Chủ tịch UBND TP Hà Nội xác nhận ông Đỗ Mạnh Tuấn bao che cho sai phạm là có cơ sở

Sau khi ban hành kết luận 12/KL-UBND ngày 07/3/2019 (sau 16 tháng và 20 ngày thu lí), Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp tục ban hành Kết luận số 13/KL-UBND ngày 11/3/2019 (sau gần 28 tháng thụ lí) kết luận nội dung tố cáo của công dân phường Thụy Phương. Tại kết luận này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội xác nhận việc công dân tố cáo ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm bao che cho ông Lê Văn Việt, nguyên Chủ tịch UBND xã Tây Tựu trong việc công nhận bà Trịnh Thị Nhâm được giao đất theo Nghị định số 64/CP.... 

10:03, 26/03/2019
UBND xã chỉ biết làm theo chỉ đạo của UBND huyện
Kết luận số 13/KL-UBND, khẳng định: “Ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm bao che cho ông Lê Văn Việt, nguyên Chủ tịch UBND xã Tây Tựu trong việc công nhận bà Trịnh Thị Nhâm được giao đất theo Nghị định số 64/CP". Kết luận chỉ rõ, vụ việc liên quan đến hộ bà Nhâm có 6 khẩu (sổ hộ khẩu số 246229 ngày 25/12/1992), gồm: bà Nhâm là chủ hộ - làm ruộng, con trai bà Nhâm là Nguyễn Phan Chân – bộ đội xuất ngũ; con dâu bà Nhâm là Nguyễn Thị Thủy làm ruộng (vợ anh Chất cán bộ công nhân viên) cùng 3 cháu nội của bà Nhâm (con chị Thủy). Khi giao đất theo Nghị định 64/CP, xã Tây Tựu mới giao 4 khẩu, thiếu 2 khẩu là bà Nhâm và anh Chân (con trai bà Nhâm), nên bà Nhâm có đơn đề nghị được giao đất. Ngày 5/6/2009, UBND huyệnTừ Liêm có Văn bản số 620/UBND-TN&MT xác định: “Việc Hội đồng xét giao đất nông nghiệp của UBND xã Tây Tựu chưa xét giao đất nông nghiệp cho bà Nhâm và con trai bà là thiếu sót. UBND huyện yêu cầu UBND xã Tây Tựu xét giao đất nông nghiệp bổ sung cho bà Trịnh Thị Nhâm và con trai Nguyễn Phan Chân, theo bình quân nhân khẩu được giao đất nông nghiệp của xã, ngoài diện tích đã cấp (sổ đỏ) cho bà Nguyễn Thị Thủy”
Ngày 9/12/2010, UBND xã Tây Tựu có Tờ trình số 197/TTr-UBND báo cáo và đề nghị UBND huyện giao cho bà Nhâm và anh Chân (2 khẩu), diện tích 568m 2) tại 3 thửa, gồm: Thửa 175 tờ bản đồ số 2; diện tích 280m 2; Thửa 196 tờ bản đồ số 2, diện tích 268m 2 ; Thửa 240(1) tờ bản đồ số 9, diện tích 20m 2 là diện tích đất do UBND xã Tây Tựu quản lý – không giao theo Nghị định số 64/CP. UBND huyện Từ Liêm đồng ý với đề xuất của UBND xã Tây Tựu, giao bổ sung đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP cho bà Nhâm và anh Chân, (nhưng không có văn bản chấp thuận). Tuy nhiên, các thửa đất này nằm trong phạm vi ranh giới thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4 theo Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND TP Hà Nội và 3 hộ gia đình các ông, bà: Phan Thị Bé, Lê Văn Lộc và Chu Hữu Phượng (Lạc) đang sử dụng và được lập phương án bồi thường hỗ trợ về tài sản hoa màu trên đất, các hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao mặt bằng và không có ý kiến thắc mắc. Ông Lê Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Tây Tựu xác nhận nguồn gốc tại 3 thửa đất nêu trên là đất nông nghiệp gia đình bà Nhâm được giao theo Nghị định số 64/CP, (không nêu rõ đây là đất nông nghiệp mới được giao bổ sung). Căn cứ tờ trình của UBND xã Tây Tựu, UBND huyện ban hành Quyết định thu hồi đất (số 706/QĐ-UBND ngày 24/1/2011), phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (số 6301/QĐ-UBND ngày 18/7/2011) cho hộ bà Nhâm với số tiền: 533.800.000 đồng. Bà Nhâm đã nhận số tiền này (tại Phiếu chi số 34, ngày 21/7/2011). Ngày 22/2/2014, bà Nhâm chết. Đến nay, UBND quận Bắc Từ Liêm đã hủy phương án phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình bà Nhâm và chỉ đạo khắc phục, nộp lại số tiền 533.800.00 đồng vào Kho bạc Nhà nước quận Bắc Từ Liêm.
Ông Đỗ Mạnh Tuấn

