Đa sắc màu cơ quan đại diện của bộ, ngành

Trong số 22 bộ và cơ quan ngang bộ trực thuộc Chính phủ thì hầu hết đều có cơ quan đại diện phía Nam đặt tại TP Hồ Chí Minh, nhưng giữa các đơn vị đại diện lại rất đang đa dạng và khác nhau về vai trò, chức năng, cơ cấu tổ chức, tên gọi, phẩm hàm…Đã đến lúc cần có sự thống nhất giữa các đơn vị đại diện này.

Mỗi bộ, ngành một kiểu

Hiện nay, trong tổng số 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ thì có 2 bộ, gồm: Quốc phòng; Công an với đặc thù riêng là lực lượng vũ trang nên các đơn vị đại diện phía Nam là đơn vị đại diện của Tổng cục và Cục. Bộ Ngoại giao có Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh là đơn vị đại diện có cấp vụ, cục. 4/18 bộ có Cục Công tác phía Nam, gồm: Công thương; Tư pháp; Xây dựng; Khoa học – Công nghệ. 9/18 Bộ có đơn vị đại diện là Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị trực thuộc văn phòng bộ), gồm: Kế hoạch – Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế. Một bộ duy nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo có Trung tâm phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Bộ, thực hiện nhiệm vụ đại diện tại phía Nam. Bốn cơ quan ngang bộ đều có Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, gồm: Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước; Ủy ban Dân tộc. Cá biệt, Bộ Nội vụ không có đơn vị đại diện tại TP Hồ Chí Minh.

Bức tranh tổng thể về những đơn vị đại diện của các bộ tại TP Hồ Chí Minh đã thể hiện sự thiếu thống nhất rõ rệt. Và từ đó vai trò, chức năng và hiệu quả đầu mối của các đơn vị đại diện cũng có sự tương phản, trái ngược nhau, đơn cử:

Tiền thân là Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại TP Hồ Chí Minh, tháng 10/2013, Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định đổi tên cơ quan này thành Cục Công tác phía Nam, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng với bộ máy tổ chức gồm: Văn phòng, Phòng Quản lý đô thị và Phòng Quản lý xây dựng và Trung tâm Tư vấn xây dựng và Phát triển đô thị phía Nam. Từ khi chuyển đổi và giữ vai trò là Cục công tác phía Nam, đơn vị đầu mối của Bộ Xây dựng tại TP Hồ Chí Minh đã không ngừng phát huy được vị thế, chức năng, quyền hạn của mình, thể hiện tốt vai trò cơ quan chuyên môn của bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Theo ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bô Xây dựng, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Bộ trưởng giao, Cục công tác phía Nam đã thể hiện được vai trò là cánh tay nối dài, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong việc triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, đồng thời Cục là cầu nối quan trọng để Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khác trong việc phát triển kinh tế khu vực Nam.

Đa sắc màu cơ quan đại diện của bộ, ngành
Cục Công tác phía Nam, Bô Xây dựng luôn phát huy được vài trò đầu mối công việc trong khu vực

Trong khi đó, cũng giữ vai trò là đơn vị đại diện tại phía Nam đặt tại TP Hồ Chí Minh nhưng Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam trực thuộc Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo lại tồn tại hạn chế trong phát huy chức năng, vai trò của mình là đầu mối của Bộ trong khu vực. Ông Nguyễn Xuân Trường, giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam, cho biết, từ khi chuyển đổi thành trung tâm vào năm 2017 thì đơn vị đã mất vai trò quản lý nhà nước, các đầu mối công việc cũng không thống nhất về cơ cấu tổ chức, chức vụ, phụ cấp, kinh phí hoạt động gặp nhiều khó khăn. “Nếu như trước đây khi nhắc đến Văn phòng 2 của Bộ là nhắc tới một đầu mối thân thuộc, luôn thể hiện được vai trò mật thiết trong quan hệ, hợp tác quốc tế, quan hệ với các địa phương, gắn kết các trường đại học, các sở Giáo dục và Đào tạo thì nay vị thế đã khác, quan hệ và triển khai công việc có những rào cản. Và từ đó hình ảnh của Bộ trong khu vực cũng xa dần….” , ông Trường chia sẻ.

