của xã là 65.94 triệu đồng/người/năm (Tăng gấp 3,12 lần so với năm 2010).

nghi luc yen lam
Nhiều mô hình trang trại trồng cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi mang lại hiệu quả cao

Đặc biệt trong năm 2019 sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp- dịch vụ được đẩy mạnh. Tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2019 (theo giá năm 2010) = 21,41%. Cơ cấu các ngành trong nền kinh tế: Nông, Lâm, Thủy sản đạt: 14,52% (Cùng kỳ năm 2018 = 16,7); Công nghiệp - Xây dựng cơ bản; 62,69%; (Cùng kỳ năm 2018 = 60,98); Dịch vụ, thương mại 22,79%; (Cùng kỳ năm 2018 = 22,32). Lương thực bình quân đầu người đạt 450 kg /người, so với năm 2018 = 76,17%, so với kế hoạch năm 2019 = 77,61%. Giá trị sản xuất trên một đơn vị ha canh tác đạt 152,06 triệu đồng/ha, so với năm 2018 = 103,65%, so với kế hoạch năm 2019= 100,04%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68,23 triệu đồng/người, so với năm 2018 = 103,47%, so với kế hoạch năm 2019= 101,97%.

nghi luc yen lam
Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm đẩy mạnh phát triển

Trong những năm qua cấp ủy chính quyền đã tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Trong các khu dân cư nhân dân đã tập trung nguồn lực xây dựng chỉnh trang nhà ở, các công trình vệ sinh, nhà văn hóa thôn, nghĩa trang nhân dân, các tuyến đường giao thông đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.

Trên địa bàn toàn xã đã tập trung nguồn lực xây dựng nâng cấp toàn bộ hệ thống lưới điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt xây dựng mới 5.4 Km đường dây hạ thế 2 bên tuyến đường đôi qua trung tâm xã,và hơn 2Km tuyến đường điện 35Kv Vào khu làng nghề khai thác chế biến đá, làm mới 6Trạm biến thế. Xây dựng 2.7 Km tuyến đường 1 chiều qua trung tâm xã và các tuyến đường giao thông nội thôn và nội đồng đảm bảo việc đi lại và sản xuất giao thương hàng hóa trong nhân dân .

nghi luc yen lam
Hệ thống đường giao thông nội đồng được đẩu tư xây dựng cơ bản

Tập trung xây dựng các công trình lớp học, nhà hiệu bộ và phòng chức năng của các trường học. Đầu tư xây dựng mới khu công sở, xây dựng chợ, bải chứa rác thải tập trung, chỉnh trang nâng cấp cơ sở vật chất trạm y tế đảm bảo chuẩn giai đoạn 2, phối hợp với dự án xây dựng hệ thống đường ống dẩn nước sạch sinh hoạt trên địa bàn.

Cơ sở vật chất của các trường học được quan tâp đầu tư đảm bảo yêu cầu cho dậy và học,Trường THCS được công nhận đạt chuẩn mức độ 2, trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ 1 Trường mầm non thực hiện bán trú cho cả 2 khu: Khu trung tâm và khu lẽ. Trạm y tế xã, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu khám chửa bệnh ban đầu cho nhân dân, đã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91.08%. Trên địa bàn xã có 8/8 thôn và 3 cơ quan nhà trường đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định. Việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao nét truyền thống văn hóa, ứng xử đời sống luôn được quan tâm. Hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh. Mỗi thôn đều có ít nhất 01 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo, không có khiếu kiện đông người kéo dài, trên địa bàn không để xảy ra trọng án. Tất cả các thôn đều đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh trật tự", nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và có các mô hình tự quản liên kết bảo vệ an ninh trật tự luôn hoạt động thường xuyên.

Với những nỗ lực phấn đấu nhiều năm qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Yên Lâm mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng do có sự tập trung cao trong chỉ đạo và sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của toàn dân. Đặc biệt là những thành tựu đạt được trong những năm trước đã có tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực, nhiều mô hình sản xuất mới đạt hiệu quả được nhân rộng, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung xây dựng và nâng cấp; đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện, hộ nghèo giảm bền vững, lao động việc làm được giải quyết, môi trường sinh thái, y tế, giáo dục được người dân quan tâm, hệ thống chính trị được tăng cường, quyền dân chủ được phát huy, An ninh chính trị, Trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững và ổn định. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và nâng cao, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý điều hành của chính quyền. Năm 2019 xã Yên lâm đã được tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

nghi luc yen lam
Hệ thống đường giao thông đang được mở rộng, nhân dân xây dựng nhiều nhà cao tầng

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới toàn xã đã huy động kinh phí lên tới 302.483 tỷ đồng. Trong đó vốn do nhân dân đóng góp xây dựng các công trình trong khu dân cư và chỉnh trang nhà ở ước tính là 151.562 tỷ đồng.

