Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Điều 7, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án: “1. Tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp về việc để xảy ra chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án tại cơ quan, tổ chức do mình là người đứng đầu”. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) coi quy định này là ngoại lệ, để không chịu thi hành 2 bản án đã có hiệu lực pháp luật. Tại sao vậy?
Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Đại gia Lê Ân

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hai lần thua kiện!

Hội đồng tự xử lý, thanh lý và giải thể pháp nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), địa chỉ : 414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu, do đại gia Lê Ân làm người đại diện theo pháp luật có “Đơn kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18” số 401/VCSB/2021- ĐKC ngày 6/10/2021, gửi ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy BR–VT, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh BR –VT, phản ánh: UBND tỉnh BR–VT thua 2 vụ kiện (Bản án có hiệu lực năm 2013 và Bản án có hiệu lực năm 2015), nhưng không chịu thi hành án ...

Đại gia Lê Ân thắng vụ kiện thứ nhất

Bản án hành chính sơ thẩm số: 09/2013/HC-ST ngày 17/12/2013 của TAND tỉnh BR-VT, về giải quyết đơn kiện quyết định hành chính số 2581/QĐ-UB ngày 21/5/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

UBND tỉnh thu hồi đất của VCSB đã có bản án hình sự 1366/PTHS ngày 5 - 6/8/2003 có nội dung thể hiện là vi Hiến. UBND tỉnh chống án, được Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP. Hồ Chí Minh xét xử tại quyết định 62/2014/HCPT-QĐ ngày 5/6/2014: Y án sơ thẩm. Như vậy, bản án hành chính số 09/2013/HC-ST ngày 17/12/2013 có hiệu lực pháp luật, lẽ ra UBND tỉnh BR-VT phải thi hành án.

Tuy nhiên, UBND tỉnh BR-VT tiếp tục có các Văn bản số 4122/UBND-VP ngày 18/6/2014; Văn bản 4060/UBND-VP ngày 11/6/2015; Văn bản 2909/UBND-VP ngày 4/5/2016 và 39/UBND-VP ngày 5/1/2017 đề nghị: Viện KSNDTC, TANDTC xem xét theo trình tự giám đốc thẩm đối với bản án số 09/2013/HCST ngày 17/12/2013 của TAND tỉnh BR-VT.

Viện KSNDTC có Thông báo 219/TB-VKSTC-V12 ngày 20/4/2015 gửi UBND tỉnh BR-VT, khẳng định: Không có cơ sở để kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án số 09/2013/HCST ngày 17/12/2013 của TAND tỉnh BR-VT.

Tiếp đến, ngày 28/2/2017, TANDTC có thông báo 19/TB-VGĐKTI gửi UBND tỉnh BR-VT, cũng khẳng định: Không có cơ sở để xem xét kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án số 09/2013/HCST ngày 17/12/2013 của TAND tỉnh BR-VT.

Không dừng lại, UBND tỉnh BR-VT lại có văn bản số 7426/UBND-VP ngày 29/7/2019, gửi TANDTC đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm đối với bản án số 09/2013/HCST ngày 17/12/2013 của TAND tỉnh BR-VT.

Do chuyên viên chưa chuyên sâu về Tư pháp và Hiến pháp quy định, mới đề xuất tái thẩm không có cơ sở pháp lý, dẫn đến TANDTC có Thông báo số 146/TB-TANDTC-VGĐKIII ngày 22/4/2020 gửi UBND tỉnh BR-VT khẳng định không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án sơ thẩm số 09/2013/HCST ngày 17/12/2013.

Đại gia Lê Ân thắng vụ kiện thứ hai

Bản án hành chính sơ thẩm số 07/2014/HCST ngày 14/8/2014 của TAND tỉnh BR–VT, giải quyết vụ án HĐTL VCSB kiện quyết định hành chính về quyền sử dụng 20.000 m2 đất tại 141 Bình Gĩa, phường 8, TP. Vũng Tàu, đã được Chủ tịch UBND tỉnh BR–VT có văn bản cho phép VCSB lập dự án khu vui chơi giải trí để thu hồi vốn. Tòa án tỉnh BR-VT tuyên đại gia Lê Ân thắng kiện.

