Ngân hàng chính sách - trụ cột trong chính sách giảm nghèo

Theo Báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 216 nghìn tỉ đồng, tăng 17,5 nghìn tỉ đồng so với năm 2018.

PV
14:51, 09/01/2020

Đặc biệt, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt hơn 15,4 nghìn tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 7,1% tổng nguồn vốn, tăng hơn 3,6 nghìn tỉ đồng so với năm 2018, hoàn thành 162% kế hoạch giao trong năm 2019.

Người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi dễ dàng, thuận lợi hơn Ảnh IT

Trong năm qua, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 207 nghìn tỉ đồng, tăng hơn 19 nghìn tỉ đồng (tăng 10,1%) so với cuối năm 2018; trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt gần 180 nghìn tỉ đồng, tăng 14.784 tỉ đồng (tăng 9%) so với cuối năm 2018, với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong tổng dư nợ, dư nợ các chương trình tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh tạo sinh kế và việc làm chiếm 73,8%.

Nguồn vốn đã kịp thời đến tay hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách. Qua đó, tạo việc làm cho hơn 266 nghìn lao động, giúp gần 7 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 36 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,2 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 156 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 4 nghìn căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP... Hoạt động tín dụng CSXH đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.

Bước sang năm 2020, Ngân hàng CSXH chủ động triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách mới phù hợp và bảo đảm đúng quy định; tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, ban hành các quy chế, quy trình, hướng dẫn trên các mặt hoạt động theo hướng tinh giản, hiệu quả và bảo đảm hoạt động an toàn của hệ thống. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách.

Bạn đang đọc bài viết Ngân hàng chính sách - trụ cột trong chính sách giảm nghèo tại chuyên mục Kinh tế của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Kinh tế