Hoạt động hội

Thứ sáu, 11-01-2019 | 09:05 GMT+7

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Tỉnh Gia Lai: Hội NCT tỉnh Gia Lai chỉ đạo 17 đơn vị trực thuộc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2009 - 2019) thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc trong tỉnh.  

Thông qua tổ chức Hội nghị, tiếp tục phát huy truyền thống yêu quê hương, đất nước của già làng và NCT các dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng địa phương ổn định và phát triển vững mạnh; tăng cường công tác phối hợp giữa Hội NCT với các cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Các đơn vị lựa chọn 72 già làng tiêu biểu cử đi tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc của tỉnh.

Tiêu chuẩn già làng tiêu biểu là: Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; một lòng, một dạ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có nhận thức tốt về đại đoàn kết dân tộc; gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vươn lên xóa đói, giảm nghèo; kiên quyết chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; phát huy tốt vai trò của NCT Việt Nam... Các tham luận tập trung vào vấn đề giữ gìn an ninh quốc phòng; giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội và đại đoàn kết dân tộc.

Ban Đại diện Hội NCT tỉnh có kế hoạch phối hợp với các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tạo nguồn kinh phí khen thưởng; đồng thời làm tốt công tác phục vụ Hội nghị thành công và đạt hiệu quả cao.

Tỉnh Quảng Nam: Trong 5 năm (2014 - 2018), Hội NCT huyện Núi Thành vận động con cháu hiến 58.181m2 đất, 28.202 ngày công lao động, ủng hộ 1,26 tỉ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Toàn huyện có trên 7.000 NCT tham gia lao động sản xuất, 597 NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp, trong đó có cụ Trần Tiến ở xã Tam Xuân 1 được dự Hội nghị biểu dương của TW Hội tại Hà Nội. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh của NCT góp phần làm ra sản phẩm cho xã hội, giải quyết việc làm ổn định cho trên 2.000 lao động. Các cấp Hội NCT phối hợp xây dựng 66 tộc họ văn hóa, vận động được hàng trăm triệu đồng vào Quỹ Khuyến học, khuyến tài, xây dựng 90% hộ NCT đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; thành lập 96 CLB Thể dục dưỡng sinh, với trên 2.500 hội viên thường xuyên luyện tập. Nhiều NCT trực tiếp tham gia công tác đoàn thể, làm công tác hòa giải, tổ tự quản phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Mỗi năm, các Hội cơ sở trồng trên 400 nghìn cây xanh trên các trục đường giao thông, lập vườn - rừng phát triển kinh tế.

Thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, Hội có nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp; thiết thực nêu gương sáng để con cháu và Nhân dân noi theo.
Lê Văn Thiềng - Nguyễn Huy Hoàng