UBND tỉnh BR-VT có quyết định 9729/QĐ-UB ngày 4/12/2002 thu hồi 15.776,5 m2 đất hợp pháp của VCSB tại 141 (nay 198) Bình Gĩa, Phường 8, TP.VT giao Công ty Bình Minh sử dụng (thời điểm thu hồi đất đã có quyết định 01/QĐ ngày 4/1/2001 của TAND tỉnh BR–VT áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để phục vụ thi hành án). Tiếp đến, UBND tỉnh BR-VT có quyết định 522/QĐ-UBND ngày 2/2/2007 thu hồi phần đất còn lại (trong 20.000 m2 đất tại 141 Bình Gĩa). Việc thu hồi đất theo quyết định 522/QĐ-UBND ngày 2/2/2007 đã có bản án hình sự phúc thẩm 1366/PTHS năm 2003 là thể hiện vi Hiến.

Xin nói rõ thêm: Tòa án công nhận yêu cầu khởi kiện của HĐTL VCSB đối với quyết định 9729/QĐ-UB ngày 4/12/2002 và hủy quyết định 522/QĐ-UBND ngày 2/2/2007 của UBND tỉnh BR-VT; buộc UBND tỉnh BR-VT công nhận diện tích 4.613,2 m2 đất cho VCSB làm thủ tục sử dụng đất cho VCSB; phần diện tích thu hồi theo quyết định số 9729/QĐ-UB đo đạc thực tế 15.776,5 m2 đất, buộc UBND tỉnh BR-VT thanh toán giá trị bằng tiền theo quy định của Nhà nước.

UBND tỉnh BR-VT có đơn kháng cáo Bản án hành chính sơ thẩm số 07/2014/HCST ngày 14/8/2014, đề nghị Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP. Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm.

Ở nội dung tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm ngày 9/3/2015, đại diện HĐTL VCSB cho rằng: UBND tỉnh BR-VT thu hồi 2 ha đất tại 141 (nay 198) đường Bình Gĩa, P.8, TP.Vũng Tàu của Công ty Bình Gĩa giao VCSB trừ vốn lãi nợ vay làm đường Trần Phú là hợp pháp. UBND tỉnh BR-VT thu hồi đất của VCSB giao cho chủ thể khác sử dụng là bất hợp pháp. UBND tỉnh BR-VT vi phạm Điều 136 Hiến pháp sửa đổi bổ sung năm 1992; Pháp lệnh Hợp đồng dân sự năm 1995 và Điều 737 Bộ luật Dân sự năm 1995; Điều 16.1 Nghị định 18/CP năm 1995 của Chính phủ.

Đại diện UBND tỉnh BR-VT, cho rằng: “Điều 136 Hiến pháp sửa đổi bổ sung năm 1992 không ảnh hưởng đến việc UBND tỉnh BR-VT thu hồi đất của VCSB thực hiện dự án”. Hội đồng xét xử phúc thẩm phản bác quyết liệt đối với quan điểm của đại diện UBND tỉnh và cho rằng: Về xem lại quy định của pháp luật, của Hiến pháp, mà còn phát biểu như hôm nay là thể hiện làm mất lòng tin của Nhân dân đối với UBND tỉnh, dẫn đến việc phát sinh nhiều đơn kiện về đất đai tại tỉnh BR-VT.

Sau phần tranh luận của hai bên, Hội đồng xét xử nghị án, tuyên: HĐTL VCSB thắng kiện, UBND tỉnh BR-VT thua kiện theo Bản án số 19/2015/HCPT ngày 9/3/2015 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP. Hồ Chí Minh. Bản án này có hiệu lực pháp luật, UBND tỉnh phải có trách nhiệm thi hành.

Nhiều dấu hiệu chây ỳ không thi hành án!

