Kì họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Luật Lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thảo luận tại hội trường các đại biểu (ĐB) bày tỏ tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV) như Tờ trình của Chính phủ cũng như các nội dung thẩm tra; đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng Luật nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến LLDBĐV, khắc phục những vướng mắc, bất cập và hạn chế sau hơn 20 năm thực hiện Pháp lệnh về LLDBĐV.

Hoàng Trang
09:59, 12/06/2019

Bên cạnh đó, các ĐB cũng tập trung cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, căn cứ pháp luật và tính khả thi của các quy định về đăng kí, quản lí, sắp xếp, huy động phương tiện kĩ thuật (PTKT) trong dự thảo Luật; các trường hợp huy động LLDBĐV; chế độ, chính sách và chế độ trợ cấp đối với quân nhân dự bị và gia đình quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu…

ĐB Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) cho rằng, đối tượng điều chỉnh của dự thảo Luật là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến LLDBĐV chưa sát với nội dung của dự thảo luật.

ĐB Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) cho rằng, đối tượng điều chỉnh của dự thảo Luật là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến LLDBĐV chưa sát với nội dung của dự thảo luật.

ĐB Nguyễn Phương Tuấn (Ninh Bình), đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu lại tên của dự thảo Luật Bảo đảm bao quát phạm vi điều chỉnh bao gồm cả người và PTKT. Nếu quy định LLDBĐV gồm cả PTKT của nền kinh tế quốc dân là chưa phù hợp với nguyên tắc mà dự thảo Luật đề ra.

Cùng quan điểm, ĐB Tống Thanh Bình (Lai Châu) cho rằng LLDBĐV ở đây chỉ nên hiểu là con người. Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo xem xét bỏ nội dung là PTKT của nền kinh tế quốc dân trong giải thích từ ngữ.

ĐB Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) cũng cho rằng đối tượng điều chỉnh của dự thảo Luật là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến LLDBĐV là chưa sát với nội dung của dự thảo luật cũng như phạm vi điều chỉnh, do đó cần điều chỉnh lại đối tượng áp dụng là “Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng, huy động LLDBĐV, liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách, bảo đảm kinh phí trong xây dựng, huy động LLDBĐV” để bảo đảm tính bao quát.

Bày tỏ đồng tình với cách đặt vấn đề của ĐB Nguyễn Phương Tuấn, tuy nhiên ĐB Nguyễn Mai Bộ (An Giang) cho rằng không cần thiết phải quy định về PTKT là LLDBĐV. Bởi lẽ, vấn đề này cần phải lưu tâm đến mối quan hệ giữa Luật Quốc phòng và Luật LLDBĐV. Trong đó Luật Quốc phòng là luật quy định chung có quy định về tổng động viên và động viên cục bộ và quy định về thiết quân luật… Từ các quy định chung cùng với thực tiễn tình hình đất nước, thực tiễn xử lí một số tình huống phát sinh từ vấn đề trật tự an toàn xã hội có nguy cơ biến thành tình huống quốc phòng thì dự thảo Luật có quy định huy động, bổ sung PTKT quân sự trong trường hợp cần thiết là có lí và đáp ứng nhu cầu.

ĐB Nguyễn Sỹ Hội (Nghệ An) nêu Điều 25 Luật Quốc phòng, đặc biệt Pháp lệnh LLDBĐV đã thực hiện 20 năm, quy định xây dựng LLDVĐV gồm quân nhân dự bị và PTKT đã xếp trong kế hoạch bổ sung của lực lượng dự bị Quân đội.

Giải trình về những nội dung đại biểu nêu, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trích dẫn Điều 66 Hiến pháp; Khoản 1, Điều 25 Luật Quốc phòng quy định QĐND là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang Nhân dân, thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, bao gồm lực lượng thường trực và LLDBĐV. Điều 2 Pháp lệnh về LLDBĐV quy định, LLDBĐV bao gồm quân nhân dự bị và PTKT đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội. “Do đó Bộ Quốc phòng đề nghị Quốc hội giữ nguyên như quy định của dự thảo Luật”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Thời gian còn lại của phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Sau đó, các Đoàn ĐBQH họp để thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Thời sự