Khánh Hoà: Nỗ lực phấn đấu để xây dựng và phát triển

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Tạp chí Người cao tuổi

Nguyễn Xuân (Thực hiện)
12:39, 22/06/2020

Phóng viên: Xin ông cho biết một vài nét cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Từ năm 2016, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Khánh Hòa liên tục đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, đặc biệt là hậu quả nặng nề do thiên tai xảy ra liên tiếp trong các năm 2017, 2018. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, nền kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa vẫn đạt được những kết quả tương đối khả quan: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 7,6%/năm. Thu nội địa năm 2019 đạt 15,708 nghìn tỉ đồng, tăng gấp 1,3 lần so với năm 2016. Đến cuối năm 2019, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 49/94 xã (đạt 52,1%). Tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 57,6%, số lao động có việc làm tăng bình quân 13,85 nghìn người/năm. Toàn tỉnh có 31,3 giường bệnh và 7,5 bác sĩ trên 10.000 dân, bảo hiểm y tế đạt 90,34%; tỉ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 95%; hộ nghèo giảm còn 3,06%; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bước sang năm 2020, do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên tỉnh Khánh Hòa gặp rất nhiều khó khăn, các chỉ tiêu kinh tế 4 tháng đầu năm 2020 của tỉnh đều giảm so với cùng kì.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Phóng viên: Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra khắp cả nước. Xin ông cho biết đôi điều về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội ở Khánh Hòa?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 10/7/2019 về triển khai đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kì 2020 - 2025; ban hành các quyết định thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Vật chất và các văn bản hướng dẫn xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ và các kế hoạch về công tác tuyên truyền, tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội...

- Tỉnh ủy đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kì 2020 - 2025. Đã tổ chức lấy ý kiến trong toàn Đảng bộ để chỉnh lí nội dung, gửi xin ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương và hoàn chỉnh để trình Bộ Chính trị phê duyệt. Tỉnh ủy cũng đã thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kì 2020 - 2025.

- Đảng bộ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và tương đương cơ bản đã thực hiện xong quy trình các bước, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Hiện nay, các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy để hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện văn kiện và đề án nhân sự trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

- Theo kế hoạch, đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2020; đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31/8/2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tổ chức trong tháng 10/2020.

Một góc bãi biển TP Nha Trang
Một góc bãi biển TP Nha Trang

Phóng viên: Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới, xin ông cho biết Khánh Hòa sẽ tập trung vào những mục tiêu cơ bản nào?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Bên cạnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Khánh Hòa sẽ tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội, bao gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển đô thị, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình phát triển nguồn nhân lực; xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực và thu hút đầu tư để đẩy mạnh phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, bao gồm: TP Nha Trang, vịnh Cam Ranh và Khu kinh tế Vân Phong; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, tập trung vào các ngành: dịch vụ du lịch biển, đảo chất lượng cao; công nghiệp, cảng biển, vận tải biển - hàng không; kinh tế đảo; nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết cấu hạ tầng đạt tiêu chuẩn đô thị trực thuộc Trung ương theo Kết luận số 53-KL/TW, ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế.

- Thực hiện có hiệu quả tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và công tác giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều.

- Triển khai có hiệu quả đường lối, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Đảng, xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo.

- Tập trung cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỉ luật, kỉ cương công vụ; phát huy dân chủ, thu hút sự tham gia của Nhân dân để xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, kiến tạo, phục vụ.

Phóng viên: Nhân ngày báo chí Việt Nam 21/6, ông có nhận xét gì vai trò của báo chí, trong đó có Tạp chí Người cao tuổi đối với công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Báo chí những năm qua đã đồng hành và chung sức với Khánh Hòa trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. Báo chí đã làm tốt chức năng là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền các cấp với Nhân dân; tuyên truyền, phản ánh trên tất cả các lĩnh vực xã hội, các sự kiện lớn, nhỏ của tỉnh, đời sống của Nhân dân; phát hiện biểu dương nhiều nhân tố điển hình, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bài trừ tệ nạn xã hội; quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh về thiên nhiên, văn hóa và con người Khánh Hòa đến với bạn bè trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong các sự kiện lớn như bão lụt, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 vừa qua, các nhà báo đã xông pha như những chiến binh khắp mọi địa bàn, trong mọi thời điểm, kịp thời đưa những thông tin mới nhất, nóng nhất đến với cộng đồng; góp phần cùng các cấp, các ngành của tỉnh khắc phục khó khăn, hạn chế thiệt hại, nhanh chóng ổn định các hoạt động xã hội và đời sống nhân dân… Riêng đối với Báo Người cao tuổi, nay là Tạp chí Người cao tuổi đã bám sát thực tiễn, phản ánh những mặt được, chưa được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có những bài viết phản ánh các vấn đề liên quan đến đất đai, góp phần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương được Đảng bộ và Nhân dân Khánh Hòa ghi nhận, đánh giá cao.

Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh mong muốn báo chí cuả Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, trong đó có Tạp chí Người cao tuổi sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa nhằm tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong toàn tỉnh để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với mục tiêu xây dựng Khánh Hòa nhanh chóng trở thành tỉnh giàu đẹp của Nam Trung bộ và cả nước, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông.

Bạn đang đọc bài viết Khánh Hoà: Nỗ lực phấn đấu để xây dựng và phát triển tại chuyên mục Kinh tế của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Kinh tế

Video