Thứ nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT bị thua kiện vụ án tại 141 Bình Gĩa. Ngày 8/6/2015, UBND tỉnh có văn bản 5951/UBND-VP gửi Sở Tư pháp góp ý về việc kháng nghị giám đốc thẩm Bản án số 19/2015/HCPT ngày 9/3/2015 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 29/9/2015, Sở Tư pháp có Văn bản 2166/STP-QLXLVPHC, góp ý: Việc UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất của VCSB khi đang có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND tỉnh. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 thì việc thu hồi đất của UBND tỉnh vi phạm khoản 12 Điều 102 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011. Được cụ thể hóa tại các Điều 109, Điều 115 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011. Trên đây ý kiến của Sở Tư Pháp về việc kháng nghị giám đốc thẩm theo tham mưu của cơ quan được cử tham gia tố tụng tại hai cấp tòa án là “chưa có căn cứ vững chắc”.

Sau khi có bản án số 19 nói trên, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch và ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT tổ chức cuộc họp có các ngành chức năng và có mời ông Lê Ân đại diện VCSB tham dự. Tại cuộc họp này, đại gia Lê Ân báo cáo lại sự việc tranh tụng tại tòa phúc thẩm, lãnh đạo UBND tỉnh BR-VT ghi nhận sự góp ý của ông Lê Ân và hứa sẽ xem xét việc thi hành 2 bản án mà VCSB thắng kiện.

Đồng thời tại cuộc họp trên, ông Lê Ân nói rõ rằng: 11,64 ha đất Ven Sông Cây Khế, phường 12, TP Vũng Tàu là đất của cá nhân ông Nguyễn Mai Khoa (con ông Năm Ninh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh), ông Khoa nhận chuyển nhượng của dân, sau đó được Sở Nông nghiệp Đặc Khu xác nhận ngày 28/6/1989. Ông Nguyễn Mai Khoa nhận chuyển nhượng hợp pháp và đã xin phép san lấp mặt bằng lô đất để sử dụng. Đến ngày 30/3/1994, ông Nguyễn Mai Khoa đưa lô đất trên thế chấp vay tiền tại VCSB, có chứng thực của Công chứng Nhà nước. Vốn lãi phát sinh gần 10 tỷ đồng không trả được nợ cho VCSB, ông Nguyễn Mai Khoa và vợ Đào Thị Bích và VCSB thỏa thuận theo Điều 737 Bộ luật Dân sự giao đất thế chấp cho VCSB trừ nợ vay tại Viện Kiểm sát tỉnh. Viện Kiểm sát tỉnh có văn bản 434/VKS ngày 17/6/1997 yêu cầu UBND tỉnh xem xét làm thủ tục sử dụng đất cho VCSB.

Có điều nghịch lý: Tại cuộc họp trên, Sở Tài nguyên và Môi trường lại cho rằng UBND tỉnh đã giao 11,64 ha đất tại Ven Sông Cây Khế, phường 12 giao cho VCSB để trừ nợ làm đường Trần Phú ven biển Vũng Tàu. Nghe xong, ông Trình, chủ tọa cuộc họp đập tay xuống bàn: “Đất nơi này báo cáo nơi khác, sai lệch, phức tạp”. Tuy nhiên, bản án đã có hiệu lực pháp luật thi hành án, nhưng đến nay UBND tỉnh BR-VT vẫn không tổ chức thi hành án!

Thứ hai, “phớt lờ” nhiều kết luận của cơ quan có thẩm quyền để không thi hành án. Cụ thể:

UBND tỉnh BR-VT có văn bản đề nghị TANDTC, Viện KSNDTC xem xét thủ tục giám đốc thẩm bản án số 19/2015/HCPT ngày 9/3/2015 của tòa phúc thẩm TANDTC tại TP. Hồ Chí Minh. TANDTC có thông báo số 22/2019/TB-TA ngày 28/1/2019 trả lời UBND tỉnh BR-VT : “Không có cơ sở để kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 19/2015/HC-PT ngày 9/3/2015 của tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.Hồ Chí Minh theo thủ tục giám đốc thẩm”.

UBND tỉnh BR-VT tiếp tục có Văn bản số 704/UBND-VP ngày 4/2/2020 đề nghị Tòa án xem xét “lại” theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số 19/2013/HCPT ngày 9/3/2015.

