Hội NCT tỉnh Nghệ An

Hội NCT tỉnh Nghệ An

Tập huấn phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình, mua bán người

Tập huấn phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình, mua bán người

Sáng 6/9, tại TP Vinh,tỉnh Nghệ An, Hội NCT Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh, Hội NCT tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn cho hơn 100 cán bộ, hội viên Hội NCT về "NCT tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”.