kiệt sức

kiệt sức

"Khắc tinh" của đói nghèo, lạc hậu

"Khắc tinh" của đói nghèo, lạc hậu

Từ trong đói nghèo lạc hậu, đến nay, đời sống kinh tế trong thôn Krọt Sớk, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ngày càng ổn định hơn, có công đóng góp không nhỏ của già làng K’Brệp, 68 tuổi...