Một số giải pháp chăm sóc, phát huy vai trò NCT đáp ứng yêu cầu thời kì mới

Dự báo “Xu hướng già hoá dân số nhanh” là một trong những thách thức lớn mà Việt Nam phải giải quyết trong thời gian tới, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của NCT trong xã hội, cộng đồng và gia đình.
Tiếp tục xây dựng gia đình kiểu mẫu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau”. Kính trọng, bảo vệ và chăm sóc NCT. Bảo trợ, giúp đỡ NCT gặp khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa”.

Thực hiện đường lối của Đảng về NCT, Nghị quyết Đại hội Hội NCT Việt Nam lần thứ VI, trong thời gian qua công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT đã đạt được những thành tựu như sau:

Những kết quả cơ bản trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Về chăm sóc NCT: Hệ thống chính sách về chăm sóc NCT được Nhà nước thể chế hóa ban hành, ngân sách nhà nước và nguồn lực huy động từ xã hội cho công tác chăm sóc NCT ngày càng tăng; theo tổng hợp của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, hiện nay, các cơ quan BHXH đã chi trả chế độ hưu trí hằng tháng cho gần 2,7 triệu người, cả nước có hơn 4,94 triệu NCT sau độ tuổi nghỉ hưu hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội hằng tháng (trong đó có 2,7 triệu người hưởng lương hưu; 640.000 người hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng; hơn 1,7 triệu người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, mức hưởng lương hưu bình quân khoảng 5,4 triệu đồng/người/tháng). Hằng năm Hội NCT đã phối hợp với chính quyền tổ chức chúc thọ, mừng thọ 1,1 triệu NCT; có 3 triệu NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ, gần 4 triệu NCT được khám sức khoẻ định kì; trên 95% NCT có thẻ bảo hiểm y tế; cả nước có trên 77.000 câu lạc bộ (CLB) của NCT ở cơ sở, với nhiều loại hình hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút trên 2,5 triệu NCT tham gia. Đặc biệt, đã thành lập gần 4.000 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút trên 170.000 người tham gia. Mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau được các tổ chức, cộng đồng trong nước và ngoài nước đánh giá cao, đoạt giải Nhất trong giải “Sáng kiến vì một Châu Á già hoá khoẻ mạnh”.

Một số giải pháp chăm sóc, phát huy vai trò NCT đáp ứng yêu cầu thời kì mới

Về phát huy vai trò NCT: Người cao tuổi đã phát huy vai trò trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung vào các hoạt động như: NCT tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia công tác hoà giải; giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương; NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; NCT tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo; các hoạt động phòng, chống dịch bệnh ở địa phương...

Theo số liệu tổng hợp hiện nay có trên 6,5 triệu NCT đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, trong đó có 99.905 NCT làm chủ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp; 357.967 NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi; NCT đóng góp hơn 10,6 triệu ngày công, hơn 3.000 tỉ đồng, hiến 24,4 triệu mét vuông đất để xây dựng đường giao thông, kênh mương, nhà văn hoá, trường học, cơ sở y tế,... góp phần xây dựng nông thôn mới; 64% số hội viên Hội Khuyến học là NCT; 656.000 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, thanh tra Nhân dân, hoà giải ở cơ sở; có trên 300 nghìn NCT tham gia các tổ an ninh nhân dân phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự ở cơ sở.

Những hạn chế trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Tuy đã có nhiều chính sách về an sinh xã hội dành cho NCT (chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế và trợ cấp xã hội…), nhưng hệ thống chính sách an sinh xã hội mới chỉ hỗ trợ cho một bộ phận NCT. Hiện cả nước mới có khoảng 40% NCT được hưởng lương hưu, BHXH, chính sách đối với người có công và trợ cấp xã hội; 60% còn lại sống dựa hoàn toàn vào kinh tế của chính mình. Trong tổng số gần 11,4 triệu NCT thì chỉ có 3,1 triệu người có lương hưu, hơn 8 triệu NCT còn lại không có nguồn thu nhập ổn định và hầu như phụ thuộc vào con cháu cũng như cộng đồng và xã hội. Khi so sánh tương quan với các độ tuổi khác, NCT chịu nhiều thiệt thòi trong tiếp cận và thụ hưởng chính sách. Hệ thống chính sách chưa phát huy hiệu quả trong khuyến khích, tạo điều kiện, hỗ trợ NCT để bảo đảm thu nhập, có việc làm phù hợp, học tập, giải trí, rèn luyện sức khỏe, môi trường thân thiện...

