Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận: Cần xem xét, hủy bỏ quyết định cưỡng chế có dấu hiệu trái luật!

Tài sản trên đất là cây dương, dừa do ông Phúc, bà Bảy trồng từ năm 2011, trên diện tích 5,4ha phù hợp mục đích sử dụng đất, là đối tượng trong đơn xin thuê đất; và đến giờ chưa có kết luận việc giải quyết đơn xin thuê này theo quy định. Nay họ bị lập biên bản, để cưỡng chế, là không phù hợp thực tế, không đúng với bất kì quy định nào! Việc làm trên là bất cập, chẳng khác gì: “Một quả bóng, vừa đem chơi bóng đá, vừa đem chơi bóng chuyền”

Nhóm PV
14:08, 17/09/2019
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Bình có Văn bản số 576/UBND-BTCT ngày 12/4/2017 nhắc nhở Trưởng phòng TN&MT huyện Bắc Bình xúc tiến cho bà Bảy thuê đất.

Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 25/5/2012 của Uỷ ban nhân dân xã Hoà Thắng xác nhận đất bà Bảy xin thuên phù hợp quy hoạch.

Ông Nguyễn Bình Phúc, sinh năm 1974, thường trú: thôn Hồng Chính, xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và Báo Người cao tuổi khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 37/QĐ-XPVPHC ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình; Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 51/QĐ-CCXP ngày 3/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình. Lí do: cưỡng chế khắc phục hậu quả ban đầu mà cụ thể là chặt phá toàn bộ số cây dương, dừa gia đình tôi trồng từ năm 2011 trên 5,4ha đất để trở thành đất trống, đồi trọc là đi ngược lại mục đích sử dụng đất, huỷ hoại tài sản của tôi nhằm tạo điều kiện giao đất cho nhóm lợi ích khác.

Việc giải quyết cho thuê đất còn dở dang ...

Năm 2011, ông Phúc và vợ là bà Trần Thị Bảy đến quản lí, sử dụng khu đất diện tích trên 5ha trống, đồi trọc tại khu vực Bàu Trắng, thôn Hồng Lâm, xã Hoà Thắng. Và lên kế hoạch trồng cây dương, dừa; xin thuê gần 1,8ha/5,4ha đang quản lí trồng cây. Đơn thuê được UBND xã Hoà Thắng xác nhận vào ngày 15/2/2012; có các Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 25/5/2012 và số 95/TTr-UBND ngày 22/10/2013 nội dung đồng ý cho thuê đất vì sử dụng đúng mục đích, bảo vệ môi trường.

UBND huyện Bắc Bình đã 5 lần khảo sát thực địa, áp dụng chính sách pháp luật và có Văn bản số 1781/UBNS-SX ngày 4/11/2013 và số 165/UBND-SX ngày 5/2/2015, nội dung thống nhất cho bà Bảy thuê đất thực hiện dự án trồng cây lâu năm. Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Bắc Bình có Văn bản số 62/CV-TC-KH ngày 24/2/2015 chấp thuận cho bà Bảy thuê đất theo 2 văn bản trên của huyện Bắc Bình. Bà Bảy đã xúc tiến các thủ tục pháp lý để có quyết định thuê đất, cấp quyền sử dụng đất và Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình có Văn bản số 576/UBND-BTCT ngày 12/4/2017 nhắc nhở Trưởng phòng TN&MT huyện Bắc Bình xúc tiến cho bà Bảy thuê đất.

Ông Phúc trao đổi với phóng viên: Thực tế, trong suốt nhiều năm qua (từ năm 1912 đến nay), mặc dù Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình đã nhắc nhở nhiều lần yêu cầu Phòng TN&MT huyện Bắc Bình cùng các cơ quan chức năng giải quyết việc cho chúng tôi thuê đất theo quy định; khẳng định đất và mục đích thuê đất là phù hợp quy hoạch; tài sản trên đất là cây dương, dừa chúng tôi trồng từ năm 2011 trên diện tích 5,4ha và được chúng tôi chăm sóc, bảo vệ tích cực nên đến nay phát triển rất tốt. Nhưng đến nay, việc giải quyết đơn của chúng tôi xin thuê đất vẫn còn đang dở dang, chưa có kết luận giải quyết đơn xin thuê bằng văn bản, vẫn chỉ là chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở đồn đốc giải quyết mà thôi”.

Quyết định cưỡng chế có dấu hiệu trái luật!

Bất ngờ ngày 15/5/2019, Phòng TN&MT huyện Bắc Bình đến đất ông Phúc lập Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC ngày 15/5/2019 về việc lấn chiếm diện tích 57.903,8m2 vào tháng 6/2016. Từ đó Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 37/QĐ-XPVPHC ngày 13/6/2019 xử phạt ông Phúc 2.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu.

