Hội NCT tỉnh Lai Châu: Hiệu quả từ sự nỗ lực vượt bậc

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Lai Châu tiếp nhận 1.071 hội viên mới gia nhập tổ chức Hội NCT. Thông qua công tác tham mưu, chỉ đạo của Hội NCT tỉnh và các huyện, thành phố; văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành rõ nét hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác NCT...

Thanh Hà
15:29, 12/06/2019

Tham mưu, phối hợp

Ngay từ cuối năm 2018 và đầu năm 2019, Hội NCT tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành một số văn bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành đối với công tác NCT. Tỉnh ủy ban hành Thông báo của Thường trực về một số hoạt động lớn của Hội NCT năm 2019; ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm, bảo vệ biên giới và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2015 - 2018. UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì NCT Việt Nam" năm 2019. Ủy ban MTTQ tỉnh có văn bản kêu gọi các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, v.v.

Hội nghị quán triệt, triển khai, nhân rộng mô hình CLB LTHTGN ở Lai Châu

Hội nghị quán triệt, triển khai, nhân rộng mô hình CLB LTHTGN ở Lai Châu

Hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh thực hiện Thông tư số 96 của Chính phủ về xây dựng mức chúc thọ mừng thọ đối với NCT, đồng thời chỉ đạo các cấp Hội tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời chỉ đạo Hội NCT các cấp thực hiện chương trình phối hợp với các cơ quan chức năng về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; bảo vệ an ninh biên giới; NCT tham gia khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phòng chống tham nhũng tiêu cực, di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật; bài trừ các hủ tục lạc hậu ở cơ sở; góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Hội cũng kí kết chương trình phối hợp với Hội Dưỡng sinh tâm thể đẩy mạnh phong trào NCT tập luyện dưỡng sinh tâm thể, góp phần nâng cao sức khỏe; phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên thực hiện chương trình "Hành trình thầy thuốc trẻ, vì sức khỏe NCT", dự kiến khám, tư vấn sức khỏe cho NCT vào tháng 10 tới đây.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thị trấn Phong Thổ

Tiết mục văn nghệ chào mừng ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thị trấn Phong Thổ

Nỗ lực xây dựng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về đề án thành lập CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) giai đoạn 2017 - 2020, 6 tháng đầu năm, đã có 7 CLB tiếp tục ra mắt đi vào hoạt động, nâng tổng số toàn tỉnh lên 18 CLB theo mô hình này. Trong số gần 800 thành viên, Ban Chủ nhiệm có 92 thành viên; người dân tộc thiểu số chiếm 67%; 64% thành viên tuổi trên 55; 36 người thuộc hộ nghèo, 92 người cận nghèo. Mỗi CLB đều thành lập 5 tổ chuyên môn và mỗi nhóm có từ 4 - 5 người chia theo địa bàn dân cư. Tổ chức bộ máy các CLB được thành lập đảm bảo đủ điều kiện và tiêu chí hoạt động; sinh hoạt định kì mỗi tháng một lần theo quy chế và từng bước đưa hoạt động vào nền nếp.

Đoàn đại biểu NCT tỉnh Lai Châu tại Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu khu vực Tây Bắc, năm 2017

Đoàn đại biểu NCT tỉnh Lai Châu tại Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu khu vực Tây Bắc, năm 2017

Để có nguồn lực hoạt động, ngoài số vốn ban đầu do UBND tỉnh hỗ trợ 25 triệu đồng, Ban Chủ nhiệm động viên các thành viên, các tổ chức cá nhân hảo tâm tự nguyện đóng góp. Đến nay, tổng vốn quỹ của các CLB có 977 triệu đồng, trong đó các thành viên đóng góp và huy động nguồn lực từ xã hội 380 triệu đồng; cho 107 thành viên nghèo vay 750 triệu đồng đầu tư giống cây con, buôn bán nhỏ… từng bước phát triển kinh tế, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

Hầu hết các CLB đều có đội văn nghệ, bóng chuyền hơi, cầu lông; thường xuyên tổ chức giao lưu, đi thi đấu các giải do Hội NCT huyện, tỉnh tổ chức, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên. CLB thường xuyên phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức tư vấn sức khỏe, hỗ trợ hội viên tiếp cận bảo hiểm y tế. Mỗi CLB đều được tặng cân, máy đo huyết áp để kiểm tra định kì. Nhiều hoạt động khác như tự giúp nhau, hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ quyền, lợi ích và nâng cao kiến thức... đã và đang triển khai hiệu quả, bền vững.

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Hoạt động hội