Kinh tế

Thứ ba, 12-03-2019 | 08:45 GMT+7

Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V năm 2019 - Cơ hội để quảng bá, giới thiệu về cây dừa

UBND tỉnh Bến Tre vừa công bố Đề án tổ chức Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V-năm 2019. Theo đó Lễ hội Dừa sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 14 đến 18/11/2019).

Ông Cao Văn Trọng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt
và công bố Đề án tổ chức Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V năm 2019.
Lễ hội Dừa là dịp để Bến Tre tăng cường quảng bá, giới thiệu cây dừa có vai trò to lớn trong đời sống cộng đồng; cây dừa có giá trị kinh tế và tất cả các sản phẩm từ cây dừa đều hữa ích cho con người; hình ảnh, đất nước con người Bến Tre, văn hóa Bến Tre; thúc đẩy ngành dừa phát triển bền vững, từng bước cải thiện nâng cao đời sống của người trồng dừa, giải quyết tốt công ăn việc làm cho người lao động, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre và vùng đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời, nâng cao giá trị và tầm quan trọng của ngành dừa, hướng tới phát triển bền vững và từng bước xây dựng thương hiệu quốc gia cho dừa Bến Tre
Thạch Bình