Ngăn chặn vi phạm trong việc phổ biến phim trên không gian mạng

Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) bổ sung quy định cụ thể hơn về trách nhiệm, biện pháp tăng cường quản lý, ngăn chặn, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên không gian mạng.
Ngăn chặn vi phạm trong việc phổ biến phim trên không gian mạng
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 22/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021), các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Sau kỳ họp, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã tích cực phối hợp với cơ quan soạn thảo, cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo Luật; tổ chức các hội nghị, gửi văn bản xin ý kiến một số bộ, ngành, cơ quan; tổ chức Hội nghị Thường trực Ủy ban mở rộng; gửi xin ý kiến, tiếp thu góp ý của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về dự thảo Luật và dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 3/2022.

Trình bày Báo cáo tóm tắt đối với từng nội dung cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết về sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước (Điều 14), tiếp thu đa số ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật quy định các hình thức sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước bao gồm giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đối với phim sản xuất sử dụng ngân sách Nhà nước và quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim.

Liên quan đến phổ biến phim trên không gian mạng (Điều 21), tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã quy định thống nhất về thực hiện "hậu kiểm" đối với phim phổ biến trên không gian mạng; đồng thời bổ sung quy định cụ thể hơn về trách nhiệm, biện pháp tăng cường quản lý, ngăn chặn, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên không gian mạng.

Đối với cấp Giấy phép phân loại phim (Điều 27), có ý kiến đề nghị thành lập các trung tâm thẩm định, phân loại phim thuộc Nhà nước. Một số ý kiến đề nghị thực hiện xã hội hóa, cấp phép cho một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thẩm định phim. Có ý kiến đề nghị cho phép Hiệp hội chuyên ngành tham gia hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong thẩm định phim.

Ông Nguyễn Đắc Vinh chỉ rõ Nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc cấp Giấy phép phân loại phim, Quyết định phát sóng và chịu trách nhiệm đối với những phim do mình cấp phép, quyết định phát sóng.

Hội đồng thẩm định, phân loại phim là tổ chức có chức năng tư vấn, giúp cơ quan nhà nước phân loại, quyết định. Để cấp giấy phép phân loại, quyết định phát sóng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan truyền hình sẽ phải thành lập nhiều Hội đồng khác nhau, có thành phần tham gia phù hợp với nội dung và thể loại phim.

Cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định, phân loại phim có thể mời các nhà quản lý, chuyên gia độc lập hoặc chuyên gia đang hoạt động tại các Hiệp hội chuyên ngành tham gia Hội đồng thẩm định, phân loại phim, bảo đảm yếu tố phù hợp, khách quan và hiệu quả.

Khi đó, cơ sở điện ảnh có nhiều lựa chọn đơn vị tư vấn của cơ quan nhà nước cũng như đề nghị các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các nhà chuyên môn… tư vấn, trước khi gửi cơ quan nhà nước cấp Giấy phép phân loại, Quyết định phát sóng phim do mình sản xuất, phát hành. Do vậy, Thường trực Ủy ban xin được giữ quy định như dự thảo Luật.

Một vấn đề khác hiện cũng còn ý kiến khác nhau, theo ông Nguyễn Đắc Vinh, là về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh (điều 42, 43, 44). Nhiều ý kiến đề nghị không quy định Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh tại dự thảo Luật; có ý kiến đề nghị Ban soạn thảo chỉnh sửa các Điều 42, 43 và 44 để thấy được tính cấp thiết, khả thi của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh.

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục nhận thấy dự thảo Luật và các nội dung giải trình về thành lập Quỹ được nêu trong Tờ trình của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 2 chưa giải quyết được các bất cập nêu trên, do vậy đề nghị bỏ các Điều 42, 43, 44 và bổ sung chính sách khuyến khích hoạt động thành lập quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh như quy định tại khoản 4, Điều 5 của dự thảo Luật.

