Hướng tới Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở Thanh Hóa góp phần thực hiện an sinh xã hội

Ông Nguyễn Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Thanh Hóa nói như vậy khi được hỏi về kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN). Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi…
Ông Nguyễn Đức Thắng
Ông Nguyễn Đức Thắng

PV: Thưa ông, việc nhân rộng mô hình CLB LTHTGN ở Thanh Hóa diễn ra như thế nào và đạt kết quả nổi bật gì?

Ông Nguyễn Đức Thắng: Đầu nhiệm kì, bàn đến việc nhân rộng mô hình CLB LTHTGN thì ngay trong lãnh đạo và xã hội còn rất nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng, mô hình CLB LTHTGN với 8 mảng hoạt động, sinh hoạt mỗi tháng 1 lần không phù hợp với NCT, trong khi nhiều địa phương tỉ lệ hộ nghèo đã giảm; việc vận động nguồn lực cho quỹ vốn tăng thu nhập rất khó khăn. Cũng có ý kiến cho rằng, chính quyền phải tổ chức thực hiện Quyết định 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội chỉ nên tham gia một phần, v.v. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội, các cấp Hội nỗ lực vận động, triển khai hiệu quả. Số lượng CLB LTHTGN cả nước tăng gấp 3,5 so với đầu nhiệm kì, chất lượng hoạt động ngày càng nâng cao.

Tại Thanh Hóa, từ năm 2010, Hội NCT đã tiếp cận và thành lập các CLB LTHTGN đầu tiên từ Dự án Quốc tế (VIE022) do Trung ương Hội NCT và Tổ chức hỗ trợ NCT Quốc tế tại Việt Nam (HAIV) triển khai. Tính đến nay, Hội NCT tỉnh đã tiếp nhận 5 Dự án quốc tế VIE022, VIE047, VIE051, VIE062-65, VIE071, đồng thời chủ động xây dựng Đề án, đề xuất với UBND tỉnh phê duyệt và giao cho Hội tổ chức thực hiện là Đề án 200 giai đoạn 2013-2016 (nhân rộng 200 CLB LTHTGN, do tỉnh Quyết định trước khi có các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), Đề án 300 (nhân rộng 300 CLB) thực hiện Quyết định 1533 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án 400 (nhân rộng 400 CLB) thực hiện Quyết định 1336 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2025.

Buổi sinh hoạt của CLB LTHTGN phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa
Buổi sinh hoạt của CLB LTHTGN phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa

Đến nay, Thanh Hóa đã thành lập 884 CLB LTHTGN (trong đó có 291 CLB của các Dự án quốc tế và 593 CLB thuộc các Đề án của tỉnh), thu hút trên 48.600 thành viên tham gia, vốn tăng thu nhập đạt 69,27 tỉ đồng. Đã có 27/27 huyện, 410/559 xã, phường, thị trấn có CLB LTHTGN; 9 huyện, thành phố phủ kín CLB LTHTGN đến tất cả các xã, phường, thị trấn, nhiều cơ sở phủ kín CLB đến tất cả các thôn, khu phố. 5 năm qua, thành lập mới 407 CLB. Riêng 10 tháng vừa qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, nhưng vẫn thành lập được 86 CLB LTHTGN mới.

Đo huyết áp cho thành viên trong mỗi kì sinh hoạt CLB LTHTGN
Đo huyết áp cho thành viên trong mỗi kì sinh hoạt CLB LTHTGN

PV: Mô hình CLB LTHTGN đã tác động tích cực đến đời sống của NCT và cộng đồng dân cư như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Thắng: Điều đáng phấn khởi là 884 CLB, có những CLB đã thành lập 11 năm, nhưng đều phát triển tốt, thực hiện thường xuyên 8 mảng hoạt động, duy trì sinh hoạt thường kì 1 lần/tháng, vốn tăng thu nhập không bị thất thoát mà được tăng lên. Có CLB vốn ban đầu 50,7 triệu, nhưng nay đã có trên 200 triệu đồng. Riêng huyện Triệu Sơn có 83 CLB, có số CLB LTHTGN cao nhất trong các huyện của cả nước.

Do CLB LTHTGN được thành lập từ nhiều năm, có số lượng lớn, bao phủ trên khắp các địa bàn dân cư, thu hút được đông đảo thành viên, có các hoạt động toàn diện, nên đã giúp NCT và trong cộng đồng ở nhóm yếu thế, khó khăn nâng cao được chất lượng cuộc sống cả về vật chất, tinh thần, sức khỏe, hòa nhập cộng đồng cho NCT, góp phần vào thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đến nay, đã có trên 21.700 thành viên CLB được vay từ 5-7 triệu đồng, kết hợp với vốn gia đình để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhờ vậy đã giúp 4.331 hộ thành viên thoát nghèo. Nhiều huyện làm tốt như Triệu Sơn, Nga Sơn, Như Thanh, Hậu Lộc, Hoằng Hóa.

