Diễn biến vụ lấy tài sản của người này gán nợ cho người khác xảy ra ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An:

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An không hiểu luật, hay cố tình không hiểu luật!?

Như đã phản ánh, anh Nguyễn Thanh Nhân khiếu nại Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 23/12/2019, do chấp hành viên Lê Anh Quý, thuộc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Vĩnh Hưng kí ban hành, về cưỡng chế kê biên tài sản của anh là 3 thửa đất, mà anh đã nhận chuyển nhượng của vợ chồng anh Lê Tấn Thu, chị Lâm Thị Kim Hiền, nhằm buộc anh trả khoản nợ mà anh Thu, chị Hiền phải trả cho bà Mật. Chi cục trưởng THADS huyện Vĩnh Hưng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại không đúng, trái pháp luật. Anh Nhân tiếp tục khiếu nại lên Cục THADS tỉnh Long An. Ngày 9/9/2020, Phó Cục trưởng Đặng Phan Thiết kí Quyết định số 19/QĐ-CTHADS, giải quyết khiếu nại của anh Nhân. Thế nhưng, việc áp dụng pháp luật cũng không đúng thực tế…

Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 23/12/2019, về cưỡng chế kê biên xử lí tài sản, là toàn bộ 3 thửa đất mà anh Nhân đã nhận chuyển nhượng của vợ chồng anh Thu, chị Hiền. Cần phải khẳng định rằng, Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 23/12/2019 được ban hành trái pháp luật, bằng chứng: Anh Nhân nhận chuyển nhượng 3 thửa đất của vợ chồng anh Thu, chị Hiền với giá hơn 800 triệu đồng, mục đích để anh Thu, chị Hiền trả nợ ngân hàng, mà 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đều do ngân hàng giữ, là tài sản thế chấp để bảo đảm thanh toán khoản vay. Sau khi 3 sổ đỏ được giải chấp, anh Thu, chị Hiền tiến hành giao sổ đỏ và bàn giao đất trên thực địa cho anh Nhân. Anh Nhân tiếp tục thực hiện việc cho anh Lê Tấn Linh thuê các thửa đất để sản xuất nông nghiệp, do trước đó anh Linh thuê đất của vợ chồng anh Thu, chị Hiền thời hạn 3 năm, mới làm được 1 năm. Giao dịch này tiến hành từ ngày 10 – 12/4/2019.

Như vậy, theo các quy định tại Chương III, Bộ luật Dân sự năm 2015, việc mua bán đất giữa vợ chồng anh Thu, chị Hiền với anh Nhân là ngay tình và đã hoàn thành, mà không bị chế tài nào hủy bỏ. Sau đó, ngày 3/6/2019, anh Nhân và vợ chồng anh Thu, chị Hiền lập Hợp đồng số 2733 về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được công chứng tại Văn phòng công chứng Bùi Thị Đào, trụ sở tại 141 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Thế nhưng, anh Nhân chưa làm được thủ tục biến động của 3 thửa đất, là do hành vi trái pháp luật của TAND huyện Vĩnh Hưng, cụ thể thẩm phán Phạm Thị The, chủ tọa phiên tòa, kí ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCTT, đề ngày 6/6/2018, phong tỏa tài sản của anh Nhân đã nhận chuyển nhượng từ vợ chồng anh Thu, chị Hiền, để bảo đảm việc thi hành án cho bà Huỳnh Thị Mật. Quyết định này mặc nhiên được ban hành trái luật, mà chúng tôi đã phản ánh, phân tích trong các bài báo trước.