Ngày 3/6/2020, TANDTC có Thông báo số 239/2020/TB-TA, khẳng định không có tài liệu, chứng cứ mới, đã hết thời hạn, không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án 19/2015/HCPT ngày 9/3/2015 theo yêu cầu của UBND tỉnh BR-VT.

Viện KSNDTC nhận được Công văn số 19 - CV/BNCTW ngày 18/2/2021 của Ban Nội chính Trung ương, Viện KSNDTC có Thông báo số 691/VKSTC-V10 ngày 26/2/2021 gửi UBND tỉnh BR-VT trả lời có nhận được văn bản số 704/UBND-VP ngày 4/2/2020 của UBND tỉnh nhưng đã hết thời hạn xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số 19/2015/HCPT ngày 9/3/2015, đồng thời thông báo này là trả lời cuối cùng của Viện KSNDTC.

Như vậy, với các thông báo của TANDTC và VKSNDTC thì UBND tỉnh BR-VT không còn lý do gì để làm văn bản yêu cầu xem xét lại đối với 2 bản án hành chính nêu trên. Lẽ ra UBND tỉnh phải tổ chức thi hành án để không phát sinh trả lãi chậm thi hành án gây thiệt hại cho Nhà nước và ảnh hưởng đến việc giải thể VCSB. Và Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT cũng có trách nhiệm giải thể pháp nhân VCSB theo chỉ đạo của Chính phủ. “UBND tỉnh “treo xác” VCSB đã “chết” đến bao lâu mới chôn?”, đại gia Lê Ân bức xúc!

Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Ông Lê Ân và vợ, tại tư gia

Doanh nhân cao tuổi hàng chục lần kêu cứu Bí thư và Chủ tịch tỉnh BR-VT

Trong “Đơn kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18”, đại gia Lê Ân viết: “Như vậy, theo quy định của pháp luật 2 bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật: Một, Bản án 09/2013/HCST ngày 17/12/2013. Hai, Bản án 19/2015/HCPT ngày 9/3/2015. Nhưng UBND tỉnh BR-VT viện dẫn nhiều lý do không phù hợp với quy định của pháp luật, dẫn đến chậm thi hành án gây thiệt hại cho VCSB không thực hiện được việc đại hội cổ đông tuyên bố giải thể VCSB theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 492/VPCP-KTTH ngày 21/01/2010. Việc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu “Đu đưa đùn đẩy” không thi hành hai bản án, dẫn đến phải trả lãi suất chậm thi hành án theo quy định của pháp luật.

Mặc khác: Hai bản án nêu trên đến nay trên 8 năm chưa thi hành án là thể hiện trái pháp luật, trách nhiệm này thuộc UBND tỉnh hay thuộc về tòa án các cấp xét xử phải chịu trách nhiệm?! Kính xin Bí thư Tỉnh ủy tỉnh BR-VT cho biết để “VCSB có đơn gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giải quyết dứt điểm việc thi hành án đối với 2 bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật thi hành án, nói trên.

Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT đã được Chính phủ giao nhiệm vụ làm Trưởng Ban chỉ đạo thanh lý và giải thể pháp nhân VCSB tại các quyết định: 297/QĐ-TTg ngày 10/04/2000; Quyết định số 26/QĐ-NHNN ngày 10/1/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công văn của Thủ tướng Chính phủ số 492/VPCP-KTTH ngày 21/1/2010. Nhưng, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT không thực hiện nhiệm vụ được giao, gây thiệt hại cho VCSB và gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước. Cụ thể là: Thu hồi 4.520 m2 đất Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, TP.VT; Thu hồi 15.776 m2 đất tại 141 Bình Gĩa, phường 8, TP.Vũng Tàu. Bồi thường cho ngân hàng VCSB theo hai bản án nêu trên tại thời điểm thi hành án năm 2015 (giá đất đền bù rất thấp) để đến nay năm 2021 giá đất bồi thường rất cao và phát sinh lãi suất gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước rất lớn. Cá nhân hay tập thể chịu trách nhiệm cố tình để xảy ra thiệt hại này?

