Huyện Tân Hiệp

Huyện Tân Hiệp

Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang: Làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ gìn kỉ cương và trật tự an toàn xã hội

Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang: Làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ gìn kỉ cương và trật tự an toàn xã hội

Thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, ngay từ đầu năm 2019, Lực lượng quân sự từ huyện đến các xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Triển khai tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức tập huấn, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh. 6 tháng đầu năm 2019, huyện Tân Hiệp đã chỉ đạo đạt kết quả, biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, nổi bật là lĩnh vực an ninh quốc phòng, an toàn trật tự xã hội.

Tỉnh Kiên Giang: Mua đất hợp pháp, bỗng dưng bị “lật kèo” (!?)

Tỉnh Kiên Giang: Mua đất hợp pháp, bỗng dưng bị “lật kèo” (!?)

Dù đã thực hiện các thủ tục chuyển nhượng diện tích đất hợp pháp với chủ đất, nhưng 12 năm nay, bà Lại Thị Thu Lan vẫn “ngậm đắng, nuốt cay” vì bị con nuôi chủ đất “lật kèo” khiếu nại, khiến diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)…