Kết luận số 12 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Công dân không đồng tình với việc “chưa đủ căn cứ” và nhiều trách nhiệm “bị đánh rơi”

 Ngoài việc không đồng tình với nội dung xác định về nguồn gốc đất trong Kết luận số 12/KL-UBND ngày 7/3/2019 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, về việc kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã bất chấp thực tế và pháp luật để xác định đất của người dân là đất công sản. Người tố cáo còn không đồng tình khi kết luận cho rằng, không đủ căn cứ, cơ sở kết luận ông Tuấn bao che cho cán  bộ xã Minh Khai cùng nhiều nội dung khác. Theo người tố cáo kết luận đã “đánh rơi” trách nhiệm của nhiều cá nhân, tổ chức liên đới các sai phạm. 

11:29, 15/04/2019
Thế nào thì mới đủ căn cứ ?
Tôi không hiểu sao, ba lần Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn cố tình kết luận gia đình chúng tôi sai (trong khi chúng tôi đúng), để nhằm bao che cho cấp dưới, thậm chí kể cả có hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên nhưng vẫn cố tình lái theo cái sai mà Chủ tịch UBND TP vẫn nói không có cơ sở, thì tôi không thể hiểu công lí đang ở đâu?” – ông Đỗ Anh Thắng người tố cáo, bức xúc bày tỏ và dẫn chứng:
Lần thứ nhất, ngày 22/4/2016, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Kết luận số 46/KL -UBND về nội dung tố cáo của gia đình ông Thắng, cả hai nội dung đều bị cho là không có cơ sở. Đối với nội dung tố cáo việc cố tình làm sai lệch, tạo dựng hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho bà Trần Thị Liên, kết luận khẳng định là đúng quy trình và kết luận nội dung tố cáo của gia đình là không có cơ sở. Đối với nội dung tố cáo việc thu hồi đất, lập phương án bồi thường không đúng đối tượng, xây dựng sân chơi trên đất thu hồi trái pháp luật, kết luận cũng khẳng định đây là đất đã vào HTX là do UBND xã quản lí nên việc thu hồi không cần có Thông báo, Quyết định thu hồi, phương án bồi thường, đền bù là đúng qui trình và kết luận nội dung tố cáo là không có cơ sở.
Lần thứ hai, ngày 19/6/2017, Sở TN&MT Hà Nội, có Văn bản số 4811/STNMT, xác định về đất mà các xã viên HTX góp mặt nước năm 1967, tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, có hướng dẫn rõ: “HTX là tổ chức kinh tế tập thể, tài sản của HTX (nếu không phải tài sản do Nhà nước cấp cho HTX) thì đều thuộc về các xã viên. Do đó giải quyết cho phép công nhận, cấp GCNQSDĐ cho các trường hợp này theo điều 20 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP”. Vì vậy ngày 31/7/2017, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn, ban hành Kết luận số 76/KL-UBND về thanh tra công tác quản lí đất đai tại phường Minh Khai nêu rõ: “Trường hợp thửa đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận có nguồn gốc là đất ao của hộ gia đình, cá nhân (có tên trong Sổ mục kê năm 1960) đến năm 1962, 1967 công hữu hóa vào Hợp tác xã đã nhận tiền hỗ trợ, hoa màu của HTX. Sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004, các hộ tự sử dụng lại (có trường hợp đã xây dựng nhà kiên cố, có trường hợp đang sử dụng trồng cây” được thực hiện theo giải pháp “HTX là tổ chức kinh tế tập thể, tài sản của HTX (nếu không phải tài sản do nhà nước cấp cho HTX) thì đều thuộc về các xã viên. Do đó giải quyết cho phép công nhận, cấp GCNQSDĐ cho các trường hợp này theo điều 20 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP”. Vì vậy, các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc là đất ao đã công hữu vào HTX nêu trên được xem xét cấp GCNQSDĐ (kèm theo bảng tổng hợp hơn 300 hộ gia đình sử dụng đất có nguồn gốc đất ao tại phường Minh Khai). Tuy nhiên, trường hợp gia đình ông Thắng có ao thì không được UBND quận xem xét trong kết luận thanh tra và bỏ ra ngoài danh sách tổng hợp trong khi trường hợp của gia đình là hoàn toàn đúng quy định như 300 hộ khác. Theo ông Thắng, đây rõ ràng là sự cố ý có mục đích nhằm bao che cho những sai phạm của cán bộ cấp xã đã cố tình “làm xiết” đất của gia đình ông, che đậy sai phạm trong cấp giấy và chuyển đổi đất.
Lần thứ 3, ngày 15/11/2017, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Quyết định số 8656/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại (Lần 2) của gia đình người tố cáo đối với Quyết định số 26/QĐ-CT-UBND ngày 8/2/2014 của Chủ tich UBND xã Minh Khai về việc thu hồi đất trái pháp luật: Chủ tịch UBND quận Đỗ Mạnh Tuấn tiếp tục khẳng định đây là đất đã vào HTX là do UBND xã quản lí nên việc thu hồi không cần có thông báo, quyết định thu hồi, phương án bồi thường, đền bù là đúng qui trình và kết luận nội dung khiếu nại của gia đình không có cơ sở. Theo đó, đồng ý với nội dung giữ nguyên Quyết định số 26/QĐ-CT-UBND ngày 8/2/2014 của Chủ tịch UBND xã Minh Khai, về việc thu hồi đất không theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên.
Với 3 lần trong suốt 2 năm, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn và các cộng sự đã cố tình làm sai lệch sự thật, thậm chí kéo dài thời gian giải quyết đơn thư suốt 3 năm, vậy mà kết luận cho rằng chưa đủ căn cứ bao che cho sai phạm của cấp dưới?
Báo cáo 5576 nêu rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm giai đoạn 2007
nhưng kết luận 12 lại "bỏ rơi" nội dung này