Cần nhớ lại, trước khi chuyển đổi thành Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam trực thuộc Văn phòng Bộ thì đã có thời kỳ đơn vị này là Cơ quan đại diện phía Nam (tương đương cấp cục,vụ). Nhưng cũng chính Cơ quan đại diện phía Nam này là đơn vị tiên phong và đến nay là duy nhất thực hiện chuyển đổi thành đơn vị sự nghiệp công lập.

Không chỉ khác nhau về chức năng, vai trò, mà tên gọi, phẩm hàm, phụ cấp chức vụ, vị trí việc làm giữa những người đừng đầu đơn vị đại diện cũng không có sự thống nhất. Đối với các cục, vụ người đứng đầu đương nhiên là cục trưởng, vụ trưởng; Trong khi đối với các bộ chỉ có đại diện văn phòng bộ, thì có bộ vị trí trưởng đại diện văn phòng được bổ nhiệm là phó chánh văn phòng bộ, có bộ vị trí trưởng đại diện chỉ có hàm trưởng phòng.

Cần có sự thống nhất chung

Sự thiếu thống nhất đang tạo ra những bất cập trong công tác quản lý nhà nước, gây khó khăn cho các địa phương không chỉ trong các khâu phối hợp với các bộ, ngành, mà còn như lời bộc bạch của Trưởng đại diện của một bộ quản lý đa ngành: chúng tôi bị đặt ở chiếu dưới, khó quan hệ công tác với các địa phương đã đành, với các bộ, ngành với nhau cũng khó vì “danh không chính nên ngôn không thuận”. Thực tế, trong hoạt động công vụ, người có chức vụ cao hơn thì “thuận ngôn” và nhận được sự hợp tác tốt hơn là điều dễ thấy.

Các cơ quan đại diện phía Nam của bộ, ngành ngoài công tác chuyên môn thì về cơ bản chức năng và nhiệm vụ như nhau. Bên cạnh việc theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện nhiệm vụ của ngành, thì việc đảm bảo công tác văn phòng chiếm khối lượng công việc khá lớn. Ngoài ra còn có trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị để chuyển các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý, giải quyết kịp thời. Do đó sự vênh nhau giữa các cục, vụ công tác phía Nam và các văn phòng đại diện đang tồn tại nhiều hạn chế trong phối hợp công tác.

Đa sắc màu cơ quan đại diện của bộ, ngành
Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh

Theo Luật sư Đồng Văn Toàn, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty luật TVA, về mặt địa lý, nước ta có khoảng cách gần 3.000km kéo dài theo chiều Bắc – Nam, nên việc đặt các cơ quan đại diện của bộ, ngành tại khu vực là cần thiết. Tuy nhiên đây là vấn đề tổ chức bộ máy nhà nước, cụ thể là Luật Tổ chức Chính phủ, nên cần bảo đảm tính thống nhất và nguyên tắc pháp chế. Sự thiếu thống nhất đã phản ánh ít nhiều nhu cầu về danh vị, phẩm hàm, quyền lực. Bộ máy nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cũng là vấn đề lớn trong bối cảnh tinh giản bộ máy và mô hình Chính phủ điện tử đang hướng đến. Chính phủ nên ban hành một Nghị định qui định về tổ chức cơ quan đại diện này. Tốt hơn nữa là gộp chung vào một trụ sở, tinh giảm nhân sự và ngân sách, tương tự trung tâm hành chính các tỉnh đang xây dựng.

Điều 23, Luật Tổ chức Chính phủ 2015 đã nêu: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong quản lý về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó gồm: Thống nhất quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức. Quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan thuộc Chính phủ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện)
Lê Mạnh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức chuyển trụ sở làm việc lên Hòa Lạc

Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức chuyển trụ sở làm việc lên Hòa Lạc

Từ ngày 19/5, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức chuyển trụ sở làm việc từ 144 Xuân Thủy (Cầu Giấy) lên Hòa Lạc (huyện Thạch Thất). Từ nay đến tháng 9/2022, khoảng 6.000 sinh viên sẽ tới học tập tại đây.
“Nơi đông giữ miệng...”

“Nơi đông giữ miệng...”

Trong cuộc sống hiện nay, tình trạng nhiều người trổ tài “hùng biện” ở mọi lúc, mọi nơi; ai nói cũng hay, cũng đúng và có lúc không ai chịu ai dẫn đến xô xát, mâu thuẫn căng thẳng, có trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng.
Các trường hợp không được hưởng quyền lợi Bảo hiểm Y tế

Các trường hợp không được hưởng quyền lợi Bảo hiểm Y tế

Khám chữa bệnh xuất trình thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) người dân sẽ được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh giảm đi gánh nặng về chi phí, giúp bệnh nhân có điều kiện điều trị tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đi khám chữa bệnh xuất trình thẻ bị từ chối do không nằm trong trường hợp khám chữa bệnh hưởng BHYT. Vậy, các trường hợp không được hưởng BHYT là các trường hợp nào?.
Sống khiêm nhường, thật thà

Sống khiêm nhường, thật thà

Sống ở trên đời không có ai hoàn hảo cả, muốn đạt đến sự hoàn mĩ cũng phải trải qua rèn luyện, tu tâm, dưỡng tính mới thành. Cổ nhân có câu: “Bảo kiếm sắc nhờ mài, dũa, hoa mai thơm nhờ ngủ đông giá buốt”.
Biết nhường nhịn

Biết nhường nhịn

Nhường nhịn là một đức tính tốt của con người, lấy nhường nhịn để giáo dục, thuyết phục người khác. Người xưa có câu “Một sự nhịn, chín sự lành”; sự nhường nhịn nhiều khi làm cho gia đình hòa thuận, xóm làng yên vui; người biết nhường nhịn là người cao thượng, có lòng vị tha rộng lượng; biết đối nhân xử thế.

Tin khác

Câu chuyện cái bờ vai

Câu chuyện cái bờ vai
Một lần ở tuổi còn đang dở dang trung niên chưa tới, trẻ quá cũng không phải, trong lúc nói chuyện vui vẻ, bỗng một người bảo: Đố các bạn, bộ phận nào của cơ thể là quan trọng nhất?”

Để tuổi già an nhiên

Để tuổi già an nhiên
Trong cuộc sống, việc đối nhân xử thế xưa nay chẳng thể dễ dàng gì, khi thì sáng suốt biết nhìn xa trông rộng, lúc lại mờ mịt không phân biệt rõ trắng đen, vậy nên sống phải học cách trầm tĩnh để mà suy xét mọi vấn đề khác nhau, ở mỗi góc cạnh của cuộc sống.

Năng lượng cuộc đời

Năng lượng cuộc đời
Năng lượng cuộc đời được hiểu là mọi thứ xung quanh chúng ta: Từ ngữ, câu nói, bài hát, vật thể, con người, công việc, không gian,… có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát triển và chất lượng cuộc sống của mỗi người. Nếu có được nguồn năng lượng ấy, con người sẽ có được cảm giác vui vẻ, hạnh phúc.

Bữa cơm chay nơi cửa Phật

Bữa cơm chay nơi cửa Phật
Ngày lễ Phật Đản, tôi được thầy trụ trì chùa mời dự bữa cơm chay. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn cơm chay có đầy đủ các món như: Thịt gà, cá, trứng, thịt bò, canh chua, vịt tiềm… y như thật.

Biết cách cúi đầu

Biết cách cúi đầu
Chuyện kể rằng, có một người đến hỏi nhà hiền triết: “Thưa ngài! Ngài là người thông minh tài giỏi, xin ngài cho biết, đất với trời cách xa nhau bao nhiêu?”. Nhà hiền triết trả lời: “Cách nhau một mét”. Người kia liền nói: “Thưa ngài con người ta hầu hết cao trên một mét, vậy con người sẽ đâm thủng cả trời hay sao?”. Nhà hiền triết cười nói: “Nếu muốn đứng được giữa trời và đất thì phải biết cúi đầu”.

