Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo giải quyết nội dung Báo Người cao tuổi phản ánh

Trong các số báo 78, 79 và 80 ra các ngày 15, 16 và 17/5/2019, Báo Người cao tuổi đăng bài: “Xung quanh dự án xây dựng trụ sở CLB Hưu trí TP Vũng Tàu: Kì án nhiều năm, cần giải quyết dứt điểm”, phản ánh những nội dung chính dưới đây.

Mai Thân
14:37, 12/06/2019

Một: Đất có sổ đỏ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hợp pháp, nhưng bỗng dưng bị thu hồi mà không có quyết định. UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khi thu hồi đất xây dựng trụ sở CLB Hưu trí TP Vũng Tàu, đã thu hồi đất chồng lấn đất của bà Dịu và đất của ông Thỉnh đang quản lí, sử dụng hợp pháp, không có quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lại chưa “sửa sai” để trả lại chủ quyền sử dụng đất cho bà Dịu và ông Thỉnh.

Văn bản số 5280/UBND-VP ngày 3/6/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Văn bản số 5280/UBND-VP ngày 3/6/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hai: Xây dựng trụ sở CLB Hưu trí TP Vũng Tàu bằng nhiều tỉ đồng tiền ngân sách, gây lãng phí, có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực... Tuy nhiên, đến nay không hiểu sao những cá nhân, tổ chức gây ra hậu quả như: Xâm hại tài sản công dân, làm tổn hại đến sự nghiêm minh của pháp luật lại chưa được xem xét, xử lí? Trong khi Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện đấu tranh chống tham nhũng, tham ô, lợi ích nhóm với tinh thần “không có vùng cấm”!

Ba: Nhiều đảng viên, cán bộ hưu trí và người cao tuổi bức xúc, kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan cần làm rõ, kết luận công khai những vấn đề sau: Khi duyệt dự án xây “thêm” trụ sở CLB Hưu trí, UBND TP Vũng Tàu có thông qua HĐND TP hay không? Phê duyệt giao cho CLB Hưu trí hơn 1.000m2 đất làm công trình này, thẩm quyền thuộc cấp nào? Dự toán công trình, thẩm định kinh phí phê duyệt cho công trình này có thuyết phục và phù hợp hay không? Công trình có giá trị lớn như vậy, có tiến hành đấu thầu công khai hay không? Xây dựng trụ sở CLB Hưu trí TP Vũng Tàu bằng nhiều tỉ đồng tiền ngân sách, gây lãng phí, có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực… Tại sao khiếu nại kéo dài từ năm 2014 đến nay chưa được giải quyết dứt điểm?

Sau khi Báo Người cao tuổi và Báo Ngày mới online phản ánh, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Văn bản số 5280/UBND-VP về việc đôn đốc giải quyết đơn của bà Bùi Thị Dịu và ông Bùi Ngọc Thấn, ở phường 8, TP Vũng Tàu gửi Chánh Thanh tra tỉnh, với nội dung:

“UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2445/UBND-VP ngày 20/3/2019, và số 2641/UBND-VP ngày 27/3/2019, chỉ đạo giải quyết đơn của bà Bùi Thị Dịu và ông Bùi Ngọc Thấn, ở phường 8, TP Vũng Tàu. UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại vụ việc, tổ chức đối thoại với người khiếu nại trước khi báo cáo UBND tỉnh. Do vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm nên công dân gửi đơn đến Báo Người cao tuổi phản ánh vụ việc, Báo Người cao tuổi đã đăng 3 kì với tiêu đề: “Xung quanh dự án xây dựng trụ sở CLB Hưu trí TP Vũng Tàu: Kì án nhiều năm, cần giải quyết dứt điểm”. Về việc này, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Đề nghị Thanh tra tỉnh sớm thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên, tổ chức đối thoại với hộ dân để đề xuất biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lời công dân, thông báo kết quả giải quyết cho Báo Người cao tuổi theo quy định của Luật Báo chí. Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Thanh tra tỉnh biết, thực hiện”.

Báo Người cao tuổi sẽ thông tin kết quả thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 5280/UBND-VP ngày 3/6/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc