Na Hang

Na Hang

Na Hang kì thú

Na Hang kì thú

Na Hang tiếng Tày nghĩa là ruộng cuối. Hồ Na Hang rộng hơn 8.000 ha nằm giữa hai huyện Na Hang và huyện Lâm Bình, ở phía bắc sông Gâm và sông Năng cách thị xã Tuyên Quang hơn 100km.