Miếng bánh mì cháy

Miếng bánh mì cháy
“Lời nói là sự diễn đạt bằng ngôn ngữ nói, tạo thành một ý hoặc một văn bản nhằm thực hiện mục đích giao tiếp nào đó. Trong lời nói, ngoài giá trị về mặt ngữ nghĩa còn chứa thái độ giao tiếp và hàm ý của nó. Muốn thành công trong giao tiếp, người nói cần thể hiện sự mềm mỏng, khoan dung độ lượng đối với người nghe”.
Xem thêm
Tin ngày 20/5: Vào chung kết với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng

Tin ngày 20/5: Vào chung kết với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng

U23 Việt Nam 'trạm chán U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 31; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa dông kéo dài, đề phòng sạt lở đất...là những thông tin mới nhất, Ngày mới Online cập nhật thông tin mới nhất, nóng nhất trong ngày. Mời bạn đón đọc.
TP Hồ Chí Minh: Khánh thành Bệnh viện Truyền máu huyết học Cơ sở 2

TP Hồ Chí Minh: Khánh thành Bệnh viện Truyền máu huyết học Cơ sở 2

Ngày 19/5, Bệnh viện Truyền máu huyết học TP Hồ Chí Minh đã khánh thành và đưa vào hoạt động cơ sở 2
Tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động

Tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động

Ngày 19/5/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Công điện 431/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội.
Hà Nội: Phao cứu sinh lắp trên lan can cầu không bị mất cắp mà 'tạm thu'

Hà Nội: Phao cứu sinh lắp trên lan can cầu không bị mất cắp mà 'tạm thu'

Vừa qua, dư luận xôn xao vì một nhóm thiện nguyện lắp đặt một số phao cứu sinh trên các cây cầu bắc qua sông Hồng "bị lấy cắp". Song, lãnh đạo Công ty CP Giao thông 3 Hà Nội cho biết, đã tạm thu hồi những chiếc phao này để báo cáo cấp trên.
Giáo dục học sinh phải bằng tất cả tình cảm chân thành và lòng thương yêu

Giáo dục học sinh phải bằng tất cả tình cảm chân thành và lòng thương yêu

Ngày 12/5, trao đổi với cử tri một số xã của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, GS.TS Thái Văn Thành, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, Ủy viên Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực nhiệm kỳ 2022- 2026 nhấn mạnh triết lý của ngành đặt ra đối với giáo viên trong tỉnh là giáo dục học sinh phải bằng tất cả tình cảm chân thành và lòng yêu thương.
Hà Nội: Các nhà trường không được gợi ý cha mẹ học sinh đóng góp phục vụ các kỳ thi

Hà Nội: Các nhà trường không được gợi ý cha mẹ học sinh đóng góp phục vụ các kỳ thi

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian cho học sinh ôn tập hợp lý, đặc biệt tuyệt đối không được gợi ý cha mẹ học sinh hỗ trợ, đóng góp phục vụ các kỳ thi và tuyển sinh dưới bất kỳ hình thức nào.
Hà Nội dự kiến xây thêm sân bay quốc tế ở phía nam

Hà Nội dự kiến xây thêm sân bay quốc tế ở phía nam

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị diễn ra sáng 18/5, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, đến nay Hà Nội đã cơ bản phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quả
TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá:  Cương quyết xử phạt hành vi “chặt chém”, chèn ép du khách

TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá: Cương quyết xử phạt hành vi “chặt chém”, chèn ép du khách

UBND thành phố Sầm Sơn đã chỉ đạo chặt chẽ tới các lực lượng chức năng và cương quyết thực hiện việc xử phạt nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi “chặt chém”, chèn ép khách du lịch.
Để xây dựng Buôn Ma Thuột thực sự là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Để xây dựng Buôn Ma Thuột thực sự là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Thành phố Buôn Ma Thuột, Ðắk Lắk có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, cả về quốc phòng, an ninh cũng như phát triển kinh tế - xã hội của Tây Nguyên. Ðể khai thác và phát huy vị trí chiến lược đó, Bộ Chính trị đã ban hành các kết luận với định hướng, mục tiêu xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.
Phiên bản di động