Ngày 3/7/2019 Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình ra Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 51/QĐ-CCXP ngày 3/7/2019 thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 37/QĐ-XPVPHC ngày 13/6/2019 nêu trên. Tuy nhiên, việc lập biên bản và ra quyết định xử phạt trên đây, có nhiều bất cập.

Một: Tài sản trên đất là cây dương, dừa do ông Phúc, bà Bảy trồng từ năm 2011 trên diện tích 5,4ha phù hợp mục đích sử dụng đất, là đối tượng trong đơn xin thuê đất; và đến nay chưa có kết luận việc giải quyết đơn xin thuê này theo quy định.

Như vậy, nay đem họ ra để lập biên bản, để cưỡng chế, là không phù hợp thực tế, là không đúng với bất kì quy định nào! Điều này rõ ràng là bất cập, chẳng khác gì: “Một quả bóng, vừa đem chới bóng đá, vừa đem chơi bóng chuyền”

Hai, lập Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC ngày 15/5/2019 về việc lấn chiếm diện tích 57.903,8m2 vào tháng 6/2016, là không đúng thực tế gia đình ông Phúc, bà Bảy đến khai phá trồng cây trên diện tích 57.903,8m2 từ năm 2011; và từ năm 2012 (có đơn xin thuê đất, được chính quyền xã chấp thuận). Do đó, nói “lấn chiếm diện tích 57.903,8m2 vào tháng 6/2016”, là không đúng!

Mặt khác, ông Phúc, bà Bảy không được tham gia lập biên bản trên cũng như tống đạt biên bản này, mà chỉ biết được số Biên bản khi nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 37/QĐ-XPVPHC ngày 13/6/2019. Như vậy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 37/QĐ-XPVPHC ngày 13/6/2019 là trái với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, không có hiệu lục thi hành.

Ba, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình ra Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 51/QĐ-CCXP ngày 3/7/2019 để chặt phá toàn bộ cây dương, dừa trồng trên diện tích 57.903,8m2 tại khu vực Bàu Trắng, thôn Hồng Lâm, xã Hoà Thắng, với lý do làm ảnh hưởng xấu đến điểm du lịch và gây hoang mang, giảm niềm tin của nhân dân vào chính quyền địa phương là sai. Vì: Việc trồng dương, dừa trên diện tích 57.903,8m2 đất trống đồi trọc từ năm 2011 là phủ xanh, phục hoá bảo vệ môi trường chứ không làm xấu đi khu vực này. Việc cưỡng chế chặt phá toàn bộ cây dương, dừa là hành vi đi ngược lại lợi ích của nhà nước, xã hội và huỷ hoại tài sản.

Hơn nữa, ông Phúc, bà Bảy là người dân địa phương, là đối tượng (hợp pháp) được chính quyền địa phương đang xem xét cho thuê đất và phát triển kinh tế, cảnh quan địa phương. Điều này là đáng ca ngợi chứ không thể gây hoang mang, giảm niềm tin của Nhân dân vào chính quyền địa phương. Thực tế Nhân dân hoang mang vì đất đai ở địa phương được cho các người xa lạ thuê vì họ có tiền.

Bốn: UBND huyện Bắc Bình không cho ông Phúc, bà Bảy thuê đất mà không nói ra lý do chính đáng, trong khi ông Phúc, bà Bảy đang sử dụng đất đúng mục đích, đúng qui hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt. Thực tế này khiến nhiều người băn khoăn cho rằng: “Có hay không nhóm lợi ích nhắm vị trí đất này và việc cưỡng chế đối với ông Phúc, bà Bảy nhằm cho các nhóm này thuê mà thôi?”

Từ những nội dung trên đây, cho thấy Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 51/QĐ-CCXP ngày 03/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình có nhiều dấu hiệu trái luật. Để có thêm nhiều thông tin về vụ việc, ngày 16/9/2019, phóng viên Báo điện tử Ngày mới, Báo Người cao tuổi liên hệ và gửi Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình một số nội dung cần được cung cấp thông tin làm rõ những bất cập nêu trên. Trong đó, có việc cần xem xét lại việc cưỡng chế sẽ tổ chức vào ngày 18/9/2019.

Báo điện tử Ngày mới tiếp tục thông tin về các nội dung liên quan đến vụ việc trên.

Bạn đang đọc bài viết Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận: Cần xem xét, hủy bỏ quyết định cưỡng chế có dấu hiệu trái luật! tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc

Video