Bài dưỡng sinh của thành viên CLB LTHTGN ở Thanh Hóa
Bài dưỡng sinh của thành viên CLB LTHTGN ở Thanh Hóa

PV: Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn vận động, xây dựng, phát triển các CLB LTHTGN ở Thanh Hóa là gì?

Ông Nguyễn Đức Thắng: Trước hết phải chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh và các địa phương, sự phối hợp của các tổ chức. Các tài liệu về CLB LTHTGN, Hội NCT tỉnh đều gửi cho lãnh đạo tỉnh. Mời lãnh đạo tỉnh trả lời phỏng vấn báo chí để tuyên truyền. Báo cáo tỉnh đối với các Dự án quốc tế về nhân rộng CLB. Ngay từ năm 2013, khi chưa có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hội NCT tỉnh đã xây dựng Đề án của tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt cho thành lập 200 CLB LTHTGN cho giai đoạn 2013-2016. Các Đề án của tỉnh thực hiện Quyết định 1533/QĐ-TTg, 1336/QĐ-TTg, Hội NCT tỉnh đều chủ động xây dựng Đề án, Tờ trình, phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định báo cáo UBND tỉnh phê duyệt, cho phép thành lập 300 CLB giai đoạn 2017-2020, 400 CLB giai đoạn 2021-2025. Mỗi năm ngân sách tỉnh cấp cho Hội NCT 950 triệu đồng để quản lí, in ấn tài liệu, tuyên truyền vận động, tập huấn, kiểm tra đôn đốc. Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, Hội chủ trì phối hợp triển khai, có văn bản cho UBND và Hội NCT các huyện chỉ đạo trong hệ thống. Nhờ vậy, việc thực hiện nhân rộng mô hình CLB LTHTGN khá đồng bộ, thuận lợi.

Sinh hoạt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, nơi NCT được sống vui, khỏe, có ích
Tặng quà sinh nhật cho các thành viên tại buổi sinh hoạt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Thứ hai, phát huy vai trò của Hội các cấp, nhất là Hội cơ sở để tuyên truyền, vận động thành lập CLB LTHTGN; phân công trách nhiệm rõ ràng cho Hội các cấp tạo nên sự thống nhất, nhịp nhàng, đồng bộ. Hằng năm, căn cứ mục tiêu Đề án đã được phê duyệt, Hội xác định chỉ tiêu định hướng giao cho từng sơ sở. Hội NCT tỉnh chịu trách nhiệm tập huấn, cung cấp tài liệu, chỉ đạo nhân rộng mô hình toàn tỉnh; tặng máy đo huyết áp, cân nặng, phê chuẩn hồ sơ thành lập CLB, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án. Hội cấp huyện lo vận động Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT cấp huyện, dành 60% để cấp vốn tăng thu nhập cho các CLB (mỗi CLB được huyện cấp vốn 20-30 triệu đồng khi thành lập); hướng dẫn thủ tục thành lập CLB, tổ chức giao ban các CLB 6 tháng 1 lần; quản lí, kiểm tra đôn đốc. Hội NCT cấp xã trực tiếp tuyên truyền, chọn địa bàn để vận động thành lập, báo cáo cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, cho phép, làm thủ tục để tỉnh Hội phê chuẩn và trình UBND xã thành lập, trực tiếp vận động nguồn lực tại cơ sở, tổ chức ra mắt và trực tiếp quản lí CLB. Lễ ra mắt CLB tổ chức trang trọng như một ngày hội trong cộng đồng dân cư, tạo nên dấu ấn, sự phấn khởi và sức hấp dẫn của CLB.

Buổi sinh hoạt của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Luông, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước.
Buổi sinh hoạt của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Luồng, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Thứ ba, phải chủ động xây dựng nguồn lực ngay từ ban đầu cho CLB, từ vận động xã hội hóa. Ở Thanh Hóa, Hội NCT hướng dẫn mỗi CLB mới thành lập phải đảm bảo có vốn từ 50 triệu đồng trở lên, trong đó Hội NCT cấp huyện cấp 20-30 triệu đồng; Hội NCT cơ sở, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân ủng hộ 20-30 triệu đồng, hội viên tự đóng góp 5-10 triệu đồng. Đến nay nhiều CLB đã có vốn hơn 200 triệu đồng, bình quân chung là 78 triệu đồng/CLB.

Thứ tư, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, chỉ đạo, quản lí đối với các CLB LTHTGN. Mỗi năm, Hội NCT tỉnh tổ chức 7-9 lớp tập huấn, mỗi lớp 3 ngày, cho các CLB mới được thành lập và tập huấn nâng cao cho các CLB thay đổi nhân sự Ban Chủ nhiệm. Kinh phí ăn, nghỉ, đi lại, tài liệu của học viên đều do Hội NCT tỉnh bảo đảm.

