Đời sống pháp luật

Thứ hai, 07-01-2019 | 14:33 GMT+7

Tỉnh Hà Tĩnh: Ban quản lý chợ TP Hà Tĩnh mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng

Ban Quản lý chợ (QLC) TP Hà Tĩnh quản lý 4 chợ gồm: Chợ Trung tâm, chợ Bắc Hà, chợ kinh doanh giết mổ gia cầm và chợ Cầu Đông. Ngày 7/4/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định số 928 thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh kiểm tra toàn diện Ban QLC TP Hà Tĩnh. Qua công tác thanh tra thấy, Ban QLC TP Hà Tĩnh mắc khá nhiều sai phạm nghiêm trọng. 

Ngày 25/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Chợ TP Hà Tĩnh được quy hoạch chợ loại 1, theo qui định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển chợ loại 1 do UBND tỉnh quyết định thành lập và qui định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn, của Ban QLC. Nhưng Ban QLC TP Hà Tĩnh được thành lập bởi UBND tỉnh Nghệ - Tĩnh (trước đây), chức năng nhiệm vụ của Ban QLC do UBND thị xã ban hành, qua một thơi gian dài thay đổi địa giới hành chính, cơ chế, chính sách, mà không được thay đổi quyết định thành lập, bổ sung kiện toàn.
  
UBND tỉnh Hà Tĩnh- Kết luận Thanh tra toàn diện hoạt động tại Ban Quản lý chợ thành phố Hà Tĩnh
Trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch, Ban QLC không đăng ký đối với các khu vực chợ được quản lý. Chợ Cầu Đông, Ban QLC cho 3 doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh, kho tàng sai quy định. Tại chợ Trung tâm, Ban QLC đầu tư 42 hạng mục, công trình không phù hợp mật độ qui hoạch xây dựng (mật độ cho phép 45% tăng lên 69,8%), thực hiện xây dựng khi chưa được cấp giấy phép (2005-2012 xây dựng 35 công trình; năm 2013- 2016 xâydựng xây dựng 7 công trình), một số công trình xây dựng không tuân thủ theo quy trình đầu tư và Luật Xây dựng năm 2003.
 
Ban QLC chưa thực hiện đúng quy chế sắp xếp và cho thuê có thời hạn quầy, ki-ốt kinh doanh tại 2 tầng chợ thị xã Hà Tĩnh (UBND thị xã Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 269/QĐ.UB ngày 16/8/2001). Tại chợ Thành phố, Ban QLC sắp xếp bố trí 724 quầy ki - ốt , điểm kinh doanh cố định thường xuyên và 127 điểm vị trí kinh doanh bán cố định, hộ kinh doanh chợ trời không đúng quy hoạch, nhưng khi xây dựng bổ sung, điều chỉnh qui hoạch chi tiết 1/500 trình UBND tỉnh phê duyệt tháng 8/2008, Ban QLC không có phương án bổ sung, điều chỉnh. 
Chợ Trung tâm xây dựng nhiều quầy vi phạm quy hoạch
Chợ kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm được đầu tư đồng bộ khai thác, sử dụng không hiệu quả. Dự án chợ chuyên doanh VLXD (TTTM Minh Khai) do Ban QLC đầu tư xây dựng không tìm hiểu nắm bắt nhu cầu, triển khai thực hiện khi dự án khi chưa xác định rõ nguồn vốn dẫn đến quá trình thực hiện kéo dài thời gian, điều chỉnh tổng mức đầu tư, thay đổi, bổ sung thiết kế nhiều lần, chi phí đầu tư cao, thâm hụt tiền ngân sách 1.390.089.303 đồng do phát sinh lãi vay ngoài không được tính vào giá trị quyết toán. Giá trị chuyển nhượng dự án sau khi thanh toán các khoản nợ vay và thanh toán cho nhà thầu, Ban QLC Minh Khai không nộp lại ngân sách nhà nước để hoàn trả số tiền ngân sách nhà nước đầu tư trước đó mà chuyển về Ban QLC theo ý kiến của UBND TP Hà Tĩnh là chưa đúng về quản lý ngân sách.    
Trung tâm thương mại Minh Khai đầu tư xây dựng không có hiệu quả
Về công tác tài chính, Ban QLC thu tiền hợp đồng các quầy ốt, điểm kinh doanh không thống nhất, một số quầy ốt điều chỉnh tăng giá cho thuê so với phương án ban đầu, thu một số khoản thu không có quy định, khi thực hiện không có báo cáo, xin chủ trương như: Thu tiền duy tu cơ sở vật chất khi gia hạn hợp đồng, chuyển nhượng hợp đồng, tại chợ Trung tâm, thu tiền gia hạn hợp đồng tại chợ Cầu Đông, thu tiền lệ phí chuyển nhượng quầy ốt, lệ phí đấu nối điện, tiền điện các hộ kinh doanh được thu theo giá bán lẻ điện cho kinh doanh thêm 13% hao hụt và tiền nhân công là thiếu cơ sở. Qui trình thu phí dịch vụ, bảo vệ chưa thực hiện đúng. Kê khai tiền phí phải nộp cho Nhà nước chưa đầy đủ. Như kinh doanh 47 ki ốt ven đình được hạch toán chung để trả nợ, kê khai thiếu số tiền phí giữ xe năm 2016 là 134.906.900 đồng. Một số khoản hạch toán vào tài khoản thu khác và không kê khai nộp phí số tiền 479.786.000 đồng. Tính thiếu số trích nộp ngân sách Nhà nước về thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Cầu Đông của 3 tổ chức số tiền 76.647.600 đồng. 

