Huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu: Đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của người dân ngày càng cao, đã tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Bình.

Thạch Bình
06:21, 03/07/2019

Xã Vĩnh Bình, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019

Theo đánh giá của UBND huyện Hòa Bình, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn, nên việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019 của huyện, cơ bản đã đạt theo kế hoạch đề ra. Trong đó về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày càng có những chuyển biến, đạt được những kết quả tích cực. Với những kết quả đã đạt được, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng liên quan, UBND các xã quan tâm, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác về xây dựng nông thôn mới, cũng như việc tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh các hình thức xã hội hóa trong xây dựng Nông thôn mới trên phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Trên cơ sở đánh giá toàn diện thực trạng, tiềm năng nguồn lực kinh tế đặc biệt là việc xây dựng quy hoạch, đề án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Các dự án đầu tư được thực hiện đúng theo quy trình, phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ đó đã hoàn thành một số hạng mục theo bộ tiêu chí Nông thôn mới.

Qua triển khai đến nay toàn huyện đã có 1/7 xã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, có 1 xã đạt 18/19 tiêu chí, có 4 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và 1 xã đạt 9/19 tiêu chí. UBND huyện sẽ nỗ lực chỉ đạo điều chỉnh hoàn thành các quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã còn lại, tổ chức đánh giá hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận xã Vĩnh Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và tranh thủ các nguồn vốn đầu tư các xã Vĩnh Mỹ A, xã Minh Diệu đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Hòa Bình đạt đô thị loại 4, xã Vĩnh Thịnh đạt đô thị loại 5 vào năm 2020.

Bạn đang đọc bài viết Huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu: Đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới tại chuyên mục Hoạt động hội của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề Ủy ban

  Trong cùng chuyên mục Hoạt động hội

Video