Hai kết luận số 12 và 13/KL ngày 07 & 11/3/2019 của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội về sai phạm tại quận Bắc Từ Liêm: Vì sao rất nhiều cơ hội đã bị bỏ qua? (Tiếp theo kỳ trước)

                                                                                                                    (Tiếp theo kỳ trước)Đến ngày 7 và 11/3/2019 sai phạm của ông Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm và các cá nhân liên quan mới được làm rõ tại 2 Kết luận liền số 12và 13 của UBND TP Hà Nội. Người dân phát hiện các sai phạm này cách đây từ 3-9 năm, đã lên tiếng, đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm đã lên tiếng, công luận đã vào cuộc, nhưng tại sao lại quá chậm để đưa ra ánh sáng? Vì sự quá chậm trễ này nên nhiều cán bộ sai phạm chưa bị xử lý vẫn được thăng tiến. Trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan tới việc chậm trễ này sẽ được xử lí như thế nào ? 

22:49, 16/04/2019
Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Công Khanh đã bao che cho ông Đỗ Mạnh Tuấn như thế nào?
Trước kì bầu cử HĐND nhiệm kì 2016-2021, cử tri đã có đơn tố cáo về hành vi bao che của ông Đỗ Mạnh Tuấn đối với ông Lê Văn Việt, Chủ tịch UBND phường Tây Tựu. Cụ thể công dân tố cáo ông Đỗ Mạnh Tuấn đã bao che cho ông Lê Văn Việt tại Kết luận số 42/KL-UBND (KL42) ngày 14/4/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm, về việc công nhận bà Trịnh Thị Nhâm được giao đất theo Nghị định 64/CP là không đúng và chưa thực hiện đúng quy định tại Văn bản số 618/ĐC-HD ngày 30/4/1995 và Văn bản số 1574/ĐC-HD ngày 23/11/1996 của Sở Địa chính Hà Nội.
Trên cơ sở báo cáo kết quả xác minh của Thanh tra quận; Ngày 14/4/2016, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành KL 42 có nội dung: Việc UBND phường Tây Tựu giao bổ sung cho bà Nhâm và con trai 568m2 đất nông nghiệp khi thực hiện công tác GPMB dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4; đồng thời xác nhận là đất nông nghiệp hộ bà Nhâm được giao theo Nghị định 64/CP để bà Nhâm được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ về đất là đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của gia đình và thực hiện theo đúng Văn bản số 640/UB-ĐCNĐ ngày 06/9/2001 của UBND huyện Từ Liêm về việc đền bù, hỗ trợ về đất nông nghiệp khi thực hiện GPMB: “Diện tích đất nông nghiệp dư ra thuộc quỹ đất gia đình phải trả ra để giao cho các hộ thiếu ruộng giải quyết như sau: Đối với trường hợp đã xác định được hộ thiếu ruộng được nhận phần diện tích này, chủ đầu tư trả thẳng số tiền đền bù đất và hỗ trợ mất đất cho hộ thiếu ruộng đó”. (Thực tế Văn bản 640 đã hết hiệu lực trước cả khi UBND TP ban hành Quyết định thu hồi đất số 3217/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 để làm dự án xây dựng tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4-PV.)
Từ KL 42 ngày 14/4/2016, sau 27 ngày UBND quận Bắc Từ Liêm lại có Kết luận số 82/KL-UBBC (KL82) ngày 11/5/2016. ông Nguyễn Công Khanh Phó Chủ tịch HĐBC cho rằng: UBND quận Bắc Từ Liêm nhận được đơn thư của công dân tố cáo ông Lê Văn Việt, Chủ tịch UBND phường Tây Tựu xác nhận sai nguồn gốc đất cho bà Trịnh Thị Nhâm tại dự án xây dựng đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi vành đai 4 từ đất mương đường, thủy lợi thành đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Từ đó ông Nguyễn Công Khanh kết luận:“Việc giải quyết tố cáo của công dân đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Do đó, nội dung tố cáo là không có cơ sở”.
Nhờ “mạnh dạn” viện dẫn quy định đã hết hiệu lực pháp luật như trên để bao che cho sai phạm của ông Đỗ Mạnh Tuấn mà ông Nguyễn Công Khanh đã tạo điều kiện cho ông Đỗ Mạnh Tuấn đủ điều kiện ứng cử và tiếp tục làm Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, để tiếp tục ngâm hồ sơ, rồi ban hành các văn bản vào 31/7/2017 và 15/11/2017, qua đó dìm quyền lợi của gia đình ông Đỗ Anh Thắng. Nếu như ông Đỗ Mạnh Tuấn không còn làm Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm từ thời điểm đó thì có thể sự thật đã được sáng tỏ sớm hơn.
Nếu như sự thật được làm sáng tỏ thời điểm năm 2016 thì chắc chắn ông Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lí đô thị và ông Nguyễn Kim Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cũng phải bị xem xét lại tư cách ứng cử từ thời điểm đó vì đã kí vào phương án bồi thường và kí vào Quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho bà Trịnh Thị Nhâm.
Trang 1 và trang 31 của Kết luận số 82/KL-UBBC ngày 11/5/2016

Tuy nhiên cũng tại KL 82 ngày 11/5/2016, một nội dung tương tự mà công dân tố cáo đối với ứng cử viên Đỗ Anh Tuấn và Nguyễn Kim Vinh khi kí phương án và Quyết định phê duyệt phương án sai cho ông Nguyễn Khắc Thái cũng ở Tây Tựu và cũng tại dự án đường Khu công nghiệp Nam Thăng Long, đi đường vành đai 4, có nguồn gốc từ đất lưu không, thành đất được giao theo Nghị định 64/CP để lấy của ngân sách hơn 560 triệu đồng. Nhưng để bảo vệ những ứng cử viên này, ông Khanh đã không ngần ngại mô tả họ như những “chiếc máy kí được miễn trừ tránh nhiệm” với lập luận như sau: “Trách nhiệm để xảy ra sai sót trên thuộc cán bộ địa chính và Chủ tịch UBND xã Tây Tựu. Ông Đỗ Anh Tuấn với nhiệm vụ là Thành viên Hội đồng BTHT&TĐC, Trưởng phòng Quản lí đô thị chịu trách nhiệm về việc áp chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với công trình xây dựng trên đất trên cơ sở biên bản điều tra kiểm đếm của Tổ công tác và xác nhận của UBND xã Tây Tựu về thời điểm xây dựng công trình; không chịu trách nhiệm về việc áp chính sách bồi thường về đất. Việc ông Đỗ Anh Tuấn kí tên trong phương án bồi thường hỗ trợ của hộ gia đình ông Nguyễn Khắc Thái là thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Nội dung công dân tố cáo là không có cơ sở” và “Ngay sau khi phát hiện có sai sót (thực tế là bị công dân tố cáo – PV) trong việc xác nhận nguồn gốc đất của hộ gia đình ông Nguyễn Khắc Thái tại dự án; ông Nguyễn Kim Vinh với cương vị là Chủ tịch Hội đồng BTHT&TĐC dự án đã chỉ đạo Ban bồi thường GPMB, phòng Tài nguyên môi trường quận khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các phương án BTHT đã phê duyệt (vậy là phương án của bà Trịnh Thị Nhâm đã được rà soát nhưng vẫn được bao che cho lọt – PV) và tham mưu UBND quận ban hành ngay quyết định điều chỉnh quyết định thu hồi đất và điều chỉnh quyết định phê duyệt phương án BTHT đối với hộ ông Thái. Trách nhiệm để xảy ra sai sót này cũng đã được kết luận tại KL89/KL-UBND ngày 21/12/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm chỉ rõ thuộc Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính phường Tây Tựu. UBND phường Tây Tựu đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân này. Đối với sai sót trong xác nhận nguồn gốc đất dẫn đến việc lập sai phương án BTHT cho hộ gia đình ông Nguyễn Khắc Thái đã được UBND Quận chỉ đạo khắc phục và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan. Ông Nguyễn Kim Vinh với cương vị là Phó Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm kí quyết định phê duyệt phương án BTHT cho hộ gia đình ông Nguyễn Khắc Thái là thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Do đó, ông Nguyễn Kim Vinh không phải chịu trách nhiệm về sai sót này”.
Tóm lại với kết luận của ông Nguyễn Công Khanh thì các phòng tham mưu của huyện Từ Liêm và lãnh đạo huyện Từ Liêm đều vô can, không có trách nhiệm rà soát, kiểm tra, thậm chí không có một chút trách nhiệm “ngoài ra” nào cả. Tất cả dồn hết dưới cấp cơ sở. Và không biết có phải nhờ “biết điều” chịu hết mọi trách nhiệm mà ông Việt vẫn được tiếp tục cơ cấu vào Ban thường vụ Đảng ủy phường còn cán bộ địa chính vẫn tại vị làm việc đến tận giờ dù sai phạm “tày trời” như vậy.
Ông Nguyễn Công Khanh (ảnh trên, bên trái) và bà Hoàng Thị Thủy (áo đỏ, ảnh dưới)
nhận Khen thưởng dịp kỉ niệm 5 năm tách huyện Từ Liêm thành lập 2 quận

Trước những kết luận bất chấp thực tế và pháp luật kiểu như trên, khi biết tin ông Nguyễn Công Khanh được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba nhân dịp 5 năm chia tách huyện Từ Liêm, công dân đã có đơn tố cáo ông Nguyễn Công Khanh liên quan đến KL 82, nhưng không được xem xét mà ông Khanh còn được hỗ trợ để biết danh tính và số điện thoại của người tố cáo để gọi điện cho người tố cáo… và sau đó ông vẫn được khen thưởng bình thường. Thậm chí, bà Hoàng Thị Thủy, Chánh Thanh tra quận Bắc Từ Liêm người đã tham mưu một loạt những kết luận sai trái từ khi chia tách thành lập quận đến nay cũng được khen thưởng đợt này!?
UBKT Thành ủy không xem xét, Thanh tra im lặng còn UBND TP Hà Nội thì chậm kết luận
Trước sự bao che của ông Nguyễn Công Khanh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm, trên tư cách là Phó Chủ tịch UBBC quận Bắc Từ Liêm, đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND, công dân đã tố cáo tới UBKT Thành ủy về hành vi bao che của ông Nguyễn Công Khanh. Song cả 2 lần, UBKT Thành ủy Hà Nội cử ông Quách Văn Trọng, Trưởng phòng đứng ra tiếp công dân và trả lời từ chối giải quyết nội dung mà UBBC đã kết luận. Như vậy 2 lần nữa sự việc lại bị lỡ cơ hội được giải quyết sớm. Không biết tới đây, UBKT Thành ủy có “tái” xem xét nội dung này đối với các đảng viên của Quận ủy Bắc Từ Liêm thuộc diện Thành ủy quản lí, sau hai kết luận liền số mà Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ban hành?
Nắm bắt được thông tin về sai phạm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, báo Người cao tuổi đã có liền 2 loạt bài phản ánh về vấn đề này. Cụ thể: “Quan” ung dung thăng tiến, dân 4 năm mòn mỏi đợi chờ tái định cư” đăng tải trên Báo Người cao tuổi vào tháng 4/2017, và “Vén bức màn bí mật ở Thủ đô: Vì sao Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm om khiếu nại của dân suốt 3 năm?” đăng trên Ngày mới online tháng 4/2018.
Sau loạt bài: “Sau kết luận của Thanh tra TP Hà Nội: “Quan” ung dung thăng tiến, dân 4 năm mòn mỏi đợi chờ tái định cư” phản ánh về tình trạng các quan chức huyện Từ Liêm trong đó có ông Nguyễn Kim Vinh, ông Nguyễn Văn Sỹ bị kết luận sai phạm trong Kết luận Thanh tra số 795/KL-TTTP(P7) ngày 5/4/2013, vẫn bình yên thăng tiến trong khi hàng trăm hộ dân sau 4 năm trời vẫn mòn mỏi chờ đợi mà chưa được bốc thăm đất tái định cư…
Sau khi báo đăng tải, ngày 1/6/2017, Văn phòng UBND TP Hà Nội có Văn bản số 5033/VP-ĐT về việc kiểm tra, trả lời phản ánh của Báo Người cao tuổi trong đó truyền đạt ý kiến của ông Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo: Giao cho Thanh tra TP Hà Nội chủ trì phối hợp cùng ban, ngành và quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm xem xét, làm rõ nội dung phản ánh của Báo Người cao tuổi, có văn bản thông tin cho Báo Người cao tuổi được biết, báo cáo kết quả về UBND TP theo quy định và nhiệm vụ được giao. Quá buồn vì đến tận bây giờ (4/2019), Báo Người cao tuổi chưa nhận được bất kì thông tin phản hồi nào từ phía các cơ quan của TP Hà Nội.

Sau khi được công dân phản ánh, ông Đỗ Mạnh Tuấn đã về hưu mà Chủ tịch UBND TP vẫn chưa hề có động thái gì. Với chức năng giám sát tới cùng, ngày 25&28/2/2019, Báo Người cao tuổi đã cho đăng loạt bài “Tại sao quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội chưa được thi hành?” và “Vụ công dân tố cáo ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội: Đề nghị UBND TP Hà Nội nhanh chóng có kết luận trả lời công dân”
Sau 3 năm với 3 loạt bài cùng hơn 15 bài viết, cuối cùng Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành Kết luận số 12 và số 13, sau hơn 16 tháng và 28 tháng thụ lí. Sự chậm trễ này thực sự đang gây khó khăn trong việc xử lí cán bộ đã về hưu và cán bộ đã thăng tiến.
Như vậy là rất nhiều cơ hội đưa sự thật ra ánh sáng sớm hơn ngày 07&11/3/2019 nhưng đều đã bị các cấp chính quyền từ quân đến UBND TP bỏ lỡ do sự bao che, sự thờ ơ và sự chậm trễ trái quy định.
Cần phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan theo Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, để đảm bảo mọi sự cảnh báo sớm của người dân và công luận đều được tiếp thu một cách cầu thị và khẩn trương.
Báo Người cao tuổi sẽ tiếp tục thông tin về nội dung này khi có các thông tin mới đa chiều từ phía chính quyền các cấp.
Nhóm PVĐT
Bạn đang đọc bài viết Hai kết luận số 12 và 13/KL ngày 07 & 11/3/2019 của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội về sai phạm tại quận Bắc Từ Liêm: Vì sao rất nhiều cơ hội đã bị bỏ qua? (Tiếp theo kỳ trước) tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề Hà Nội (TP Hà Nội)

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc

Video