Đời sống pháp luật

Chủ nhật, 06-01-2019 | 14:29 GMT+7

Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An: Công văn nào đúng sự thực?

Cùng một lô đất nhưng Phó Chủ tịch UBND trả lời một đang, Chủ tịch UBND huyện trả lời một nẻo. Vậy, Công văn nào đúng sự thực? Đề nghị UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cần làm rõ... 

     Nội dung vụ việc: Ngày 23/8/2006, sau khi có chủ trương quy hoạch đất ở vùng đất Trường tiểu học cũ xóm 4, UBND xã Tân Sơn, huyện Đô Lương mời 6 hộ gia đình thuộc diện ưu tiên (gia đình chính sách) trong xã lên để xét duyệt cấp đất ở. Hội đồng xét duyệt đất ở xã Tân Sơn đã xét duyệt ưu tiên cho 2 đối tượng chính sách là bà Thái Thị Thân vợ liệt sĩ, và bà Nguyễn Thị Tích (tức Nhuận) là mẹ liệt sĩ đều ở xóm 4, xã Tân Sơn
       Ngày 13/11/2006, UBND xã Tân Sơn mời bà Thân và bà Nhuận lên UBND xã bốc thăm các lô đất được quy hoạch tại khu vực Trường tiểu học cũ xóm 4 xã Tân Sơn. Bà Thái Thị Thân bốc trúng lô số 4, diện tích 272 m2, bà Nguyễn Thị Tích (tức Nhuận) bốc trúng lô số 1. Sau khi bốc thăm xong UBND xã hướng dẫn 2 hộ làm thủ tục trình UBND huyện và Phòng TN&MT huyện Đô Lương xin giao đất. 
         Đồng thời UBND xã yêu cầu bà Thân và bà Nhuận mỗi hộ nộp 5 triệu đồng. Bà Nhuận và bà Thân hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn làm đơn khiếu nại. Bà Nhuận khiếu nại một thời gian không được (đã chết). Bà Thân khi được bốc thăm trúng đất đã ngoài 70 tuổi một mình nuôi 2 con, chồng hy sinh lúc con còn thơ dại, kinh tế eo hẹp không có tiền nộp ủy quyền cho con trai Nguyễn Công Kỉnh viết đơn khiếu nại. Ông Kỉnh cho rằng, gia đình thuộc diện chính sách phải nộp 5 triệu đồng cho UBND xã là không đúng. 
Ngày 2/11/2016, UBND huyện Đô Lương có Công văn số 1139/UBND do ông Phó Chủ tịch Hoàng Văn Hiệp ký trả lời ông Nguyễn Công Kỉnh có nội dung: “Căn cứ qũy đất hiện tại của xã Tân Sơn, thì hiện nay địa bàn xã Tân Sơn có 2 vùng quy hoạch đất ở, đã được UBND huyện Đô Lương phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chia lô đất ở gồm: vùng Trường tiểu học (cũ) xóm 4 có 9 lô đất, vùng Cây Trôi xóm 3 có 10 lô đất, trong đó tại vùng quy hoạch Trường tiểu học cũ xóm 4 có 3/9 lô đất gồm lô số 1 diện tích 229,23 m2, lô số 2 diện tích 220 m2, lô số 3 tích 247,74 m2 bám trục đường nhựa liên xã Tân- Xuân được xác định các lô đất có giá “sinh lời” nên UBND xã Tân Sơn đề nghị 3 lô đất này để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, còn lại 6 lô đất lối 2 dành vào quỹ đất để giao đất không thông qua hình thức đấu giá”.   

        
Công văn của  Chủ tịch UBND huyện Đô Lương trả lời Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An 
 
      Ông Kỉnh cho rằng, huyện trả lời "đất sinh lời" là không thỏa đáng. "Đất sinh lời" tại sao xã lại mời các hộ lên bốc thăm, giao đất theo Quyết định 39/2005/QĐ-UB của UBND tỉnh Nghệ An?. Khi bốc thăm trúng, UBND xã yêu cầu 2 hộ nộp 5 triệu đồng? Ông Kỉnh cho rằng, UBND huyện Đô Lương trả lời như vậy thiếu thuyết phục nên đã viết đơn khiếu nại lên Tỉnh uy, UBND tỉnh Nghệ An. 
       Ngày 30/8/2018 ông Ngọc Kim Nam, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương có Công văn số 417/UBND gửi Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An có nội dung: “Sau khi bà Thân và Nhuận bốc thăm xong. Trong khi UBND xã Tân Sơn hoàn tất thủ tục đề nghị UBND huyện phê duyệt cấp đất cho hai bà, thì Phòng TN&MT huyện Đô Lương về kiểm tra hồ sơ và yêu cầu dừng việc cấp đất cho bà Thân và bà Tích vì có đơn khiếu nại nặc danh. Phòng TN&MT huyện Đô Lương yêu cầu UBND huyện Đô Lương dừng việc lập hồ sơ cho 2 hộ”. 
       Ông Nguyễn Công Kỉnh cũng như nhiều người dân thấy khó hiểu, bởi cùng một mảnh đất, văn bản của ông Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương trả lời 2 nội dung khác nhau(!?). Phó Chủ tịch Hoàng Văn Hiệp trả lời "đất sinh lời", Chủ tịch Ngọc Kim Nam trả lời "có đơn thư nặc danh". Vậy, Công văn nào là đúng sự thực? Đề nghị UBND huyện Đô Lương cho biết tại sao lại có sự trả lời kiểu "ông chẳng bà chuộc" như vậy. Dân biết tin ai? 
     Điều kì lạ là cả 2 Công văn của UBND huyện Đô Lương không nói một câu nào đề cập tới việc UBND xã Tân Sơn yêu cầu gia đình chính sách nộp 5 triệu đồng mới được giao đất đúng hay sai. Tại sao đất sinh lời UBND xã Tân Sơn lại tổ chức cho gia đình chính sách bốc thăm, giao đất theo Quyết định số 39/2005/QĐ-UB của UBND tỉnh Nghệ An? Như vậy, UBND xã Tân Sơn có sai phạm hay không?  Đề nghị UBND huyện Đô Lương và UBND tỉnh Nghệ An làm rõ nội dung này. 
     
                                                                Hải Hưng 

Tin đọc nhiều