Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang: Thực hiện tốt mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020, Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện, các tổ chức, đoàn thể chính trị cùng với UBND các xã trong huyện thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Chí Tín
08:52, 14/12/2019

Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc

Thực hiện các Quyết định số 1600/QĐ-TTg và số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo Ban quản lý nông thôn mới các xã tổ chức rà soát, đánh giá lại 19 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới gồm 19 tiêu chí, với 50 chỉ tiêu. Theo ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc: Huyện Phú Quốc sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2019 gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2015 đến nay, trong đó, bao gồm vai trò chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong xây dựng nông thôn mới. công tác kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành, công tác ban hành các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện, cơ chế phối hợp và phân cấp trong quản lý, điều hành, công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức về chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn, và công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát đánh giá chương trình, kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM giai đoạn 2015- 2019 ….

Được biết, Huyện Phú Quốc đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội trong chủ trương xây dựng NTM. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM đã được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh, đặc biệt là kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh. Nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, các thiết chế văn hóa- thể thao cơ sở…, tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn của huyện. Sản xuất phát triển góp phần đưa thu nhập hộ tăng cao, bền vững. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục của huyện Phú Quốc ngày càng tăng. Ông Mai Văn Huỳnh khẳng định: “Dự kiến mục tiêu phấn đấu năm 2020 của huyện Phú Quốc bao gồm: Xây dựng NTM huyện Phú Quốc có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lí , gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững. Hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường…”.

Huyện Phú Quốc phấn đấu đến cuối năm 2019, huyện sẽ có ít nhất 3 xã đạt chuẩn NTM và với quyết tâm, năm 2020, huyện Phú Quốc có 8/8 xã (100%) đạt chuẩn NTM.

Bạn đang đọc bài viết  Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang: Thực hiện tốt mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại chuyên mục Tin tức của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề Nghị quyết

  Trong cùng chuyên mục Tin tức