Theo Kết luận 13, việc giao bổ sung đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP để bà Nhâm (vợ liệt sỹ Phan Văn Tiềm) và con trai bà Nhâm là thực hiện ý kiến của UBND huyện Từ Liêm, khi xem xét đơn đề nghị của công dân, đảm bảo quyền lợi của người sản xuất nông nghiệp được giao đất theo Nghị định số 64/CP và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhưng việc bổ sung giao các thửa đất nêu trên vào phạm vi ranh giới khu đất UBND TP đã có quyết định thu hồi đất (số 3217/QĐ-UBND ngày 29/6/2009) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường Vành đai 4, là không đúng quy định tại Chỉ thị số 03/CT- BTNMT ngày 1/12/2010 của Bộ TN&MT.
Kết luận số 13/KL-UBND chỉ rõ việc ông Đỗ Mạnh Tuấn bao che cho sai phạm của ông Lê Văn Việt

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cố tình che đậy cho sai phạm, khi viện dẫn quy định hết hiệu lực.
Khi nhận đơn của công dân tố cáo ông Lê Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Tây Tựu có hành vi xác nhận sai nguồn gốc đất (từ mương, đường, thủy lợi thành đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP) cho bà Nhâm, gây thiệt hại cho ngân sách, ngày 14/4/2016, ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo xác minh, ban hành Kết luận số 42/KL-UBND, trong đó có nội dung: “Theo bản đồ và sổ mục kê đất đai năm 1994 xã Tây Tựu, toàn bộ 3 thửa đất hộ gia đình bà Nhâm được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ là “đất nông nghiệp không giao do UBND xã Tây Tựu quản lý”. Thực tế cho thấy Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 9/12/2010, UBND xã Tây Tựu ghi 3 thửa đất trên là “các thửa đất chuyên dùng (đất thủy lợi) do UBND xã quản lý” là không chính xác, sai sự thật.
Trách nhiệm thuộc về cán bộ địa chính xã Tây Tựu tham mưu soạn thảo văn bản cho UBND xã Tây Tựu, đồng thời ông Lê Văn Việt cũng phải chịu trách nhiệm về nội dung này.
Kết luận số 13/KL-UBND của UBND TP chỉ rõ sai phạm do ông Lê Văn Việt phải chịu trách nhiệm, do đó công dân tố cáo ông Đỗ Mạnh Tuấn bao che cho ông Lê Văn Việt trong việc công nhận bà Nhâm được giao đất theo Nghị định số 64/CP, là có cơ sở.
Ông Đỗ Mạnh Tuấn kí Kết luận số 42/KL-UBND bao che cho sai phạm
của ông Lê Văn Việt

