Chính phủ

Chính phủ

Những thành tựu kinh tế-xã hội đạt được là tích cực, toàn diện

Những thành tựu kinh tế-xã hội đạt được là tích cực, toàn diện

Phát biểu thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tại Quốc hội ngày 30/10, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; cho rằng những thành tựu kinh tế-xã hội đạt được trong năm 2019 là tích cực, toàn diện.

Khu Y yế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangrila - Hiện thực hoá một chủ trương đúng
 


Khu Y yế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangrila - Hiện thực hoá một chủ trương đúng
 


Trong thời gian qua, tại TP Hồ Chí Minh đã có nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng với lãnh đạo thành phố, trong đó có Tập đoàn Hoa Lâm, một trong những đơn vị tiên phong thực hiện xã hội hoá nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực y tế, là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm sóc, nâng cao sức khoẻ Nhân dân. 


Tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc

Ngày 30/8, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).

Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang: Làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ gìn kỉ cương và trật tự an toàn xã hội

Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang: Làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ gìn kỉ cương và trật tự an toàn xã hội

Thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, ngay từ đầu năm 2019, Lực lượng quân sự từ huyện đến các xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Triển khai tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức tập huấn, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh. 6 tháng đầu năm 2019, huyện Tân Hiệp đã chỉ đạo đạt kết quả, biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, nổi bật là lĩnh vực an ninh quốc phòng, an toàn trật tự xã hội.