Hội NCT tỉnh

Hội NCT tỉnh

Hội NCT tỉnh Đắk Nông: Chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Hội NCT tỉnh Đắk Nông: Chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Nhiều năm qua, Hội NCT các cấp tỉnh Đắk Nông thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng". Toàn tỉnh có 71 Hội cơ sở (xã, phường, thị trấn), 787 chi hội (thôn, bon, tổ dân phố) với 29.000 hội viên, trong đó trên 2.400 hội viên dưới 60 tuổi.

Tỉnh Cao Bằng: Động lực để NCT tiếp tục cống hiến

Tỉnh Cao Bằng: Động lực để NCT tiếp tục cống hiến

Là tỉnh vùng cao biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, song nhiều năm qua, Hội NCT các cấp tỉnh Cao Bằng đoàn kết, nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, thiết thực chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Thời gian qua, Hội NCT các địa phương khắc phục khó khăn, triển khai hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác, thiết thực chăm sóc, phát huy vai trò NCT...

Tỉnh Bắc Kạn: Người cao tuổi thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp

Tỉnh Bắc Kạn: Người cao tuổi thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp

Năm qua, Hội NCT tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai chương trình xây dựng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại 8 huyện, thành phố theo kế hoạch của UBND tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 9 CLB hoạt động có nền nếp, từng bước hiệu quả, tuy nhiên việc tập huấn loại hình CLB này còn hạn chế.