cho vay qua app

cho vay qua app

Cảnh báo cho vay qua app với lãi suất 1.600%/năm

Cảnh báo cho vay qua app với lãi suất 1.600%/năm

Cơ quan Công an xác định từ tháng 4-2019 đến khi bị phát hiện, ngăn chặn, xử lý, đã có khoảng 60.000 giao dịch vay tiền qua 3 ứng dụng cho vay trực tuyến; với tổng số tiền các đối tượng cho vay vào khoảng 100 tỷ đồng.