Hội NCT tỉnh Bắc Giang: Tổ chức bộ máy là phù hợp

"Tổ chức bộ máy, cán bộ Hội NCT cấp tỉnh, huyện, xã ở Bắc Giang sắp xếp như hiện nay là phù hợp với chủ trương của Đảng và thực tế của địa phương. Song cũng cần bổ sung tập huấn, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội". Ông Dương Văn Trọng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Bắc Giang chia sẻ...  

16:32, 08/05/2019
Và một trong những kinh nghiệm mà Bắc Giang làm được là tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực để chăm lo cho NCT ngày càng tốt hơn. "Ngoại lực là quan trọng, nội lực là quyết định. Nội lực ở đây là Chân quỹ, Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT", ông Trọng cho biết thêm.
Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc trao thưởng cho các cặp ông bà - cháu đoạt giải
Toàn tỉnh 261.000 hội viên NCT, chiếm 12,5% dân số. Nhiều năm qua, công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT trên địa bàn thực hiện khá tốt. Cấp ủy, chính quyền và Hội NCT quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho NCT.
Ngày 27/3/2012, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định thành lập Hội NCT tỉnh và chỉ sau 4 tháng thành lập Hội NCT 10 huyện, thành phố. Từ đó đến nay, Hội NCT có hệ thống tổ chức từ tỉnh đến cơ sở; cấp tỉnh, cấp huyện đều đã qua 2 kì đại hội. Sau khi thành lập, Hội NCT tỉnh xây dựng kế hoạch về "Xây dựng tổ chức Hội NCT các cấp vững mạnh". Theo đó, Hội NCT tỉnh gồm có cơ quan Hội với chủ tịch, phó chủ tịch đều là NCT chuyên trách và 4 viên chức hưởng lương từ ngân sách; Trung tâm Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT có 2 viên chức hưởng lương từ ngân sách. Tại các huyện, thường trực Hội có 2 NCT làm chuyên trách là chủ tịch, phó chủ tịch và 1 viên chức. Thường trực Hội NCT các xã, phường, thị trấn gồm chủ tịch, phó chủ tịch làm chuyên trách và đều được hưởng phụ cấp (lần lượt là hệ số 1,0 và 0,6 mức lương cơ sở). Chi hội trưởng NCT được trợ cấp 180 nghìn đồng mỗi tháng.
Ông bà cháu sôi nổi tham gia Hội thi
Ngày 30/5/2018, Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 47-KH/TU thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Đối với Hội cấp tỉnh, giảm 1 viên chức ở Trung tâm Chăm sóc NCT; cấp huyện vẫn giữ nguyên. Hội NCT cấp xã, giảm chức danh phó chủ tịch không còn là cán bộ không chuyên trách cấp xã, do đó không được hưởng phụ cấp; chức danh chủ tịch Hội là cán bộ chuyên trách cấp xã, đồng thời kiêm phó chủ tịch MTTQ, phụ cấp hưởng hệ số 2,0 (bao gồm cả phụ cấp chức danh chủ tịch Hội và phó chủ tịch MTTQ). Chi hội trưởng NCT được hưởng mức thù lao 0,23 mức lương cơ sở (bằng với mức của trưởng ban công tác mặt trận và chi hội trưởng đoàn thể thôn).
Là một trong 13 tỉnh trong cả nước mà Hội NCT có tổ chức bộ máy hoàn chỉnh ở cả cấp tỉnh, cấp huyện, hoạt động Hội NCT tỉnh Bắc Giang có nhiều thuận lợi. Cán bộ, hội viên phấn khởi, phát huy tính sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ. Phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" trên đà phát triển, sôi nổi phong phú, không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn khai thác tiềm năng lợi thế của NCT, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để Hội hoạt động, từ bố trí địa điểm làm việc, cơ sở vật chất và cả kinh phí hỗ trợ. Hội NCT chỉ đạo thông suốt, đồng bộ từ trên xuống, tạo sự liên kết mạnh và đồng thuận nên các phong trào đều đạt hiệu quả cao.
Ông Dương Văn Trọng phát biểu tại Hội nghị
Trong thời gian tới, cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền Luật NCT, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về NCT; những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT để toàn xã hội nhận thức đầy đủ hơn về vai trò vị trí của Hội và lớp NCT. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Hội, chọn việc trọng tâm trọng điểm, nội dung mới; xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn đạt kết quả thiết thực. Chủ động chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn hoạt động của Hội các cấp. Đặc biệt, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có sức khỏe, năng lực, trình độ, trách nhiệm; được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng", biểu dương, khen thưởng kịp thời để động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ, phong trào thi đua của Hội.
Bài và ảnh: Thanh Hà


Bạn đang đọc bài viết Hội NCT tỉnh Bắc Giang: Tổ chức bộ máy là phù hợp tại chuyên mục Tin nhanh 24h của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Tin nhanh 24h

Video