3228 anh 1
Anh Nhân với tập hồ sơ trình bày với phóng viên về vụ việc

Do Bản án dân sự số 31/2019/HS-ST ngày 29/8/2019 của TAND huyện Vĩnh Hưng xét xử trái luật, nên vợ chông anh Thu, chị Hiền kháng án và anh Nhân có Đơn đề nghị được tham gia phiên phúc thẩm. Tại Đơn kháng án, vợ chồng anh Thu, chị Hiền có yêu cầu hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCTT của TAND huyện Vĩnh Hưng và khẳng định: “…Vì các thửa đất… và tài sản là diện tích đất 12.443m2 kể từ ngày 10 - 12 tháng 4 năm 2019 thuộc quyền sử dụng của anh Nguyễn Thanh Nhân, hiện đang cho anh Lê Tấn Linh thuê sản xuất nông nghiệp”. Bà Huỳnh Thị Mật cũng có đơn yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-BPKCTT của TAND huyện Vĩnh Hưng. Ngày 20/11/2019, TAND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-BPKCTT, hủy bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-BPKCTT ngày 6/6/2019 của TAND huyện Vĩnh Hưng. Bản án phúc thẩm số 327/2019/DS-PT ngày 21/11/2019 của TAND tỉnh Long An cũng tuyên, hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCTT ngày 6/6/2019, của TAND huyện Vĩnh Hưng. Ngoài ra, chỉ tuyên buộc vợ chồng anh Thu, chị Hiền trả nợ cho bà Huỳnh Thị Mật, không có chữ nào tuyên về việc phải lấy đất đã chuyển nhượng cho anh Nhân, để bảo đảm thi hành án.

3310 anh 2
Quyết định về cưỡng chế kê biên tài sản số 03 của chấp hành viên Lê Anh Quý

Sau khi có bản án phúc thẩm, anh Nhân làm thủ tục biến động đất. Ngày 29/11/2019, Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện Vĩnh Hưng chỉnh lí biến động trên 3 sổ đỏ, mặt sau đều ghi rõ: “Ông Nguyễn Thanh Nhân… nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. Như vậy, giao dịch dân sự giữa anh Nhân với vợ chồng anh Thu, chị Hiền đã hoàn thành, 3 thửa đất đã thuộc quyền sử dụng hợp pháp của anh Nhân, đang cho anh Lê Tấn Linh thuê. Điều này được khẳng định bằng các quy định của pháp luật về dân sự, được xác định bằng phán quyết tại Bản án dân sự phúc thẩm số 327/2019/DS-PT ngày 21/11/2019 của TAND tỉnh Long An.

Lẽ dĩ nhiên, thi hành án dân sự phải thi hành theo phán quyết của bản án có hiệu lực pháp luật. Bản án dân sự phúc thẩm số 327/2019/DS-PT ngày 21/11/2019 của TAND tỉnh Long An, phần Quyết định tuyên rất rõ: “Buộc ông Lê Tấn Thu và bà Lâm Thị Kim Hiền phải liên đới trả cho bà Huỳnh Thị Mật 50 chỉ vàng 24Kr, 180.000.000 đồng tiền nợ gốc và 25.000.000 đồng tiền lãi…” và yêu cầu thực hiện trả lãi suất đối với khoản tiền phải thi hành án, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành án xong. Về diện tích 9.550m2 đất lúa, thửa số 266 bị khống chế bởi Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCTT của TAND huyện Vĩnh Hưng, thì Quyết định này đã bị tuyên hủy bỏ, mặc nhiên có ý nghĩa Tòa công nhận thuộc quyền sử dụng hợp pháp của anh Nhân.

3346 anh 3
Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND tỉnh Long An

Vậy mà, chấp hành viên Lê Anh Quý, Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, không căn cứ quyết định của bản án, mà chỉ căn cứ Đơn yêu cầu thi hành án của bà Mật, để ban hành các quyết định ngăn chặn việc chuyển dịch tài sản giữa vợ chống anh Thu, chị Hiền với anh Nhân. Ngày 23/12/2019, ông Quý kí ban hành Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS, kê biên toàn bộ 3 thửa đất mà anh Nhân đã nhận chuyển nhượng từ anh Thu, chị Hiền. Anh Nhân khiếu nại quyết định này, thì nửa năm sau, ông Lê Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng mới kí ban hành Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS ngày 19/6/2020, về giải quyết khiếu nại của anh Nhân, nhưng lại căn cứ vào quy định chưa ban hành vào thời điểm ông Quý ban hành Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS, để bác khiếu nại của anh Nhân, mà chúng tôi đã phản ánh ở bài trước.

Anh Nhân khiếu nại tiếp lên cấp trên. Ngày 9/9/2020, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 19/QĐ-CTHADS, giải quyết khiếu nại của anh Nguyễn Thanh Nhân. Tại Quyết định số 19/QĐ-CTHADS, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An viện dẫn các điều luật: Khoản 7, Điều 95 và Khoản 3, Điều 88 Luật Đất đai năm 2013; các Điều 71, 75, 89 Luật THADS và Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ, để cho rằng chấp hành viên Lê Anh Quý đã làm đúng pháp luật, từ đó quyết định không chấp nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của anh Nguyễn Thanh Nhân.

3430 anh 4
Đơn bà Huỳnh Thị Mật đề nghị hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01 của TAND huyện Vĩnh Hưng

Thật khó hiểu cách áp dụng pháp luật tại Quyết định số 19/QĐ-CTHADS này. Điều 95 và Điều 88 Luật Đất đai năm 2013 là các quy định về đăng kí đất đai… và các điều kiện để chuyển đổi, chuyển nhượng đất. Việc quy định có hiệu lực kể từ thời điểm đăng kí vào sổ địa chính, phải được hiểu đây là quy định việc hoàn chỉnh quy trình về đăng kí và chuyển nhượng đất… không có ý nghĩa điều chỉnh việc thi hành án dân sự. Điều 71 Luật THADS là quy định về các biện pháp cưỡng chế thi hành án. Điều 75 Luật THADS quy định xử lí đối với tài sản có tranh chấp, ở đây không có tranh chấp nào giữa vợ chồng anh Thu, chị Hiền với anh Nhân, vậy sao Cục trưởng Cục THADS Long An lại viện dẫn điều luật này? Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của chính phủ quy định rất rõ: “Kể từ thời điểm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, nếu người phải thi hành án chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển nhượng… cho người khác mà không sử dụng khoản tiền thu được để thi hành án… thì tài sản đó vẫn bị kê biên…”. Điều này phải được hiểu nếu sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, mà anh Thu, chị Hiền chuyển nhượng đất cho anh Nhân, mà không sử dụng khoản tiền đó để thi hành án mới bị kê biên tài sản. Ở đây, giao dịch dân sự đã hoàn thành trước khi Tòa án hai cấp ở Long An thụ lí, giải quyết vụ án, thì không thể áp dụng quy định này.

3509 anh 5
Mặt sau 3 sổ đỏ anh Nhân làm biến động đều có nội dung anh nhân nhận chuyển nhượng 3 thửa đất

Dư luận đặt câu hỏi, khi đặt bút kí Quyết định số 19/QĐ-CTHADS, ông Đặng Phan Thiết, Phó Cục trưởng (kí thay Cục trưởng) có đọc, hiểu luật hay cố tình không hiểu luật nhằm bao ch cho sai phạm của cấp dưới? Câu trả lời dành cho lãnh đạo Cục THADS tỉnh Long An và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác (Kì 2) Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác (Kì 2)

Kì trước, chúng tôi đã phản ánh, phân tích những sai phạm của TAND huyện Vĩnh Hưng khi đem đất đã chuyển nhượng cho người ...

Hoàng Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về quản lý, điều hành chùa Nga Hoàng, liên tục ra bất hòa và mâu thuẫn trong việc tu hành. Ngoài ra, ông Trương Thái Yên, Trưởng Ban quản lý đình Nga Hoàng ngăn cản không cho một số người cao tuổi, nhân dân vào tam bảo (chùa Nga Hoàng) để tụng kinh, làm lễ...
Luật sư bị tố “vẽ đường” để chiếm đoạt tài sản của khách hàng!?

Luật sư bị tố “vẽ đường” để chiếm đoạt tài sản của khách hàng!?

Luật sư là nghề cao quý, luôn được ví von là những người “hành hiệp trượng nghĩa”, trợ giúp pháp lý cho người yếu thế thế trong xã hội… Bên cạnh những luật sư chân chính, đóng góp nhiều cho đất nước thì còn đó, một số ít luật sư vẫn bị người dân tố cáo với những vụ việc “lùm xùm”, khuất tất…
Viết tiếp vụ tranh chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Tiến: Phó Chán án TAND huyện Mê Linh thừa nhận vi phạm tố tụng

Viết tiếp vụ tranh chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Tiến: Phó Chán án TAND huyện Mê Linh thừa nhận vi phạm tố tụng

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Thẩm phán, Phó Chánh án TAND huyện Mê Linh cho biết, TAND huyện Mê Linh có thông báo thụ lý vụ án, đến nay đã gần 13 tháng, vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử là vi phạm tố tụng...
Dân khiếu kiện vì cơ quan công quyền buông lỏng quản lí

Dân khiếu kiện vì cơ quan công quyền buông lỏng quản lí

Trong những ngày vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của nhiều người cao tuổi sinh sống tại khu vực ao Thùy Dương, tổ 20, phường Quảng Bá, quận Tây Hồ, phản ánh về việc họ đang sinh sống ổn định tại địa chỉ trên thì chính quyền tổ chức cưỡng chế buộc họ trả lại mặt bằng,...
TP Hà Nội: Cần làm rõ và xử lý nghiêm việc một số công an huyện Thanh Oai bị tố “vô cớ” đánh người

TP Hà Nội: Cần làm rõ và xử lý nghiêm việc một số công an huyện Thanh Oai bị tố “vô cớ” đánh người

Một số cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội bị “tố” đánh "hội đồng", khiến ông Đỗ Văn Đức, ở thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai phải nhập viện. Sau đó, các cán bộ Công an này giải thích do nhận “nhầm” người(!?)

Tin khác

Vụ rà soát lại kỳ thi tuyển viên chức tại Sở TN&MT Thanh Hóa: Còn kéo dài đến bao giờ?

Vụ rà soát lại kỳ thi tuyển viên chức tại Sở TN&MT Thanh Hóa: Còn kéo dài đến bao giờ?
Mọi khúc mắc về kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại các Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ), thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thanh Hóa tưởng chừng sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh có kết luận và trả lời kết quả về Bộ Nội vụ đúng hẹn, trước ngày 30/9/2020. Cho đến nay đã quá hạn gần 20 ngày, nhưng vụ việc dường như vẫn “án binh bất động”…?    

Ninh Thuận: Lấy lí do vu vơ để không cấp sổ đỏ cho dân (!)

Ninh Thuận: Lấy lí do vu vơ để không cấp sổ đỏ cho dân (!)
Đất đai tạo dựng hợp pháp, thế nhưng khi làm thủ tục cấp quyền sử dụng (sổ đỏ) bỗng bị "ách" lại; bởi lí do, theo chủ đất, là hết sức "nghi ngờ", không chính đáng!    

Tỉnh Thanh Hóa: 300 triệu để “chạy" vào Quân nhân chuyên nghiệp, "tiền mất, tật mang"!?

Tỉnh Thanh Hóa: 300 triệu để “chạy" vào Quân nhân chuyên nghiệp, "tiền mất, tật mang"!?
Do người quen giới thiệu về một phụ nữ có khả năng “chạy việc”, bà Trịnh Thị Huệ, ở xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đưa 300 triệu đồng để người phụ nữ này lo việc cho con. Đến nay, 4 năm trôi qua, công việc không thấy, số tiền "chạy việc" cũng "không cánh mà bay" cùng người phụ nữ với lời “hứa suông”. 

Vụ kiện của ông Võ Văn Học ở huyện Đức Hòa, Long An: Cần xem xét các chứng cứ khách quan, đúng pháp luật

Vụ kiện của ông Võ Văn Học ở huyện Đức Hòa, Long An: Cần xem xét các chứng cứ khách quan, đúng pháp luật
Trong quá trình xét xử và tại phiên tòa ngày 29/9/2020, nguyên đơn (ông Võ Văn Học) và nhân chứng đưa ra các lời khai cho thấy, ông Nguyễn Chí Thành (bị đơn) và ông Học có thỏa thuận hùn tiền mua đất chung, nhưng Hội đồng xét xử TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An không công nhận đó là chứng cứ; và đã ra Bản án số 175/2020/DS-ST bác yêu cầu khởi kiện.