Quy chế chi tiêu nội bộ chưa phù hợp với qui định của Nhà nước như tiền họp, tiền bồi dưỡng trực đêm, hỗ trợ tiền ăn ngoài chế độ lưu trú, sử dụng kinh phí chưa tiết kiệm, dẫn đến chi vượt nguồn và vượt ngân sách khá lớn (đến 31/12/2012 chi vượt nguồn 1.760.056.000 đồng và nợ ngân sách số tiền 1.351.123.800 đồng). Chi thanh toán tiền làm thêm vượt giờ quy định 200 giờ/ năm/ người (từ năm 2008 – 2012) với số tiền 985.638.173 đồng. Ban QLC không xác định kết quả và phân phối kết quả tài chính trong năm tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP (nay là NĐ 16/2015/NĐ-CP) về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Ban QLC đã sử dụng nguồn thu từ cho thuê quầy ki-ốt sang chi hoạt động thường xuyên: Năm 2005 về trước là 538.783.469 đồng; năm 2006 là 340.901.000 đồng, năm 2014 là 77.500.000 đồng. Tổng hợp các nguồn thu đến hết 31/12/2016 còn số dư là 10.612.763.192 đồng. Trong đó, từ cho thuê quầy ki-ốt đình chợ 2 tầng là 4.387.5125080 đồng; nguồn thu từ gia hạn hợp đồng thuê quầy ki-ốt 1.560.200.000 đồng; nguồn thu Dự án trung tâm thương mại Minh Khai chuyển sang 3.312.911.308 đồng; nguồn kinh phí hoạt động còn tồn dư 1.352.136.804 đồng.    

Nhiều người cho rằng, Kết luận trên của UBND tỉnh Hà Tĩnh chưa thấu tình đạt lý. Ban QLC Hà Tĩnh vi phạm quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đầu tư, xây dựng, quản lý tài chính, thiếu hiệu quả, gây lãng phí, thất thoát, liên tục nhiều năm mà không quy rõ trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân. Bản kết luận nêu chung chung, vậy số tiền lớn của Nhà nước đã bị thất thoát (đã nêu trong Kết luận) ai chịu trách nhiệm? Số tiền chi sai nguyên tắc đó có bị thu hồi hay không? Xử lý các sai phạm ra sao?       

Ban QLC TP Hà Tĩnh trực thuộc UBND TP Hà Tĩnh, những sai phạm trên có liên quan đến người chịu trách nhiệm chính là ông Chủ tịch UBND thành phố. Trong bản kết luận này không đề cập đến vai trò của ông Chủ tịch UBND thành phố. Nhân dân đề nghị UBND tỉnh phải xử lý kỷ luật nghiêm minh vụ việc trên. Đồng thời xem xét xử lí những sai phạm xẩy ra trên địa bàn TP Hà Tĩnh mà báo chí đã nêu như: Vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng đường 26/3, dự án Sông Đà, mà ông Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh có liên quan trong giai đoạn đó vẫn được quy hoạch chức cao hơn...
                                                           Bài và ảnh Hoàng Chí 

Tin đọc nhiều