Một số giải pháp chăm sóc, phát huy vai trò NCT đáp ứng yêu cầu thời kì mới

Hệ thống cơ sở chăm sóc sức khỏe NCT đã bước đầu hình thành, phát triển, tuy nhiên vẫn chưa bắt kịp với tốc độ già hóa dân số. Hiện cả nước chỉ có 49/63 bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố có khoa lão, 3 cơ sở đào tạo bộ môn lão khoa, vừa điều trị bệnh, vừa điều trị phục hồi chức năng cho NCT. Ở một số địa phương còn tình trạng các bác sĩ xử lí một cách “đại khái” đối với tình trạng bệnh tật của NCT hoặc sử dụng các hướng dẫn chăm sóc dành cho những người trẻ tuổi. Quá trình chuyển đổi nhận thức, quan niệm từ “NCT là gánh nặng” thành “NCT là tài sản” còn chậm, chưa có các giải pháp để phát huy sức mạnh của cả cộng đồng trong việc chăm sóc NCT.

Một số quy định của Luật NCT còn những bất cập, cần được điều chỉnh, sửa đổi. Tuy đã quy định một chương về phát huy vai trò của NCT trong các lĩnh vực của đời sống xã hội như: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, pháp luật,… nhưng các quy định này được Nhà nước thể chế hóa chưa đầy đủ, toàn diện, thiếu đồng bộ, cân đối giữa 2 lĩnh vực chăm sóc NCT và phát huy NCT (trong Luật NCT có 13 điều quy định về chăm sóc NCT, song chỉ có 2 điều quy định về phát huy vai trò NCT; trong Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021 - 2030 có 11 nhiệm vụ, giải pháp về chăm sóc NCT, song chỉ có 1 nhiệm vụ, giải pháp về phát huy vai trò NCT; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình chăm sóc sức khoẻ NCT đến năm 2030 song chưa có Chương trình phát huy vai trò NCT...). Vì vậy, hiện nay, phần đông NCT ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn về đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần, đặt ra yêu cầu phải có các giải pháp phù hợp về chăm sóc sức khỏe, thu nhập, mạng lưới an sinh xã hội và hỗ trợ pháp lí cho NCT.

Một số giải pháp về công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT

NCT luôn được xem là nguồn lực quan trọng của dân tộc, là rường cột của gia đình và xã hội Việt Nam, là một chủ thể tích cực tham gia vào sự phát triển xã hội, bảo vệ và xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay. Để khắc phục những hạn chế trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT, cần có những giải pháp đồng bộ về hoàn thiện thể chế; Nhà nước và xã hội cần thay đổi quan niệm, cách tiếp cận đối với vấn đề NCT, đồng thời, thực hiện một số giải pháp chăm sóc, phát huy vai trò của NCT trên các lĩnh vực một cách hiệu quả như sau:

Thứ nhất, tham mưu và thực hiện tốt khoản 3, điều 37 của Hiến pháp năm 2013 hiến định “NCT được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT đã được quy định trong Luật NCT. Trong công tác tuyên truyền và giáo dục, nhất là truyền thông cần có chiến lược để thúc đẩy sự thay đổi, nâng cao nhận thức, định kiến không đúng về NCT, những biểu hiện của phân biệt đối xử tiêu cực đối với NCT như “gắn nhãn” với các khuôn mẫu, hình ảnh run rẩy, yếu đuối, cô đơn…, thay vào đó là hình ảnh toàn diện, tích cực của NCT trong gia đình và trong các hoạt động xã hội. Thay đổi quan niệm nhận thức “NCT là gánh nặng” sang thành “tài sản” của gia đình và xã hội, chú ý tuyên truyền, khẳng định các quyền, vai trò và trách nhiệm của NCT, là nguồn lực dồi dào về tri thức, kinh nghiệm, có khả năng tiếp tục đóng góp cho xã hội. Đi đôi với các biện pháp giáo dục, truyền thông, cần có chế tài, xử lí nghiêm, có tính răn đe các hành vi vi phạm pháp luật về NCT, xâm phạm quyền của NCT.

Thứ hai, các cấp Hội/Ban đại điện Hội NCT các địa phương cần thường xuyên quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng của Ban Chấp hành Hội NCT cấp xã, tổ chức thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc NCT; Phát huy mạnh mẽ vai trò NCT tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, 3 chương trình công tác “Chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn, NCT cô đơn không nơi nương tựa: NCT tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo và phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội: NCT xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu và thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao gồm: Nâng cao hiệu quả Tháng hành động vì NCT Việt Nam và nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Thứ ba, bổ sung, sửa đổi Luật NCT, tiếp tục ban hành các chính sách sửa đổi một số hạn chế, bất cập, trong đó có hướng dẫn về các quy định liên quan đến việc phát huy vai trò NCT trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cần thay đổi nhận thực trong định hướng chính sách về NCT, có tác động đến việc thụ hưởng các quyền và sự đóng góp của NCT vào sự phát triển của đất nước. Triển khai, thực hiện các chương trình nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về NCT không chỉ dừng lại ở yếu tố sức khỏe mà cần bao hàm nhiều khía cạnh khác như nhu cầu và phát huy năng lực; tác động của các chính sách hiện hành đến đời sống của NCT để có cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung và thực thi chính sách được tốt, sát thực tiễn.

