Xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội: Nỗ lực xây dựng phong trào NCT

Xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội: Nỗ lực xây dựng phong trào NCT

Hoạt Hội địa phương - 18/06/2019

Tuy còn nhiều khó khăn do đội ngũ cán bộ chi hội hầu hết tuổi đã cao, không có phụ cấp, kinh phí hạn chế. Song cán bộ, hội viên Hội NCT xã Trần Phú đã đoàn kết, nỗ lực, chung tay xây dựng tổ chức vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" đạt nhiều kết quả thiết thực...

Hội NCT huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh: Tích cực bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Lạng Sơn: Sắp xếp tổ chức bộ máy và tâm nguyện của NCT

Tỉnh Lạng Sơn: Sắp xếp tổ chức bộ máy và tâm nguyện của NCT

Hoạt Hội địa phương - 17/06/2019

Với gần 74.500 hội viên, Hội NCT tỉnh Lạng Sơn có 11 BĐD Hội NCT cấp huyện, 226 Hội NCT xã, phường, thị trấn. Thường trực BĐD Hội NCT cấp tỉnh có 3 thành viên, cấp huyện có 22 thành viên. Không có biên chế được giao. Không có các đơn vị trực thuộc...