Vì sao “Rơi rụng” trách nhiệm hình sự và trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan?
Việc cấp GCNQSDĐ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho đất đai mua bán trái phép luật theo cách thức cố tình lập giấy tờ sai sự thật, cố tình chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, làm trái quy định Nhà nước vi phạm pháp luật hình sự. Nội dung này trong phần dự thảo kết luận của Thanh tra Hà Nội lúc đầu đã nêu rõ bao gồm cả việc chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an, nhưng không hiểu sao lại “rơi rụng” ra ngoài bản kết luận cuối cùng. Theo Báo cáo số 5576/BC-TTTP-P2 ngày 13/11/2018, Chánh Thanh tra Hà Nội Nguyễn An Huy nêu rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm giai đoạn 2007 (ông Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch huyện đầu tiên trong cả nước đạt danh hiệu Anh hùng lao động thời kì đổi mới – PV) đối với việc cấp sai GCNQSDĐ cho hộ bà Trần Thị Liên, nhưng không hiểu sao cũng “bất ngờ” rơi rụng trong Kết luận số 12 khi kết luận có căn cứ vào Báo cáo số 5576.
Kết luận 12 ngày 7/3/2019 còn bỏ lọt và chưa làm rõ nhiều vấn đề
cùng trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan khác

Công dân hết sức hoang mang và bất bình khi vấn đề trách nhiệm người đứng đầu, nêu gương đã được nêu rõ trong các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhưng không hiểu sao những người đứng đầu có quyền lực được chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực thi công vụ và phải kí thì văn bản mới được đóng dấu, ban hành có hiệu lực mà trách nhiệm luôn luôn đi kèm ở mức “ngoài ra”. Còn những cán bộ phần hành “tốt đen” luôn bị cột vào trách nhiệm “hàng đầu”. Khi ban hành ra kết luận sai thì “Trách nhiệm này thuộc cán bộ thụ lý vụ việc và Chánh thanh tra quận Bắc Từ Liêm, ngoài ra có phần trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã thiếu kiểm tra khi ban hành Kết luận số 46/KL-UBND ngày 22/4/2016”. Với kiểu kết luận này thì người đứng đầu hiện lên như “một cái máy kí” có trách nhiệm “ngoài ra” còn người cán bộ phần hành đứng cuối hàng trong thứ bậc hành chính là người lãnh trách nhiệm “hàng đầu”.
Việc cho rằng khi triển khai xây dựng đầu tư dự án nhà văn hóa trên đất có tranh chấp và chưa được giải quyết là nội dung tố cáo có cơ sở. Tuy nhiên kết luận 12 lại "phớt lờ" việc làm rõ trách nhiệm trong vấn đề này của cán bộ cấp phường, cấp quận. Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi còn là Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, ông Trần Thế Cương (hiện là Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm) đã phê duyệt dự án nhưng đã rất cẩn thận khi nêu rõ trong Quyết định là phải giải quyết xong tranh chấp mới được triển khai dự án. Tuy nhiên khi ông Cương dời vị trí lên HĐND TP thì bà Nguyễn Thị Nắng Mai, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã “lén ký” Quyết định cho triển khai công trình và không đếm xỉa gì đến nội dung “giải quyết xong tranh chấp” đã nêu trong Quyết định trước đây của ông Trần Thế Cương.
Ngoài việc "phớt lờ" trách nhiệm của tập thể và cá nhân như nêu ở trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nêu trách nhiệm về việc chậm giải quyết khiếu nại suốt 3 năm thuộc về Phòng TN&MT, cũng như trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên không hiểu sao tại phần Chỉ đạo xử lý thì Chủ tịch UBND TP Hà Nội không hề chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân về vấn đề này?!
Công dân và dư luận hết sức băn khoăn về việc phải chăng kết luận 12 đang cố tình "lờ" đi trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Nắng Mai, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm trong phê duyệt Xây dựng công trình trên đất tranh chấp và trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng phòng TN&MT quận Bắc Từ Liêm trong việc tham mưu giải quyết khiếu nại quá hạn của công dân hơn 3 năm làm lọt sai phạm nhiều năm trời??
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin về nội dung trên.
Nhóm PVĐT
Bạn đang đọc bài viết Kết luận số 12 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Công dân không đồng tình với việc “chưa đủ căn cứ” và nhiều trách nhiệm “bị đánh rơi” tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề Hà Nội (TP Hà Nội)

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc

Video