Thứ tư, xây dựng và triển khai các chính sách tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho NCT. Thực tế với điều kiện hiện nay, nhiều NCT vẫn có sức khỏe, năng lực làm việc tốt, có kinh nghiệm, có nhiều khả năng đóng góp, cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Cần có sự bố trí thời gian, nguồn lực và môi trường làm việc phù hợp để NCT đóng góp cho xã hội ở các mức độ và điều kiện khác nhau, các chính sách tạo việc làm, thu nhập cho NCT cần được thiết kế có tính đặc thù, tận dụng được tiềm năng, thế mạnh của NCT. Các chính sách chăm sóc NCT cần đồng bộ, tính đến các điều kiện thuận lợi và bao quát được nhiều đối tượng thụ hưởng trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến NCT như: Y tế, văn hóa, xã hội, giao thông, xây dựng…

Vũ Dương Châu
(Phó trưởng Ban Phát huy vai trò NCT)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tặng quà Tết cho những gia đình có người bệnh tâm thần, người khó khăn

Tặng quà Tết cho những gia đình có người bệnh tâm thần, người khó khăn

Mừng Xuân Qúy Mão 2023, Hội Chữ thập đỏ phường 14 tham gia Chương trình “Tết Nhân ái” đã vận động được nhiều nhà hảo tâm, trong số đó có Công ty Thông gió Kruger Việt Nam (chuyên lắp đặt các thiết bị quạt gió thông hầm như các hầm đường bộ) tài trợ ...
Mô hình dưỡng lão quốc tế và khuyến nghị tại Việt Nam

Mô hình dưỡng lão quốc tế và khuyến nghị tại Việt Nam

Chăm sóc tại nhà, dưỡng lão bán trú, chung cư cho NCT, dưỡng lão chăm sóc dài hạn và dưỡng lão chăm sóc có y tế là những mô hình dưỡng lão tại Nhật Bản, Đài Loan và Đức hiện nay...
Tình cảm sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp

Tình cảm sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp

Chiều ngày 4/1, TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam đến thăm, tặng quà NCT hoàn cảnh khó khăn của phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Một số giải pháp chăm sóc, phát huy vai trò NCT đáp ứng yêu cầu thời kì mới

Một số giải pháp chăm sóc, phát huy vai trò NCT đáp ứng yêu cầu thời kì mới

Dự báo “Xu hướng già hoá dân số nhanh” là một trong những thách thức lớn mà Việt Nam phải giải quyết trong thời gian tới, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của NCT trong xã hội, cộng đồng và gia đình.

Tin khác

Địa chỉ tin cậy khám, tư vấn sức khỏe điều trị cho người cao tuổi

Địa chỉ tin cậy khám, tư vấn sức khỏe điều trị cho người cao tuổi
Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân trong đó có NCT, tháng 8/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh khởi công xây dựng Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng trên diện tích 44.000m2, tại phường Đại Yên, TP Hạ Long, với tổng kinh phí gần 429 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng ngày 18/10/2022.

Hiệu quả của mô hình chăm sóc người yếu thế

Hiệu quả của mô hình chăm sóc người yếu thế
Quản lí số vốn 130 triệu đồng; cho 28 thành viên khó khăn vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, ổn định đời sống; 10 tình nguyện viên chăm sóc 5 NCT hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thường xuyên tổ chức sinh hoạt định kì; các hoạt động chăm sóc sức khoẻ về tinh thần và thể chất được quan tâm… đó là những hoạt động thiết thực, nhân văn mà Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) thôn Lý Nhân xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá đã và đang mang lại cho cộng đồng…

Mùa lạnh, cảnh giác hạ thân nhiệt ở người cao tuổi và cách xử trí

Mùa lạnh, cảnh giác hạ thân nhiệt ở người cao tuổi và cách xử trí
Mùa đông mưa phùn giá lạnh, ở nhiều nơi nền nhiệt dao động 10-15 độ C, nếu không mặc đủ ấm có thể làm nhiệt độ cơ thể giảm xuống dưới mức bình thường (dưới 35 độ C hoặc thấp hơn). Khi giảm thân nhiệt dễ làm tổn thương nhiều cơ quan và gia tăng nguy cơ tử vong nhất là người cao tuổi.

Ông Đông thiện nguyện

Ông Đông thiện nguyện
Theo phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, ông Võ Hoài Đông 63 tuổi, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con tín đồ PGHH và người dân chung tay làm công tác xã hội - từ thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Ấm áp ngôi nhà Đại đoàn kết cho người cao tuổi

Ấm áp ngôi nhà Đại đoàn kết cho người cao tuổi
“Vợ chồng tôi chân thành cảm ơn lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Hội NCT, Hội Phụ nữ và các nhà tài trợ đã chung tay góp sức để chúng tôi có ngôi nhà khang trang hôm nay”. Ông Vũ Tiến Ảnh, 79 tuổi, hội viên NCT thôn Chi Đông, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội xúc động, chỉ nói được bấy nhiêu.