Với các nội dung nêu trên bằng đơn kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18 này, Hội đồng thanh lý VCSB kính đề nghị Bí thư Tỉnh ủy tỉnh BR-VT, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT xem xét chỉ đạo giải quyết việc thi hành hai bản án nêu trên để giảm thiệt hại cho Nhà nước và để thanh lý, giải thể pháp nhân VCSB. Đơn kêu cứu lần này là lần thứ 18 (Qúy lãnh đạo trả lời đơn cho HĐTL VCSB biết theo quy định)”.

Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)
Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

“Đơn kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18”, của ông Lê Ân

Tạp chí Người cao tuổi trân trọng chuyển nguyện vọng hợp pháp, chính đáng trên đây của người cao tuổi là đại gia Lê Ân đến ông Bí thư Tỉnh ủy tỉnh BR-VT xem xét, chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT giải quyết việc thi hành án theo thẩm quyền quy định tại Điều 7, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án:1. Tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp về việc để xảy ra chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án tại cơ quan, tổ chức do mình là người đứng đầu.; đồng thời xin được thông báo kết quả giải quyết theo quy định.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cơ quan chức năng cần vào cuộc!

Cơ quan chức năng cần vào cuộc!

Vừa qua, Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tổ chức phiên đấu giá tài sản "Vườn cây Cao su thanh lý" là tài sản của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Tuy nhiên, quá trình diễn ra phiên đấu giá có nhiều dấu hiệu bất thường.
Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lí nghiêm minh hành vi chiếm đất xây dựng trái phép

Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lí nghiêm minh hành vi chiếm đất xây dựng trái phép

Ông Lê Ân, địa chỉ: 414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu, đại diện Hội đồng thanh lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB), có “Đơn kêu cứu khẩn cấp” số 406/VCSB/2021- ĐKCKC ngày 29/11/2021, về việc lợi dụng dịch bệnh chiếm đất xây dựng trái phép, gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu; Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu; UBND phường 12, TP.Vũng Tàu.
Nhiều quyết định, việc làm có dấu hiệu trái luật

Nhiều quyết định, việc làm có dấu hiệu trái luật

Năm 2007, dù chỉ mới ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu cho ông Lê Bá Trạng, nhưng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã buộc gia đình ông Trạng phải thi hành, mà không cho ông quyền khiếu nại lên Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là dấu hiệu vi phạm các quy định tại Luật Khiếu nại tố cáo năm 1998, năm 2004, năm 2005 và Luật Đất đai năm 2003, gây oan và thiệt hại cho gia đình ông Trạng.
​​​​​​​Trông chờ một quyết định giám đốc thẩm khách quan, đúng pháp luật!

​​​​​​​Trông chờ một quyết định giám đốc thẩm khách quan, đúng pháp luật!

Bà Trác Thị Kim Phượng, ngụ 4C/9 Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, có đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự số 369/2020/QĐ-PT ngày 28/8/2020 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2018/DS-ST ngày 3/8/2018 của TAND TP Cần Thơ …
Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm

Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm

Mặc dù chính quyền địa phương đã khẳng định việc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy I bị một số đối tượng chiếm dụng đất tại số 1033 đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và tài sản của nhà nước.

Tin khác

Về chính quyền, bao giờ Bộ Công an xem xét xử lý ?

Về chính quyền, bao giờ Bộ Công an xem xét xử lý ?
Ngày 30/5/2018, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi có Văn bản số 90/CV-BNCT về giải quyết nội dung phản ánh ông Đặng Hoàng Đa, cựu Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng (hiện là Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an), gửi đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.

Các cơ quan chức năng và cá nhân có trách nhiệm bao giờ mới hết vô cảm?!

Các cơ quan chức năng và cá nhân có trách nhiệm bao giờ mới hết vô cảm?!
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: Thực hành và phát huy rộng rãi quyền làm chủ của Nhân dân và vai trò chủ thể của Nhân dân, thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tuy nhiên, sự việc dưới đây thể hiện cố tình làm trái Nghị quyết của Đảng, nhưng chưa bị xem xét, xử lí. Tại sao?...