Tài xế Be bị khách hàng “tố” hành xử côn đồ, ném đồ của khách ra khỏi xe

Tài xế Be bị khách hàng “tố” hành xử côn đồ, ném đồ của khách ra khỏi xe
Đặt xe đến địa chỉ vẫn thường đi, nhưng khi lên xe hành khách bất ngờ bị tài xế yêu cầu chuyển điểm đến sang vị trí khác và có hành xử côn đồ, ném đồ, vặn, kéo tay bắt khách xuống xe.    

Người dân phản ánh vi phạm pháp luật về đất đai, chính quyền trả lời nước đôi

Người dân phản ánh vi phạm pháp luật về đất đai, chính quyền trả lời nước đôi
Người dân khu phố 7, thị trấn Dương Đông phát hiện bà Bùi Thị Lang có hành vi lấn chiếm đất, chính quyền có dấu hiệu cấp bổ sung cho bà Lang. Người dân cho rằng: “Nếu cấp đất bổ sung cho bà Bùi Thị Lang là có dấu hiệu vi phạm Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo, có hiệu lực từ ngày 1/7/2017, theo đó từ mép nước biển lên trên 100m là hành lang bờ biển”. Tuy nhiên, UBND thị trấn Dương Đông trả lời về việc này có tính chất nước đôi…
Xem thêm
Luật sư bị tố “vẽ đường” để chiếm đoạt tài sản của khách hàng!?

Luật sư bị tố “vẽ đường” để chiếm đoạt tài sản của khách hàng!?

Luật sư là nghề cao quý, luôn được ví von là những người “hành hiệp trượng nghĩa”, trợ giúp pháp lý cho người yếu thế thế trong xã hội… Bên ...
TP Hà Nội: Cần làm rõ và xử lý nghiêm việc một số công an huyện Thanh Oai bị tố “vô cớ” đánh người

TP Hà Nội: Cần làm rõ và xử lý nghiêm việc một số công an huyện Thanh Oai bị tố “vô cớ” đánh người

Một số cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội bị “tố” đánh "hội đồng", khiến ông Đỗ Văn Đức, ở thôn Bãi, xã Cao Viên, ...
Bán thuốc không rõ nguồn gốc, Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Cộng Hoà bị phạt hơn 93 triệu đồng

Bán thuốc không rõ nguồn gốc, Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Cộng Hoà bị phạt hơn 93 triệu đồng

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa xử phạt vi phạm hành chính hơn 93 triệu đồng đối với Phòng khám Chẩn trị Y học cổ truyền ...
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai: Sao lại tước quyền được thi nâng ngạch công chức của ông Mạc Văn Hiển?

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai: Sao lại tước quyền được thi nâng ngạch công chức của ông Mạc Văn Hiển?

Ông Mạc Văn Hiển, công chức thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, có đơn khiếu nại việc Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Đồng Nai làm thất lạc ...
Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An: Bồi thường cây trồng sai đối tượng!

Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An: Bồi thường cây trồng sai đối tượng!

Thực tế có trồng cây và đã được chủ đầu tư chi trả tiền hỗ trợ cây trồng. Nhưng, thay vì tiền hỗ trợ phải chuyển cho chủ trồng cây, ...
Vụ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc ở Bến Cát: UBND tỉnh Bình Dương thụ lý đơn tố cáo Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát

Vụ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc ở Bến Cát: UBND tỉnh Bình Dương thụ lý đơn tố cáo Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát

Ngày 9/9/2020, UBND thị xã Bến Cát tổ chức tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc về đất và tài sản trên đất trong dự án (DA) đường Mỹ ...
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
TP Hồ chí Minh: Cần thanh tra ngay công trình nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7

TP Hồ chí Minh: Cần thanh tra ngay công trình nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7

Đợt thủy triều cao vào chiều 19 và sáng 20/10/2020, làm người dân ở ven đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 TP Hồ chí Minh bất ngờ, vì tình trạng ...
Đắk Lắk: Dân tố đường Nguyễn Trãi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp chất lượng quá tệ.

Đắk Lắk: Dân tố đường Nguyễn Trãi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp chất lượng quá tệ.

Đường Nguyễn Trãi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk được bê tông hoá và mới đưa vào sử dụng được khoảng 3 tháng. Người dân, nhất ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
Phiên bản di động