Vận động hơn 7 tỉ đồng giúp người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn

Vận động hơn 7 tỉ đồng giúp người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn
Sáng 14/11, tại huyện Nông Sơn, Cụm thi đua Hội NCT 9 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam (Nông Sơn, Tiên Phước, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2022.

Thọ Xuân Đường triển khai khám bệnh miễn phí, tặng quà hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam và Đại đoàn kết toàn dân

Thọ Xuân Đường triển khai khám bệnh miễn phí, tặng quà hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam và Đại đoàn kết toàn dân
Hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam và Đại đoàn kết toàn dân, Nhà thuốc Thọ Xuân Đường tổ chức khám bệnh miễn phí, tư vấn, tặng quà cho NCT ở khu dân cư 17 phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Lan toả các hoạt động chăm sóc người cao tuổi

Lan toả các hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Nhân Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022 với chủ đề: Chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn, ngay từ những ngày đầu tháng 10, các cấp Hội NCT trong tỉnh Thanh Hoá đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào "Tuổi cao - Gương sáng"; chú trọng công tác chăm sóc NCT; đồng thời các cấp, các ngành trong tỉnh cũng có nhiều hoạt động thiết thực, hướng về lớp người “Cây cao bóng cả”...

Khắc phục khó khăn chăm lo người cao tuổi vùng biên viễn

Khắc phục khó khăn chăm lo người cao tuổi vùng biên viễn
Hạ Lang là huyện vùng cao biên giới, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Cao Bằng, có hơn 78km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, tổng diện tích đất tự nhiên 46.648,71ha. Huyện có 12 xã và 1 thị trấn với tổng dân số 25.747người, 6.069 hộ trong đó có 3.216 hộ nghèo, 811 hộ cận nghèo, với 2 dân tộc chủ yếu là Tày và Nùng, làm nông nghiệp là chủ yếu, nên đời sống còn nhiều khó khăn.

Chăm sóc chu đáo người cao tuổi là trách nhiệm và tình cảm

Chăm sóc chu đáo người cao tuổi là trách nhiệm và tình cảm
Với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, từ nhiều năm nay, NCT của tỉnh Nam Định được chăm sóc ngày càng tốt hơn; được chúc thọ, mừng thọ; được lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ, khám sức khỏe định kì và có thẻ bảo hiểm y tế; gần 2.000 câu lạc bộ của NCT ở cơ sở với nhiều loại hình hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và có ích cho xã hội. Có được những kết quả đó không thể không nói đến sự đóng góp của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Nam Định...

Các cấp, các ngành trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo cho người cao tuổi

Các cấp, các ngành trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo cho người cao tuổi
Hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi có buổi gặp gỡ, trao đổi với ông Nguyễn Thanh Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang xung quanh việc công tác chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

2 doanh nghiệp tặng 30 triệu đồng hỗ trợ NCT hoàn cảnh khó khăn

2 doanh nghiệp tặng 30 triệu đồng hỗ trợ NCT hoàn cảnh khó khăn
Hội NCT huyện Mang Yang vừa tổ chức lễ kỉ niệm 32 năm Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022.

Có nên dùng thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe xương khớp?

Có nên dùng thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe xương khớp?
NMO - Bệnh lí xương khớp nói chung và bệnh thoái hóa xương khớp nói riêng là một trong những căn bệnh phổ biến, đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa ở nước ta.

Huyện Mê Linh, TP Hà Nội: Tổ chức khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi

Huyện Mê Linh, TP Hà Nội: Tổ chức khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi
Hưởng ứng “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2022”, thực hiện Kế hoạch số 1755/KH-TTYT ngày 12/10/2022 của Trung tâm Y tế huyện Mê Linh về việc tổ chức khám và tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2022. Từ ngày 17 đến 25/10/2022, Phòng Dân số-Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Phòng khám đa khoa Đại Thịnh, Trạm Y Tế các xã: Văn Khê, Hoàng Kim, Tráng Việt, Tiến Thịnh, Tư Lập tổ chức khám bệnh miễn phí cho 100 người cao tuổi/1 xã.

Huy động mọi nguồn lực để chăm sóc người cao tuổi tốt hơn

Huy động mọi nguồn lực để chăm sóc người cao tuổi tốt hơn
Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực để làm tốt công tác chăm sóc NCT. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho NCT phát huy vị thế, vai trò và nội lực. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi vừa có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hà Phương, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Quảng Trị về vấn đề này...
Xem thêm
Phiên bản di động