hạnh phúc

hạnh phúc

“Hạnh phúc là cống hiến”

“Hạnh phúc là cống hiến”

“Hạnh phúc là cống hiến”, đó không chỉ là một thông điệp mà còn là phương châm sống của thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân. Quý trọng tấm lòng của ông nên nhiều người sau khi được chữa bệnh miễn phí đã đặt tên con của mình là Hiếu Nhân. Đến nay, đã có đến hàng chục trẻ mang tên như thế ở Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp…