Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Năm, ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Quận bỏ sót nội dung, thành phố làm trái Luật Khiếu nại! (Tiếp theo kì trước)

Thành phố làm trái Luật Khiếu nại!

Mai Thân
09:10, 11/09/2019

Luật Khiếu nại năm 2011 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2012) Điều 15. Quyền, nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần hai quy định: “2. Người giải quyết khiếu nại lần hai có các nghĩa vụ sau đây: c) Tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; d) Ra quyết định giải quyết khiếu nại và công bố quyết định giải quyết khiếu nại; …”; Điều 37. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai quy định: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lí; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lí. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lí; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lí.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã làm trái các quy định trên đây, khi thụ lí, giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Năm khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (Quyết định số 7904/UBND-TNMT ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND quận Thủ Đức).

“Phiếu chuyển đơn khiếu nại số 40/PC-TCD ngày 24/1/2017 của Ban Tiếp công dân TP Hồ Chí Minh.
“Phiếu chuyển đơn khiếu nại số 40/PC-TCD ngày 24/1/2017 của Ban Tiếp công dân TP Hồ Chí Minh.

Tại Quyết định số 7904/UBND-TNMT ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, quy định: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này nếu không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại, bà Nguyễn Thị Năm có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính” (Điều 3).

Bà Năm khiếu nại Quyết định số 7904/UBND-TNMT ngày 30/12/2016 của UBND quận Thủ Đức lên UBND TP Hồ Chí Minh (Phiếu chuyển đơn khiếu nại số 40/PC-TCD ngày 24/1/2017 của Ban Tiếp công dân thành phố chuyển đơn của bà Năm đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) xem xét, báo cáo đề xuất, trình UBND TP giải quyết theo quy định của pháp luật).

Như vậy, bà Năm khiếu nại Quyết định số 7904 đúng thời hạn quy định của Luật Khiếu nại. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh lại không thực hiện đúng “nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần hai”.

Thực tế đến nay, khiếu nại của bà Năm đã được UBND TP, Sở TN&MT và Sở Tài chính, Ban tiếp công dân thành phố giải quyết như sau:

Ngày 30/11/2017, Văn phòng UBND TP ra Văn bản 15766/UBND-VP thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng đề nghị Sở TN&MT, Sở Tài chính phối hợp UBND quận Thủ Đức báo cáo cơ sở pháp lí để đưa khu đất 15.810m2 tại khu phố 2, phường Bình Chiểu vào xử lí theo diện 09.

Ngày 28/12/2017, Sở Tài chính có văn bản báo cáo gửi Ban Chỉ đạo 09 trước ngày 10/1/2018 theo chỉ đạo của UBND TP tại Công văn 15766/UBND-VP.

Ngày 25/5/2018, UBND quận Thủ Đức ra Văn bản 2428/UBND-TNMT báo cáo UBND TP, Sở TN&MT, Sở Tài chính theo chỉ đạo tại Văn bản 15766/UBND-VP. Trong 2 ngày 20/6/2018 và 6/7/2018 Sở TN&MT và Sở Tài chính đã kiểm tra, xác minh vụ việc tại thực địa theo Văn bản 2428/UBND-TNMT. Qua kiểm tra, xác minh vụ việc, Đoàn Công tác phát hiện rất nhiều nội dung sai trái trong Văn bản số 2428/UBND-TNMT ngày 25/5/2018 của UBND quận Thủ Đức, cụ thể là sai hiện trạng, diện tích và việc sử dụng đất của các chủ đất.

Ngày 6/8/2018, Sở Tài chính ra Công văn 5254/STC-CS báo cáo UBND TP về những nội dung sai trái trong Văn bản số 2428/UBND-TNMT ngày 25/5/2018 của UBND quận Thủ Đức và đề nghị kiểm tra, rà soát cơ sở pháp lí tại thời điểm kê khai khu đất 15.810m2 phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức đưa vào phương án sắp xếp lại, xử lí nhà đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg.

Ngày 15/8/2018, Văn phòng UBND TP có Công văn số 8816/VP-NCPC chuyển Công văn 5254/STC-CS ngày 6/8/2018 của Sở Tài chính đến Sở TN&MT để tham mưu, giải quyết.

Ngày 10/11/2018 và 25/12/2018, Sở TN&MT ra Văn bản 9846/STNMT-TTr yêu cầu UBND quận Thủ Đức báo lại những sai trái nêu trên.

Ngày 13/3/2019, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến tại Công văn 1878/VP-NCPC yêu cầu UBND quận Thủ Đức rà soát lại tổng thể khu đất theo Công văn 5254/STC-CS của Sở Tài chính trong thời hạn 15 ngày.

Ngày 18/4/2019, Ban Tiếp công dân thành phố tiếp tục ra Công văn số 1059/TCD-KTĐĐ đôn đốc UBND quận Thủ Đức thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại Công văn 1878/VP-NCPC ngày 13/3/2019.

Ngày 22/5/2019, Ban Tiếp công dân thành phố tiếp tục ra Công văn số 1322/TCD-KTĐĐ đôn đốc UBND quận Thủ Đức thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại Công văn 1878/VP-NCPC ngày 13/3/2019 hạn chót là ngày 15/6/2019.

Ngày 8/8/2019, Ban Tiếp công dân thành phố tiếp tục ra Công văn 2245/TCD-KTĐĐ yêu cầu UBND quận Thủ Đức báo cáo trước ngày 30/8/2019.

Như vậy, đơn khiếu nại của bà Năm đã bị UBND TP, các sở, ngành và UBND quận Thủ Đức có văn bản chuyển qua, chuyển lại với nhiều nội dung (chỉ đạo, báo cáo, …). Trong khi, theo thời hạn luật định về giải quyết khiếu nại lần hai, tính từ ngày 24/1/2017 (Ban Tiếp công dân thành phố nhận đơn và có Phiếu chuyển đơn khiếu nại của bà Năm) đến nay đã 2 năm 9 tháng, mà Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vẫn chưa làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình (chưa ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai) theo quy định tại Điều 15 của Luật Khiếu nại năm 2011.

Yêu cầu của người khiếu nại!

Trong đơn gửi Báo Người cao tuổi, bà Nguyễn Thị Năm viết: “Không hiểu tại sao, đến nay việc khiếu nại của tôi vẫn chưa được giải quyết. Nay, tôi làm đơn này đề nghị: Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, theo quy định tại Điều 15 của Luật Khiếu nại năm 2011; giải quyết hủy Quyết định số 7904/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND quận Thủ Đức; cấp giấy chứng nhận phần đất 1.749,6m2 cho tôi và sau đó chuyển mục đích sang đất ở theo quy định; chuyển mục đích sang đất ở phần đất 1461,6m2 đã cấp Giấy chứng nhận; bồi thường phần đất bị giải tỏa để làm kênh Ba Bò”

Bạn đang đọc bài viết Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Năm, ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Quận bỏ sót nội dung, thành phố làm trái Luật Khiếu nại! (Tiếp theo kì trước) tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề TP Hồ Chí Minh

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc

Video