Ngăn chặn vi phạm trong việc phổ biến phim trên không gian mạng
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ như dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Do vậy, Thường trực Ủy ban trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 2 phương án. Phương án 1 là bỏ Mục 2 gồm 3 Điều 42, 43, 44 ra khỏi dự thảo Luật. Phương án 2 là giữ quy định tại Mục 2 lại như dự thảo Luật.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá nội dung quy định Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh chưa thuyết phục và đề nghị Chính phủ cần rà soát lại nguồn thu, nhiệm vụ chi của Quỹ này.

"Từ năm 2006 đến nay, Quỹ hoạt động không hiệu quả, vậy có cần thiết phải duy trì Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh hay không?," ông Thanh nêu quan điểm.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cũng cho rằng 16 năm không triển khai được thì không nên quy định tiếp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cần tiếp cận điện ảnh theo hai mặt: một là tác phẩm văn hóa, nghệ thuật và hai là công nghiệp văn hóa. Nếu coi đây là ngành kinh tế thì phải tuân theo quy luật kinh tế, nhưng đã là lĩnh vực văn hóa thì Nhà nước phải đầu tư, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn, giáo dục. Cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra cần bám sát yêu cầu này.

Thực tế cho thấy kinh phí đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, điện ảnh còn rất thấp. Vậy để xứng tầm, ngành điện ảnh phải được quan tâm, đầu tư như thế nào? Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đầu tư cho điện ảnh còn là minh chứng để quán triệt, thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với phát triển văn hóa.

Bảo đảm tính công khai, minh bạch của hoạt động bảo hiểm, thị trường bảo hiểm Bảo đảm tính công khai, minh bạch của hoạt động bảo hiểm, thị trường bảo hiểm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh quan điểm trên khi cho ý kiến vào dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa ...

Thanh Hóa: Công khai 67 dự án vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai Thanh Hóa: Công khai 67 dự án vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 1765 gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc tiếp tục ...

Theo TTXVN

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đội tuyển nữ Việt Nam thưởng gần 5 tỉ đồng sau trận chung kết SEA Games 31

Đội tuyển nữ Việt Nam thưởng gần 5 tỉ đồng sau trận chung kết SEA Games 31

Tối 21/5, sau chiến thắng trước Thái Lan và giành tấm Huy chương vàng SEA Games 31, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nhận thưởng 4,6 tỉ đồng.
Phường Hiệp Tân, quận Tân Phú: Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Phường Hiệp Tân, quận Tân Phú: Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, triển khai kế hoạc tổ chức Ngày hội với chủ đề “Hiệp Tân đoàn kết- phát triển- vững mạnh”.
Hội Gióng và hình tượng Cô Tướng 5 năm xuất hiện một lần

Hội Gióng và hình tượng Cô Tướng 5 năm xuất hiện một lần

Hội Gióng Phù Đổng mang đậm tính dân tộc và nét đẹp văn hóa của người Việt. Trong đó việc sân khấu hoá tái hiện lại kịch trường dân gian là một điểm đặc biệt của hội Gióng Phù Đổng. Nhân vật Cô Tướng - 5 năm xuất hiện một lần là đặc trưng và tiêu biểu của kịch trường dân gian.
Lê Phương tác giả kịch bản phim 'Biệt động Sài Gòn' qua đời

Lê Phương tác giả kịch bản phim 'Biệt động Sài Gòn' qua đời

Nhà văn, nhà biên kịch Lê Phương, tác giả phim 'Biệt động Sài Gòn', 'Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ'… vừa qua đời tối 14/5 vì tuổi cao sức yếu, thọ 89 tuổi.
Hà Nội phục vụ miễn phí xe buýt 2 tầng cho tất cả đại biểu dự SEA Games 31

Hà Nội phục vụ miễn phí xe buýt 2 tầng cho tất cả đại biểu dự SEA Games 31

Đối tượng được áp dụng trải nghiệm miễn phí dịch vụ "Hanoi city tour" là quan khách, các đại biểu, vận động viên, huấn luyện viên, các phóng viên báo đài trong và ngoài nước. Tất cả những đối tượng này chỉ cần xuất trình thẻ do Ban tổ chức SEA Games 31 cung cấp trước khi trải nghiệm.

Tin khác

Nick Út tặng ảnh ''Em bé Napalm' cho Đức Giáo Hoàng

Nick Út tặng ảnh ''Em bé Napalm' cho Đức Giáo Hoàng
Tại cuộc gặp diễn ra ở Vantican lúc 11h ngày 11/5 (giờ Ý), Đức giáo Hoàng Francis đã gặp gỡ và trò chuyện cùng tác giả bức ảnh “Em bé Napalm” Nick Út và nhân vật trong bức ảnh - bà Phan Thị Kim Phúc.

Tặng quà tại trung tâm nhân đạo Làng Tre, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Tặng quà tại trung tâm nhân đạo Làng Tre, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Ngày 10/5/2022, anh Nguyễn Văn Thu, ở quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn từ thiện thực hiện công tác xã hội tại Trung tâm Nhân đạo Làng Tre, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Thanh Bình - Xã nông thôn mới, thay da đổi thịt từng ngày

Thanh Bình - Xã nông thôn mới, thay da đổi thịt từng ngày
Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vào một ngày cuối tháng 4/2022, đoàn công tác của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (CEDC) đã đến trường tiểu học Song Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Tại đây, đoàn cùng giáo viên, học sinh của trường và lãnh đạo địa phương làm lễ đặt vòng hoa dâng hương tri ân 8 nữ liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trong khuôn viên trường và tặng 2 laptop cho 2 học sinh giỏi và 100 suất quà cho học sinh vượt khó hiếu học.

Bộ TT&TT phát hành bộ tem "Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 31"

Bộ TT&TT phát hành bộ tem "Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 31"
Nhằm góp phần tuyên truyền sự kiện SEA Games 31 tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước, Bộ TT&TT phát hành bộ tem “Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 31” giới thiệu một số môn thể thao thế mạnh của Việt Nam như: Điền kinh; Bắn súng; Bơi; Thể dục dụng cụ; Bóng đá.

TIN BUỒN

TIN BUỒN
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Những điểm đi chơi ở Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Những điểm đi chơi ở Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Hà Nội cũng là một điểm đến thú vị trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Dưới đây là gợi ý những điểm đến lý tưởng mà bạn có thể tham khảo.
Xem thêm
Ra mắt loạt sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp, du lịch Đà Nẵng khởi sắc ấn tượng

Ra mắt loạt sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp, du lịch Đà Nẵng khởi sắc ấn tượng

“Thay áo mới” cho các điểm đến, ra mắt những sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp, nhiều sự kiện lễ hội dự kiến sẽ “đốt cháy hè 2022”, du lịch Đà Nẵng đã bừng tỉnh ngoạn mục sau giấc ngủ đông hai năm bởi Covid-19 và dự kiến sẽ làm nên những mốc son mới cho thành phố sông Hàn.
Hoa bằng lăng lại nở đốn tim du khách

Hoa bằng lăng lại nở đốn tim du khách

Cứ đến tầm tháng 5 là những bạn đam mê du lịch lại nôn nao chờ mùa hoa bằng lăng nở. Bình Thuận có nhiều nơi hoa bằng lăng nở rất đẹp như ở Tuy Phong và cây hoa bằng lăng được mệnh danh là “đẹp nhất Việt Nam” ở Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
Xây dựng 28 tour du lịch phục vụ khách tham dự SEA Games 31 tại Hà Nội và vùng phụ cận

Xây dựng 28 tour du lịch phục vụ khách tham dự SEA Games 31 tại Hà Nội và vùng phụ cận

Trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Việt Nam, các công ty lữ hành xây dựng 28 tour du lịch Hà Nội và vùng phụ cận, nhằm giới thiệu tới các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế dịp SEA Games 31.
Tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với Myannar, Campuchia tại AFF Cup 2022

Tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với Myannar, Campuchia tại AFF Cup 2022

Theo kết quả bốc thăm chiều 28/5, tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng B với Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào tại AFF Cup nữ 2022.
Con gái của nữ tỷ phú Madam Pang: xinh đẹp, tài năng, có 2 bằng cử nhân

Con gái của nữ tỷ phú Madam Pang: xinh đẹp, tài năng, có 2 bằng cử nhân

Con gái của Madam Pang gây ấn tượng bởi sự thông minh và nhan sắc xinh đẹp. Cô sở hữu 2 bằng cử nhân.
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 305 VĐV xuất sắc tại SEA Games 31

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 305 VĐV xuất sắc tại SEA Games 31

Ngày 27/5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 651/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 305 cá nhân là các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tổ chức tại Việt Nam năm 2022.
Gánh nặng nợ nước, xem nhẹ thù nhà

Gánh nặng nợ nước, xem nhẹ thù nhà

Dựa trên câu chuyện lịch sử có thật: Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn gác lại thù nhà, chuyên tâm phò tá triều đình nhà Trần ba lần đánh tan quân Nguyên Mông, bảo vệ đất nước...
Hội Minh thề

Hội Minh thề

Năm 1561 Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản (vợ của Thái thượng hoàng Mạc Đăng Dung) lập nên ấp Lan Niểu (nay là làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Bà quyên góp tôn tạo ngôi chùa cổ Thiên Phúc (nay là chùa Hòa Liễu, di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2013). Phần quyên góp còn dư sau khi tôn tạo chùa, bà cho mua ruộng để chia cho dân cày và làm ruộng công, lập quỹ giúp đỡ người nghèo, neo đơn… Để phòng xảy ra tư lợi, bà cùng dân làng lập ra Hội Minh thề và Hịch Minh thề. Hội Minh thề được duy trì nghiêm cẩn trong suốt thời gian nhà Mạc trị vì. Rồi có thời gian bị lãng quên. Năm 2002 Hội Minh thề được chính quyền và Nhân dân địa phương phục dựng. Hội Minh thề được triều nhà Nguyễn thế kỷ thứ XIX sắc phong bốn chữ vàng “Mỹ tục khả phong”…
Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải trải qua những buồn vui, sóng gió đẩy đưa... Sông quê hương vẫn nằm đó, lắng nghe tiếng đổi thay của mỗi tuổi thơ, dịu dàng và thân thuộc.
Sao hạng A Hoa ngữ Cảnh Điềm bị phạt hơn 23 tỉ đồng vì quảng cáo sai

Sao hạng A Hoa ngữ Cảnh Điềm bị phạt hơn 23 tỉ đồng vì quảng cáo sai

Theo đó, sao Hoa ngữ Cảnh Điềm bị phạt hơn 1 triệu USD (tương đương hơn 23 tỉ đồng) vì vi phạm luật quảng cáo.
Ca sĩ Phương Thanh công khai bạn trai cao kém 20 tuổi

Ca sĩ Phương Thanh công khai bạn trai cao kém 20 tuổi

Bạn trai Phương Thanh gây bất ngờ khi xuất hiện trong đêm nhạc của nữ ca sĩ vào tối 27/5 ở Đà Lạt.
Thương ngày nắng về 2 tập 25: Bà Hiền đuổi mẹ Vân Khánh ra khỏi nhà

Thương ngày nắng về 2 tập 25: Bà Hiền đuổi mẹ Vân Khánh ra khỏi nhà

Vì thương con gái và 2 đứa cháu nhỏ, bà Nga sang tận nhà nói chuyện và mong bà Hiền cùng vun vén cho vợ chồng Khánh - Đức.
Phiên bản di động