Phát huy sức mạnh, đẩy nhanh tốc độ

nghi luc yen lam
Cuộc sống ấm no hạnh phúc mang lại niềm tin cho mỗi người dân Yên Lâm

Trên cơ sở đó hiện nay xã tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, kế họach của chính quyền phấn đấu hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2019 đầu năm 202 và hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới kiễu mẫu vào năm 2025. Với nhiều nỗ lực và sự quyết tâm cao, cán bộ và nhân dân xã Yên Lâm luôn xác định việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở đóng vai trò lãnh đạo, điều hành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận đóng vai trò nòng cốt trong vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện. Xây dựng nông thôn mới phải tiến hành đồng loạt, thực hiện đồng bộ tất cả các tiêu chí, kế thừa, lồng ghép các chương trình, dự án và các cuộc vận động, các phong trào quần chúng đang được triển khai ở nông thôn, nhất là phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư là chính, có sự hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia. Việc xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng.

nghi luc yen lam
Phát huy những thành tích đạt được, cán bộ và nhân dân Yên Lâm tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao hơn

Đánh giá những thành quả đạt được trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới và tiếp tục phấn đấu xây dựng xã thành một xã nông thôn mới kiểu mẫu, ông Nguyễn Xuân Thái cho biết: "Đạt được kết quả trên trước hết phải nói đến vai trò chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể đã phát huy tinh thần trách nhiệm và gương mẫu, biết vận dụng và khơi lên sức mạnh lòng dân do vậy, việc thực hiện xây dựng nông thôn mới ở Yên Lâm đã thành công. Điều đáng nói là chúng tôi là một xã miền núi cách đây hơn 10 năm còn nghèo nhất huyện, từ con số hộ nghèo chím tới 2/3 toàn xã, hệ thống cơ sở hạ tầng lạc hậu chưa có một mét đường giao thông bê tông thì nay Yên Lâm đã trở thành một xã suất sắc toàn diện, thu nhập bình quân đầu người đạt tới gần 70 triệu đồng/người/năm, trong khi số hộ nghèo chỉ còn dưới 2%. Hiện nay, hệ thống cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, đường giao thông nội đồng và trục chính được nhựa hóa và bê tông khép kín.... Cuộc sống của nhân dân được ấm no hạnh phúc chính là mục tiêu của của chúng tôi. Trên cơ sở đã đạt được, hiện nay cán bộ và nhân dân Yên Lâm đang tiếp tục phấn đấu xây dựng Yên Lâm thành xã nông thôn mới kiểu mẫu và đạt nhiều thành tích cao hơn".

Tân Thành

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

khat nuoc sach giua long thu do

Khát nước sạch giữa lòng thủ đô

Nhiều năm nay hàng trăm nghìn hộ dân phía Nam Hà Nội phải sống trong cảnh thiếu nước sạch trầm trọng. Họ khoan giếng, mua máy lọc nước, xin nước hàng xóm, rồi cả đợi chờ nước mưa nhưng tình trạng này vẫn không được cải thiện. Khi nào dự án cấp nước đô thị vẫn chưa được phê duyệt là khi ấy người dân còn khốn khổ, còn phải sống chung với những chiếc giếng khoan khô cạn.  
nhuc nhoi te nan co bac bang cong nghe cao

Nhức nhối tệ nạn cờ bạc bằng công nghệ cao

Thời gian qua, tình hình hoạt động của các loại tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng tham gia và tổ chức đánh bạc có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt. Chúng lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để sử dụng cho việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc, gây bất an trong nhân dân
hoang hon tat nang

Hoàng hôn tắt nắng

Sự thờ ơ của một số người ở địa phương làm cho nguyện vọng chính đáng của bà Hà Thị Toán, vợ liệt sĩ, đã cùng bà sang thế giới kia.
hoi nguoi cao tuoi de nghi xu li nghiem minh

Hội Người cao tuổi đề nghị xử lí nghiêm minh

Những ngày đầu tháng 9, dư luận vô cùng bức xúc trước đoạn clip dài gần 7 phút quay cảnh con gái bạo hành mẹ ruột lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.
doi thay o xa reo cao trong hoa

Đổi thay ở xã rẻo cao Trọng Hoá

Là xã rẻo cao biên giới còn nhiều khó khăn, song bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, Đảng bộ xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện ngày càng hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Tin khác

Đón Tết Độc lập – Nét đẹp truyền thống của người vùng cao Minh Hoá

don tet doc lap net dep truyen thong cua nguoi vung cao minh hoa
Đã thành nét đẹp truyền thống từ lâu, cứ vào dịp Quốc khánh 2/9, người dân huyện miền núi Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình lại tổ chức ăn Tết Độc lập, với ý nghĩa sum họp gia đình, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ con cháu.

