Mạnh Quân Nguyễn Hải

Mạnh Quân Nguyễn Hải

Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội: Cần bảo đảm quyền lợi cho người đi khai hoang khu kinh tế mới

Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội: Cần bảo đảm quyền lợi cho người đi khai hoang khu kinh tế mới

Thanh tra TP Hà Nội đã ban hành kết luận thanh tra, về việc quản lí và sử dụng đất rừng trên địa bàn 8 xã và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên, trong kết luận đã bỏ qua quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, trong khi họ đi theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước để xây dựng khu kinh tế mới, khai hoang, phục hóa hình thành thôn Minh Tân, xã Minh Trí từ năm 1985…