Chính quyền huyện Lệ Thủy cần nhanh chóng giải quyết để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của dân

Chính quyền huyện Lệ Thủy cần nhanh chóng giải quyết để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của dân
Ở cái tuổi gần đất xa trời, lại mắc bệnh tim, ông Nguyễn Thành Dưng mong ngóng được cấp sổ đỏ cho mảnh đất do chính gia đình khai hoang gần 40 năm trước. Nhưng sau thời gian dài lặn lội đi làm thủ tục, đến nay vẫn “lực bất tòng tâm” bởi sự thờ ơ của cơ quan chức năng và chính quyền huyện Lệ Thủy.

Không những không được cấp quyền sử dụng mà còn bị mất đất (!?)

Không những không được cấp quyền sử dụng mà còn bị mất đất (!?)
Ông Phan Hồng Đức, sinh 1949, có đơn khiếu nại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đồng Nai về việc sau 25 năm hướng dẫn ông Đức lập hồ sơ đăng ký quyền sử dụng hơn 21.000 m2 đất ở Tượng Rũ Bé, rạch Vàm Mặt Trời, ấp Phước Hòa (nay là ấp Tập Phước, huyện Long Thành), nay lại cấp quyền sử dụng đất trên cho Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Long Thành.

Cần làm rõ những điểm "mờ" của Dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong và giải tỏa những bức xúc của dân

Cần làm rõ những điểm "mờ" của Dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong và giải tỏa những bức xúc của dân
Năm 2018, dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, được UBND tỉnh Bến Tre chấp thuận cho Công ty CP năng lượng Ecowin làm chủ đầu tư. Mặc dù dự án chưa được cơ quan chuyên môn phê duyệt về tác động môi trường, nhưng chủ đầu tư đã ngang nhiên xây dựng nhiều hạng mục công trình, làm ảnh đến đời sống dân sinh, khiến người dân bức xúc, dư luận bất bình.

Người dân phản ánh Dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La có dấu hiệu thi công ẩu, ô nhiễm môi trường

Người dân phản ánh Dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La có dấu hiệu thi công ẩu, ô nhiễm môi trường
Người dân, trong đó có nhiều người cao tuổi phản ánh gay gắt về việc có dấu hiệu gian dối, ẩu của đơn vị thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, khiến họ lo lắng về chất lượng công trình.
Xem thêm
Quy định mới liên quan đến việc vận động quyên góp từ thiện sắp có hiệu lực

Quy định mới liên quan đến việc vận động quyên góp từ thiện sắp có hiệu lực

Nghị định số 93/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo sẽ có hiệu lực từ ngày 11/12 tới đây.
VSETGroup bị phạt 600 triệu đồng vì chào bán trái phiếu sai quy định

VSETGroup bị phạt 600 triệu đồng vì chào bán trái phiếu sai quy định

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (CKNN) tối 1/12, Tập đoàn VSETGroup bị phạt 600 triệu đồng vì chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN.
Đường dây đánh bạc ở Sóc Trăng giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng

Đường dây đánh bạc ở Sóc Trăng giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng

Hàng chục nghi can đã tham gia đường dây đánh bạc qua mạng ở Sóc Trăng, hoạt động khoảng nửa năm, cá cược dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh, thành.
Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Khu chợ tự phát của một hộ tư nhân trên đất nông nghiệp, tiếp giáp Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến Tỉnh lộ 217 nhiều năm nay, gây mất trật tự an toàn giao thông, không đảm bảo về vệ sinh môi trường và phòng cháy. Tạp chí Ngày mới online đã đăng nhiều bài phàn ánh về chợ hoạt động không đúng luật này, nhưng đến nay chính quyền địa phương không những không xử lý mà vẫn tiếp tục đề xuất cho chợ hoạt động.
Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Mỗi ngày, hằng trăm xe tải trọng lớn ngày đêm chở đất, cát sỏi đang thi nhau "băm nát" Tỉnh lộ 512, đoạn qua xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiến người dân hết sức bất bình, lo lắng.
Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Một bãi tập kết cát trái phép "khổng lồ" nằm ngay trên đường Thanh Niên chỉ cách công sở thị trấn Tân Phong và huyện Quảng Xương vài trăm mét.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động