Mẹ mất đột ngột, 3 đứa trẻ đói khát chờ mong được giúp đỡ!

me mat dot ngot 3 dua tre doi khat cho mong duoc giup do
Phong vẫn đau đáu mỗi khi con gái bốn tháng tuổi cất tiếng khóc. Nỗi đau ba con gái mất mẹ, còn anh vĩnh viễn mất đi người vợ của mình.

Huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa): Cần xử lý nghiêm trại nuôi thỏ gây ô nhiễm môi trường

huyen trieu son thanh hoa can xu ly nghiem trai nuoi tho gay o nhiem moi truong
Đơn thư của người cao tuổi thuộc thôn Đồng Xá 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi về tình trạng ô nhiễm môi trường của một trại nuôi thỏ nằm ngay giữa làng làm cho cuộc sống của người dân xung quanh bị đảo lộn. Mặc dù người dân đã gửi đơn thư cầu cứu các cấp chính quyền, nhưng đến nay trại nuôi thỏ gây ô nhiễm nặng nề này vẫn tồn tại ...

Chân dung ông trùm trốn nã vẫn điều hành đường dây buôn bán ma tuý lớn

chan dung ong trum tron na van dieu hanh duong day buon ban ma tuy lon
Trốn nã suốt 8 năm qua với nhiều tội danh, nhưng Phạm Anh Tuấn, SN 1975, trú tại số 5 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vẫn tiếp tục điều hành đường dây buôn bán trái phép chất ma tuý, với quy mô lớn từ các tỉnh miền Trung về Hà Nội.

Tuổi già cô quạnh của cặp vợ chồng hiến tạng con trai duy nhất cho y học                                                     

tuoi gia co quanh cua cap vo chong hien tang con trai duy nhat cho y hoc
Người con trai duy nhất của vợ chồng ông Nguyễn Văn Sang (SN 1960), trú tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương không may bị tai nạn chết não. Đau khổ và tuyệt vọng đến tận cùng, nhưng vợ chồng ông Sang vẫn quyết định ký vào giấy đồng ý hiến tạng người con trai Nguyễn Văn Dương (20 tuổi) để cứu người. Một phần cơ thể của con còn tồn tại như thể nguồn sống cứu dỗi cuộc đời của hai người già cô đơn.

Chàng trai dân tộc Thái "cõng" cả gia đình đi cai nghiện

chang trai dan toc thai cong ca gia dinh di cai nghien
15 năm chìm trong ma túy, Vì Văn Thánh, SN 1988, dân tộc Thái, ở xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên khiến người đời xa lánh. Vì muốn được “sống làm người” nên anh đã quyết tâm cai nghiện thành công. Không chỉ vậy, Thánh còn “lôi kéo” được 6 người trong gia đình gồm: 2 cậu, bố và 3 em trai xuống Hà Nội để cai nghiện. 
Xem thêm
ha noi dung dien thoai khi dang sac pin nam 9x bi set danh tu vong

Hà Nội: Dùng điện thoại khi đang sạc pin, nam 9X bị sét đánh tử vong

Nam thanh niên H.V.T (22 tuổi, ở thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội) bị sét đánh tử vong trong lúc dùng điện thoại khi đang sạc ...
chieu 239 them 1 ca nhap canh mac covid 19

Chiều 23/9 thêm 1 ca nhập cảnh mắc Covid-19

18h ngày 23/9, Bộ Y tế ghi nhận thêm một ca mắc Covid-19 nhập cảnh được cách ly ngay, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 1.069 trường hợp.
da trieu tap nguoi dan ong mac ao grab chem nguoi tai benh vien e

Đã triệu tập người đàn ông mặc áo Grab chém người tại Bệnh viện E

Chiều ngày 23/9, một người đàn ông được cho là tài xế chạy Grab đã vung dao chém một nhóm người đang nói chuyện tại khu vực cổng Bệnh viện ...
cho hoc sinh dung dien thoai trong lop giai phap nao loi ca doi duong

Cho học sinh dùng điện thoại trong lớp: Giải pháp nào "lợi cả đôi đường"?

Nhiều thầy cô giáo cho rằng quy định cho học sinh dùng điện thoại trong lớp của Bộ GD&ĐT cần được hiểu đúng. Mặt khác Bộ GD&ĐT cũng cần quy ...
phat can bo dh duy tan viet thu nac danh ha uy tin cac truong dai hoc tai da nang

Phạt cán bộ ĐH Duy Tân viết thư nặc danh hạ uy tín các trường đại học tại Đà Nẵng

Ông Lê Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Mô phỏng thuộc Trường Đại học Duy Tân và bà Trần Thị Thắm cộng tác viên công tác tuyển sinh vừa ...
hieu truong dai hoc khoa hoc xa hoi va nhan van ha noi xin tu chuc

Hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội xin từ chức

GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã có đơn xin từ chức.
Phiên bản di động