Nghệ sĩ

Nghệ sĩ

Người trong cõi nhớ

Người trong cõi nhớ

Giữa năm 1972, Đoàn Cải lương Nam Bộ của tôi được đi phục vụ tại chiến trường Quảng Trị. Lúc này cuộc chiến giữa ta và Mỹ - ngụy đang diễn ra vô cùng ác liệt. Nhiệm vụ của các đoàn văn công đi chiến trường là cùng chia lửa và đem lời ca tiếng hát động viên tinh thần chiến sĩ.