Thứ năm, xây dựng CLB là mái nhà chung ấm áp, đầy tình thương yêu, mang lại lợi ích thiết thực cho NCT. Các buổi sinh hoạt duy trì sự hấp dẫn, đoàn kết, dân chủ, đầm ấm. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh các hoạt động của CLB.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Hà (Thực hiện)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chúc Tết quân và dân vùng khó khăn, biên giới

Chúc Tết quân và dân vùng khó khăn, biên giới

Trong hai ngày 24 và 25/1, đồng chí Ðỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn công tác chúc Tết, trao quà tặng Ðảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.
Tặng quà người cao tuổi khó khăn tỉnh Phú Thọ

Tặng quà người cao tuổi khó khăn tỉnh Phú Thọ

Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022 đang đến, ngày 25/1, ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác đến thăm, tặng quà NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Phú Thọ. Bà Nguyễn Thị Đức, Giám đốc Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT cùng đi. Tham dự chương trình còn có lãnh đạo Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Phú Thọ; Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội NCT cấp huyện và cơ sở.
Hoàn thiện chính sách về việc làm, dạy nghề, đào tạo chuyển đổi nghề phù hợp với NCT

Hoàn thiện chính sách về việc làm, dạy nghề, đào tạo chuyển đổi nghề phù hợp với NCT

Ngày 21/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2156/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2021 - 2030. Tạp chí Người cao tuổi phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) về nội dung trên…
Thế hệ này tiếp nối thế hệ khác cùng hướng về quê hương, Tổ quốc và đồng bào

Thế hệ này tiếp nối thế hệ khác cùng hướng về quê hương, Tổ quốc và đồng bào

Chiều 22/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt kiều bào tham dự chương trình Xuân quê hương năm 2022. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; hơn 50 kiều bào là các trí thức, doanh nhân về từ 23 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Đừng để giải thưởng sân khấu mất “sang”

Đừng để giải thưởng sân khấu mất “sang”

Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh kết thúc vào ngày 17/1 vừa qua, bằng “cơn mưa” huy chương cùng những câu chuyện lao xao, khiến không ít người yêu kịch nói lo lắng về tương lai của loại hình nghệ thuật này.

Tin khác

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày mới Online trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn Chỉ thị.

“Tuổi cao” vẫn tiếp tục nêu “gương sáng”

“Tuổi cao” vẫn tiếp tục nêu “gương sáng”
Năm 2021, cán bộ, hội viên NCT huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thể hiện được vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Toàn huyện có 733 NCT tham gia công tác xã hội, đảm nhiệm các cương vị bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng phó các đoàn thể, tham gia cán bộ Hội NCT các cấp. Có 65% NCT còn trực tiếp làm kinh tế, hàng chục NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp; hàng trăm NCT làm kinh tế giỏi; nhiều cán bộ Hội đã sẵn sàng kiêm nhiệm các nhiệm vụ khi được tổ chức phân công.

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án VIE070 do KOICA tài trợ

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án VIE070 do KOICA tài trợ
Ngày 21/1, Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) tại Việt Nam đã phối hợp với Hội NCT Việt Nam, Tổ chức Hỗ trợ NCT Hàn Quốc và Trường Đại học Quốc gia Jeconbuk (Hàn Quốc) tổ chức cuộc họp chia sẻ kết quả đánh giá Dự án VIE070 hỗ trợ NCT thiệt thòi thông qua nhân CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) tại Việt Nam.

Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày 20/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo. Ngày mới Online trân trọng giới thiệu Lược ghi Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp.

Thương tiếc Trung tá Đỗ Anh - sỹ quan gìn giữ hòa bình hy sinh khi làm nhiệm vụ nhân đạo quốc tế

Thương tiếc Trung tá Đỗ Anh - sỹ quan gìn giữ hòa bình hy sinh khi làm nhiệm vụ nhân đạo quốc tế
Khó có thể đo đếm được những hy sinh thầm lặng, to lớn của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam giữa thời bình để hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng đối với đất nước.

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Ngày 19/1, Đảng bộ, Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hương, nhiệm vụ năm 2022. Ông Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa VI; bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa V; lãnh đạo Trung ương Hội khóa V, khóa VI cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đoàn viên Công đoàn dự.
Xem thêm
Cà Mau kiến nghị kéo dài tuyến cao tốc TP Cần Thơ - TP Cà Mau đến Đất Mũi

Cà Mau kiến nghị kéo dài tuyến cao tốc TP Cần Thơ - TP Cà Mau đến Đất Mũi

Cà Mau kiến nghị kéo dài tuyến cao tốc TP Cần Thơ - TP Cà Mau đến Đất Mũi; và kiến nghị cần nhanh chóng nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau để đón tàu bay lớn, mở thêm nhiều đường bay, giúp địa phương tăng cường trong thu hút đầu tư.
Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 2 luật, Nghị quyết

Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 2 luật, Nghị quyết

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 130/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương các đồng chí nguyên Thủ tướng Chính phủ đã từ trần

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương các đồng chí nguyên Thủ tướng Chính phủ đã từ trần

Sáng 24/1, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã tới dâng hương cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Phan Văn Khải và thăm hỏi, chúc Tết gia đình, thân nhân các đồng chí.
Phiên bản di động