Trở lại kết luận 42 ngày 14/4/2016, ông Đỗ Mạnh Tuấn đã cùng bộ phận tham mưu là Thanh tra quận Bắc Từ Liêm viện dẫn cả Văn bản số 640/UB-ĐCNĐ ngày 6/9/2001 của UBND huyện Từ Liêm về việc đền bù, hỗ trợ về đất nông nghiệp khi thực hiện giải phóng mặt bằng đã hết hiệu lực là việc làm liều lĩnh, coi thường pháp luật. Tại Văn bản số 77/UBND-TNMT ngày 13/1/2016, UBND quận Bắc Từ Liêm nêu: “Việc đền bù, hỗ trợ về đất nông nghiệp trên địa bàn huyện được thực hiện theo Văn bản số 640/UB-ĐCNĐ từ ngày 6/9/2001 đến ngày 2/6/2009 (khi UBND TP Hà Nội có Văn bản số 4980/UBND-TNMT ngày 2/6/2009 chỉ đạo giải quyết tồn tại trong việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định 64/CP của Chính phủ)”. Như vậy Văn bản 640 đã hết hiệu lực trước khi UBND TP ban hành Quyết định thu hồi đất số 3217/QĐ-UBND ngày 29/6/2009, để làm dự án xây dựng tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4.
1 đúng 8 sai công lý chưa sáng tỏ…
Ngoài nội dung trên được Chủ tịch UBND TP kết luận là có cơ sở, thì 8 nội dung khác còn lại đều được kết luận là công dân tố cáo sai kể cả nội dung Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đột ngột ra kết luận sau 2 năm về một sự việc mà trước đó công dân tố cáo nhưng bị Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm lái sang nội dung mà công dân không hề tố cáo để kết luận. Sau đó công dân đã có văn bản nói rõ và gửi kèm biên bản làm việc với Thanh tra để Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm xem xét lại nhưng Chủ tịch UBND quận vẫn giữ nguyên quan điểm đó. Còn Chủ tịch UBND TP Hà Nội lại không căn cứ vào các quyết định của UBND huyện giải quyết tố cáo theo kiểu “ông tố gà, bà giải quyết vịt” để đồng ý với kết luận của UBND huyện Từ Liêm “kết luận công dân tố cáo sai”.
Các công dân kiên trì tố cáo trong nhiều năm qua cho biết, sẽ tiếp tục khiếu tố cả 9 nội dung, vì họ cho rằng nội dung kết luận việc ông Đỗ Mạnh Tuấn bao che cho ông Lê Văn Việt vẫn còn che giấu trách nhiệm sai phạm của nhiều cá nhân khác. Cụ thể, việc con dâu bà Nhâm là chị Thủy (chồng là Nguyễn Phan Chất, cán bộ công nhân viên) và 3 cháu chỉ được xét giao 2,5 suất ruộng vì 3 cháu bé chỉ có mẹ làm nông nghiệp thì chỉ được 0,5 suất/cháu theo các hướng dẫn thực hiện Nghị định 64/CP nên nếu giao thêm cho 2 mẹ bà Nhâm (bà Nhâm và Nguyễn Phan Chân) thì chỉ được giao thêm 0,5 suất để 6 khẩu gia đình bà Nhâm được tổng cộng 4,5 suất ruộng. Việc yêu cầu cấp thêm 2 suất cho mẹ con bà Nhâm của UBND huyện Từ Liêm là sai ngay từ đầu. Tiếp đó, dù chưa có sự chấp thuận của UBND huyện Từ Liêm đối với tờ trình của UBND xã Tây Tựu mà Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm vẫn ra quyết định thu hồi đất và Hội đồng bồi thường và tái định cư thì ra các quyết định bồi thường, hỗ trợ khiến sai phạm không được ngăn chặn mà làm cho sai phạm chồng lên sai phạm. Nếu việc hủy bỏ quyết định giao đất cho hộ bà Nhâm đã được ban hành, mà không thu hồi được khoản tiền 533,800 triệu đồng thì ai chịu trách nhiệm và những cá nhân sai phạm thì sẽ xử lí như thế nào?
Báo Ngày mới online tiếp tục thông tin về các nội dung trên.
Nhóm PVĐT
Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch UBND TP Hà Nội xác nhận ông Đỗ Mạnh Tuấn bao che cho sai phạm là có cơ sở tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề Hà Nội (TP Hà Nội)

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc

Video